Fadderuka 2024

Fadderuka 2024

Vi ønsker velkommen til fadderuke for alle nye høgskolestudenter! Det blir en spennende uke med masse aktiviteter og muligheter for å bli bedre kjent med hverandre. Påmeldingsinformasjon og detaljert program kommer.

Følg Studentforeningens FB-side for oppdateringer og mer informasjon i løpet av fadderuka.

Oppstart av fire spennende fagskoletilbud høsten 2024

Illustrasjonsbilde av fire ulike utdanningsretninger innen fagskole.

Fire varierte og solide fagskoletilbud starter opp ved Høgskolesenteret i Kongsvinger denne høsten. Les mer om mulighetene som starter innen prosjektledelse, IT-sikkerhet, teamledelse og økonomi

Høstens studieprogram er variert og svarer ut en rekke behov innen både privat næringsliv og offentlig sektor. Sammen med Fagskolen Innlandet, setter Høgskolesenteret i Kongsvinger opp både hele grader og kortere moduler innen industri, bygg- og anlegg, IT og helsefag og denne høsten er vi stolte av porteføljen som tilbys.

Fagskolemodul i prosjektledelse (fordypning)

For deg som ønsker å utvikle ferdigheter innen ledelse og organisering av prosjekter, tilbyr vi en fagskolemodul i Prosjektledelse med fordypning.

Dette studiet gir deg en dypere forståelse av prosjektledelse, inkludert planlegging, gjennomføring og evaluering. Med fokus på praktiske verktøy og metoder, vil du bli godt rustet til å lede prosjekter i ulike bransjer. Utdanningen er ideell for både nye og erfarne ledere som ønsker å styrke sin kompetanse innen prosjektstyring.

Les mer om modulutdanningen og søk plass her: Fagskole: Modulutdanning – Prosjektledelse fordypning (hik.no)

Fagskolemodul i IKT og datasikkerhet

Er du interessert i teknologi og datasikkerhet? Fagskolemodulen i IKT og Datasikkerhet er et tilbud for deg som vil lære mer om hvordan man beskytter informasjon og datasystemer. Studiet dekker alt fra grunnleggende nettverkssikkerhet til avanserte teknikker for å forhindre cyberangrep.

Med økende digitalisering er kompetanse innen datasikkerhet mer etterspurt enn noensinne, og denne utdanningen gir deg verktøyene du trenger for å sikre både små og store organisasjoner. Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri.

Les mer og søk om studieplass her: Fagskole: Modulutdanning – IKT – datasikkerhet (hik.no)

Fagskolemodul i bedriftsøkonomi for ikke-økonomer

Ønsker du å forstå økonomiske sammenhenger bedre uten å ha en økonomisk bakgrunn? Denne fagskolemodulen i Bedriftsøkonomi for Ikke-økonomer er perfekt for deg.

Her lærer du grunnleggende økonomiske prinsipper og hvordan du kan bruke dem i praksis. Gjennom studiet vil du få innsikt i regnskap, budsjettering og økonomistyring, noe som er essensielt for å ta informerte beslutninger i arbeidslivet.

Utdanningen er ideell for alle som ønsker å styrke sin økonomiske forståelse og bidra til bedre økonomiske resultater i sin virksomhet.  Studiet retter seg spesielt mot fagarbeidere, teamledere, formenn, ingeniører og andre som ønsker å utvikle forståelsen for grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi.

Les mer om modulutdanningen og søk om plass her: Fagskole: Modulutdanning – Bedriftsøkonomi for ikke-økonomer (hik.no)

Fagskolemodul i teamledelse

Har du ambisjoner om å bli en dyktig leder? Vår fagskolemodul i teamledelse er bygget for å gi deg ferdighetene til å lede og motivere team effektivt.

Studiet fokuserer på kommunikasjon, konfliktløsning og teamdynamikk, og gir deg verktøyene for å skape et produktivt og positivt arbeidsmiljø. Utdanningen passer både for nye og erfarne ledere som ønsker å forbedre sin teamledelseskompetanse.

Les mer om modulutdanning i teamledelse: Fagskole: Modulutdanning – Teamledelse (hik.no)

Undervisningen inkluderer klasseromsundervisning, oppgaveløsning, Teams-undervisning og selvstudium. Læring skjer gjennom obligatoriske innleveringer, praktiske øvelser og presentasjoner, både individuelt og i grupper.

Les mer om våre andre utdanningstilbud på denne siden: Studietilbud – HIK

Nå kan du søke på vårens fagskolemoduler i Kongsvinger!

Nye og spennende fagskolemoduler ved Høgskolesenteret i Kongsvinger

 

Fagskolen innlandet og Høgskolesenteret i Kongsvinger gir nå tre friske pust med nye fagskolemoduler for regionen denne våren. – Vi har virkelig tro på disse modulene og gleder oss til å sette i gang, smiler prosjektleder for fagskolesatsingen ved Høgskolesenteret, Kristin Gressberg.

Studiene er gratis og kan kombineres med jobb og spenner over flere fagområder. Innkjøp og forhandlinger, sirkulærøkonomi i trebransjen og prosjektledelse står på studieplanen.
– Fagskolemodulene hos oss ved Høgskolesenteret gir studentene sjansen til å balansere studier med jobb eller andre forpliktelser, forteller Gressberg. Hun legger til at å velge fagskoleutdanning kan være en klok beslutning av flere grunner.
– Det er aktuell, oppdatert og praksisnær kunnskap, som i tillegg vi vet er veldig etterspurt der ute i arbeidslivet, sier hun.

Innkjøp og prosjektledelse
Denne våren settes følgende studier opp i Kongsvinger:
Prosjektledelse, innføring (oppstart uke 12)
Innkjøp og forhandlinger (oppstart uke 16)

– Disse modulene er ikke bare at vi svarer ut et behov i arbeidsmarkedet, det er også faglig påfyll for fremtidens fagfolk og er designet for å være relevante og fremtidsrettede, understreker Gressberg.

Grunnleggende prosjektledelse
– Prosjektledelse er komplekst og har mange sider, denne modulen gir en innføring rundt det grunnleggende som ligger i denne rollen, forteller Gressberg.
I denne modulen lærer studentene grunnleggende metodikk for styring, organisering og ledelse av bærekraftige prosjekter på tvers av bransjer. Du lærer å initiere, planlegge og gjennomføre et prosjekt og utarbeide relevant dokumentasjon.
Modulen har 8 fysiske og digitale samlingsdager, med fysisk oppstarts- og avslutningssamling på Kongsvinger. Mellom samlingene foregår undervisning på Teams.

Innkjøp og forhandlinger
Gode og bærekraftige innkjøp krever innkjøpere med tverrfaglig kompetanse. Dette fagskolestudiet er for deg som ønsker å jobbe med innkjøp og som ønsker innblikk i innkjøpsprosessen.
– Denne modulen egner seg for de som ønsker å bidra til å gjøre innkjøp i din bedrift bedre, drive med bærekraftige innkjøp, også med tanke på krav til miljø og etiske aspekter, og som vil bli bedre på analyse og samarbeid med leverandører, forteller Gressberg.
Modulen har 9 fysiske og digitale samlingsdager, med fysisk oppstarts- og avslutningssamling på Kongsvinger. Mellom samlingene foregår undervisning på Teams.

– Godt samarbeid med Fagskolen Innlandet
– Vi ønsker å gjøre utdanning tilgjengelig, uavhengig av hvor de er i livet. Det er en spennende mulighet for de som ønsker å videreutvikle seg uten å måtte gi opp jobb eller andre forpliktelser, forteller Gressberg. Hun roser samarbeidet med Fagskolen Innlandet i Kongsvinger.
– Det vi får til sammen gir ikke bare nødvendige ferdigheter til stadig flere studenter, men det utgjør også et lokalt tilbud som møter behovene til bedriftene og de som bor i vår region. Det er utrolig givende å være en del av noe som gjør en forskjell, sier hun.

 

Mer om studiene denne våren:

Prosjektledelse, 5 studiepoeng innføring (oppstart uke 12)

Her lærer du grunnleggende metodikk for styring, organisering og ledelse av bærekraftige prosjekter på tvers av bransjer. Du lærer å initiere, planlegge og gjennomføre et prosjekt og utarbeide relevant dokumentasjon.

Modulen har 8 fysiske og digitale samlingsdager, med fysisk oppstarts- og avslutningssamling på Kongsvinger. Mellom samlingene foregår undervisning på Teams.

Les mer og søk her: https://hik.no/studietilbud/fagskole-modulutdanning-prosjektledelse-innforing/

 

Innkjøp og forhandlinger, 5 studiepoeng (oppstart uke 16)

Gode og bærekraftige innkjøp krever innkjøpere med tverrfaglig kompetanse. Studiet er for deg som ønsker å jobbe med innkjøp og som ønsker innblikk i innkjøpsprosessen. Denne modulen egner seg for deg som ønsker å bidra til å gjøre innkjøp i din bedrift bedre, drive med bærekraftige innkjøp, også med tanke på krav til miljø og etiske aspekter, og som vil bli bedre på analyse og samarbeid med leverandører.

Modulen har 9 fysiske og digitale samlingsdager, med fysisk oppstarts- og avslutningssamling på Kongsvinger. Mellom samlingene foregår undervisning på Teams.

Les mer og søk her: https://hik.no/studietilbud/fagskole-modulutdanning-innkjop-og-forhandlinger/

 

Alle tilbudene gjelder for våren 2024, men det planlegges også moduler til høsten 2024.

Ta kontakt med oss dersom noe av dette er av interesse, eller du har spørsmål.

Matteknekker’n vinner av Kunnskapsprisen 2023

Utdeling av Kunnskapsprisen 2023

– Det er en stor ære og stor stas å motta denne prisen, sa en åpenbart stolt og glad Trond Hagerud fra Mapei, som mottok årets Kunnskapspris sammen med Unn-Ragnhild Andersen ved Nord-Odal Ungdomsskole for matematikkonkurransen Matteknekker’n.

I forbindelse med Kunnskapskonferansen 2023, ble den årlige Kunnskapsprisen delt ut. Kunnskapsprisen deles ut hvert år til en eller flere mottakere. Formålet med Kunnskapsprisen er å hedre personer eller miljøer i Kongsvingerregionen som har utmerket seg gjennom stort engasjement og/eller gode kunnskapsbaserte prestasjoner det siste året.

I år valgte juryen å hedre et årelangt samarbeid mellom næringslivet og kommunene i regionen for å øke interessen for realfagene. Matteknekker’n, en matematikkonkurranse i regi av Mapei og Nord-Odal Ungdomsskole, har blitt gjennomført siden 2004 og har beviselig hatt en positiv påvirkning på kunnskapsnivået og interessen for realfag blant regionens skoleelever.

Hedret initiativet fra tidligere rektor

– Det er en stor ære og stor stas å motta denne prisen, sa administrerende direktør i Mapei, Trond Hagerud, under prisutdelingen. Han hedret initiativet fra daværende rektor ved Nord-Odal Ungdomsskole, Bjarne Haug Thesen, som ledet opp til en tradisjon og et samarbeid som snart har vart i 20 år.

– Mye av Mapeis fokus og utvikling har vært kompetansebasert. Vi startet Mapei-skolen i 2002, noe som Bjarne tok utgangspunkt i og tok kontakt med meg. Samarbeidet med Nord-Odal ungdomsskole har vært kjempegodt i alle år, og vi i Mapei synes det er et skikkelig meningsfylt arrangement. Bjarne gikk dessverre brått bort for ikke lenge siden og jeg skulle ønske han hadde kunnet stå her i dag, understreket han.

Unn-Ragnhild Andersen, viserektor ved Nord-Odal Ungdomsskole, la også vekt på verdien av samarbeidet med Mapei.
– Det er veldig hyggelig og veldig motiverende å motta denne prisen sammen med Mapei. Vi ser at det er veldig samlende for kommunene i regionene. Vi opplever at det er stort å representere Matteknekker’n fra sin skole, og det er stor konkurranse om å få delta. Det er nok den ene gangen i året de frivillige oppsøker matteprøver og vi håper at vi kan fortsette med dette i mange år til, roste hun. Hagerud fortalte at tradisjonen er blitt sterkere for hvert år.

– Vi arrangerte mattekneker’n for 18.gangen i år og det er alltid utrolig spennende. Det sitrer av spenning i lokalene hos oss når alle ungdommene fra regionens ungdomsskoler møter med sitt mattematikklag en gang i året, smilte han.

Juryens begrunnelse: 

Årets Kunnskapspris går til Matteknekker’n, en matematikkonkurranse i regi av Nord-Odal Ungdomsskole og Mapei. 

 Matteknekker’n, som har blitt gjennomført siden 2004, har utvilsomt hatt en positiv påvirkning på kunnskapsnivået og interessen for realfag blant regionens skoleelever. Arrangementet er blitt en årlig arena for å utfordre og utvikle elevers matematikkferdigheter. Deltagerne må samarbeide og strekke seg for å finne løsninger på utfordringer de ellers ikke ville ha fått.  

I tillegg er Matteknekker’n blitt et verktøy for å øke fokuset og prestisjen rundt realfag i skolene i regionen. Samarbeidet mellom Nord-Odal Ungdomsskole og Mapei har gjort matematikkfaget mer attraktivt og engasjerende for elevene og motiverer unge talenter til å vurdere høyere utdanning innen realfag. Én historie som vi nylig kunne lese i Glåmdalen er om Johan Linstad, en deltaker som etter konkurransen tok steget inn i realfagsstudier og nå er en vellykket mastergradsstudent. Dette er med på å illustrere Matteknekker’n sin innvirkning på enkeltelever. 

Juryen ønsker å anerkjenne Nord-Odal Ungdomsskole og Mapei for deres innsats gjennom mange år. De har med sitt samarbeid aktivt bidratt til å skape en positiv endring i kunnskapskulturen i Kongsvingerregionen. En kultur som næringslivet som helhet etterspør.  

Engasjementet for realfag, kombinert med vellykkede resultater og inspirerende historier om enkeltmennesker, gjør Matteknekker’n til en verdig mottaker av årets Kunnskapspris. 

Vi gratulerer! 

SSB kommer på Researchers’ Night

 

Researchers’ Night er et arrangement som har som mål å fremme kunnskap til befolkningen på en underholdende måte. Det finner sted 29. september på Høgskolesenteret i Kongsvinger fra 18.00-22.00.

For mer informasjons om Researchers Night, se arrangementets hovedside eller Facebook-siden.

SSB

Statistisk sentralbyrå (SSB) er Norges fremste faktaleverandør og den sentrale myndigheten for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistikk, forskning og analyse fra SSB bidrar til innsikt om samfunnsutviklingen og gir allmenn folkeopplysning, danner grunnlag for det offentlige ordskiftet og gir mulighet for informerte beslutninger. På Kongsvinger jobber det rundt 320 medarbeidere og vi har stor bredde i kompetansemiljøet. Hos oss har vi mange ulike kompetanse- og fagbakgrunner. Blant annet samfunnsøkonomer, statsvitere, sosiologer, økonomer, ingeniører, IT-utdannede, psykologiutdannede, lærere og kommunikasjonsmedarbeidere.

Kodeverksted

SSB har med sine fremste IT-eksperter når de stiller med kodeverksted på Researchers’ Night. Er du mellom 13- 18 år og nysgjerrig på koding og programmering? Eller kan du allerede litt og vil lære mer? Visste du at du kan løse det meste du er nysgjerrig på via programmering? Lær å løse en utfordring innenfor koding med et spennende datasett. Du får med deg løsningen hjem, og kanskje er det årets julegave eller noe du vil jobbe videre med. Kodeverkstedet foregår fra 19.00 – 20.00 og vi har PC du kan låne. Det er også en fordel hvis du har en gmail-konto.

Meld deg på ved å sende e-post til marius.brandvold@inn.no. Husk å ha med:

-Navn, alder og om du har noen erfaring med koding fra før.

Miljø- og energistand

Hvor mye strøm trenger du til en varm dusj og hvor lenge bør vi egentlig dusje for at det skal være bærekraftig? Møt Norges fremste kompetansemiljø på energi, miljø og utslipp. Du vil blant annet lære mer om hvor mye energi man trenger til hverdagslige gjøremål og hvordan Norges energiregnskap ser ut. Hvem klarer å sykle sin egen varme dusj raskest mulig? Møt opp for konkurranse. Premie til raskeste dusj!