Nå kan du søke på vårens fagskolemoduler i Kongsvinger!

Nye og spennende fagskolemoduler ved Høgskolesenteret i Kongsvinger

 

Fagskolen innlandet og Høgskolesenteret i Kongsvinger gir nå tre friske pust med nye fagskolemoduler for regionen denne våren. – Vi har virkelig tro på disse modulene og gleder oss til å sette i gang, smiler prosjektleder for fagskolesatsingen ved Høgskolesenteret, Kristin Gressberg.

Studiene er gratis og kan kombineres med jobb og spenner over flere fagområder. Innkjøp og forhandlinger, sirkulærøkonomi i trebransjen og prosjektledelse står på studieplanen.
– Fagskolemodulene hos oss ved Høgskolesenteret gir studentene sjansen til å balansere studier med jobb eller andre forpliktelser, forteller Gressberg. Hun legger til at å velge fagskoleutdanning kan være en klok beslutning av flere grunner.
– Det er aktuell, oppdatert og praksisnær kunnskap, som i tillegg vi vet er veldig etterspurt der ute i arbeidslivet, sier hun.

Innkjøp og prosjektledelse
Denne våren settes følgende studier opp i Kongsvinger:
Prosjektledelse, innføring (oppstart uke 12)
Innkjøp og forhandlinger (oppstart uke 16)

– Disse modulene er ikke bare at vi svarer ut et behov i arbeidsmarkedet, det er også faglig påfyll for fremtidens fagfolk og er designet for å være relevante og fremtidsrettede, understreker Gressberg.

Grunnleggende prosjektledelse
– Prosjektledelse er komplekst og har mange sider, denne modulen gir en innføring rundt det grunnleggende som ligger i denne rollen, forteller Gressberg.
I denne modulen lærer studentene grunnleggende metodikk for styring, organisering og ledelse av bærekraftige prosjekter på tvers av bransjer. Du lærer å initiere, planlegge og gjennomføre et prosjekt og utarbeide relevant dokumentasjon.
Modulen har 8 fysiske og digitale samlingsdager, med fysisk oppstarts- og avslutningssamling på Kongsvinger. Mellom samlingene foregår undervisning på Teams.

Innkjøp og forhandlinger
Gode og bærekraftige innkjøp krever innkjøpere med tverrfaglig kompetanse. Dette fagskolestudiet er for deg som ønsker å jobbe med innkjøp og som ønsker innblikk i innkjøpsprosessen.
– Denne modulen egner seg for de som ønsker å bidra til å gjøre innkjøp i din bedrift bedre, drive med bærekraftige innkjøp, også med tanke på krav til miljø og etiske aspekter, og som vil bli bedre på analyse og samarbeid med leverandører, forteller Gressberg.
Modulen har 9 fysiske og digitale samlingsdager, med fysisk oppstarts- og avslutningssamling på Kongsvinger. Mellom samlingene foregår undervisning på Teams.

– Godt samarbeid med Fagskolen Innlandet
– Vi ønsker å gjøre utdanning tilgjengelig, uavhengig av hvor de er i livet. Det er en spennende mulighet for de som ønsker å videreutvikle seg uten å måtte gi opp jobb eller andre forpliktelser, forteller Gressberg. Hun roser samarbeidet med Fagskolen Innlandet i Kongsvinger.
– Det vi får til sammen gir ikke bare nødvendige ferdigheter til stadig flere studenter, men det utgjør også et lokalt tilbud som møter behovene til bedriftene og de som bor i vår region. Det er utrolig givende å være en del av noe som gjør en forskjell, sier hun.

 

Mer om studiene denne våren:

Prosjektledelse, 5 studiepoeng innføring (oppstart uke 12)

Her lærer du grunnleggende metodikk for styring, organisering og ledelse av bærekraftige prosjekter på tvers av bransjer. Du lærer å initiere, planlegge og gjennomføre et prosjekt og utarbeide relevant dokumentasjon.

Modulen har 8 fysiske og digitale samlingsdager, med fysisk oppstarts- og avslutningssamling på Kongsvinger. Mellom samlingene foregår undervisning på Teams.

Les mer og søk her: https://hik.no/studietilbud/fagskole-modulutdanning-prosjektledelse-innforing/

 

Innkjøp og forhandlinger, 5 studiepoeng (oppstart uke 16)

Gode og bærekraftige innkjøp krever innkjøpere med tverrfaglig kompetanse. Studiet er for deg som ønsker å jobbe med innkjøp og som ønsker innblikk i innkjøpsprosessen. Denne modulen egner seg for deg som ønsker å bidra til å gjøre innkjøp i din bedrift bedre, drive med bærekraftige innkjøp, også med tanke på krav til miljø og etiske aspekter, og som vil bli bedre på analyse og samarbeid med leverandører.

Modulen har 9 fysiske og digitale samlingsdager, med fysisk oppstarts- og avslutningssamling på Kongsvinger. Mellom samlingene foregår undervisning på Teams.

Les mer og søk her: https://hik.no/studietilbud/fagskole-modulutdanning-innkjop-og-forhandlinger/

 

Alle tilbudene gjelder for våren 2024, men det planlegges også moduler til høsten 2024.

Ta kontakt med oss dersom noe av dette er av interesse, eller du har spørsmål.

Matteknekker’n vinner av Kunnskapsprisen 2023

Utdeling av Kunnskapsprisen 2023

– Det er en stor ære og stor stas å motta denne prisen, sa en åpenbart stolt og glad Trond Hagerud fra Mapei, som mottok årets Kunnskapspris sammen med Unn-Ragnhild Andersen ved Nord-Odal Ungdomsskole for matematikkonkurransen Matteknekker’n.

I forbindelse med Kunnskapskonferansen 2023, ble den årlige Kunnskapsprisen delt ut. Kunnskapsprisen deles ut hvert år til en eller flere mottakere. Formålet med Kunnskapsprisen er å hedre personer eller miljøer i Kongsvingerregionen som har utmerket seg gjennom stort engasjement og/eller gode kunnskapsbaserte prestasjoner det siste året.

I år valgte juryen å hedre et årelangt samarbeid mellom næringslivet og kommunene i regionen for å øke interessen for realfagene. Matteknekker’n, en matematikkonkurranse i regi av Mapei og Nord-Odal Ungdomsskole, har blitt gjennomført siden 2004 og har beviselig hatt en positiv påvirkning på kunnskapsnivået og interessen for realfag blant regionens skoleelever.

Hedret initiativet fra tidligere rektor

– Det er en stor ære og stor stas å motta denne prisen, sa administrerende direktør i Mapei, Trond Hagerud, under prisutdelingen. Han hedret initiativet fra daværende rektor ved Nord-Odal Ungdomsskole, Bjarne Haug Thesen, som ledet opp til en tradisjon og et samarbeid som snart har vart i 20 år.

– Mye av Mapeis fokus og utvikling har vært kompetansebasert. Vi startet Mapei-skolen i 2002, noe som Bjarne tok utgangspunkt i og tok kontakt med meg. Samarbeidet med Nord-Odal ungdomsskole har vært kjempegodt i alle år, og vi i Mapei synes det er et skikkelig meningsfylt arrangement. Bjarne gikk dessverre brått bort for ikke lenge siden og jeg skulle ønske han hadde kunnet stå her i dag, understreket han.

Unn-Ragnhild Andersen, viserektor ved Nord-Odal Ungdomsskole, la også vekt på verdien av samarbeidet med Mapei.
– Det er veldig hyggelig og veldig motiverende å motta denne prisen sammen med Mapei. Vi ser at det er veldig samlende for kommunene i regionene. Vi opplever at det er stort å representere Matteknekker’n fra sin skole, og det er stor konkurranse om å få delta. Det er nok den ene gangen i året de frivillige oppsøker matteprøver og vi håper at vi kan fortsette med dette i mange år til, roste hun. Hagerud fortalte at tradisjonen er blitt sterkere for hvert år.

– Vi arrangerte mattekneker’n for 18.gangen i år og det er alltid utrolig spennende. Det sitrer av spenning i lokalene hos oss når alle ungdommene fra regionens ungdomsskoler møter med sitt mattematikklag en gang i året, smilte han.

Juryens begrunnelse: 

Årets Kunnskapspris går til Matteknekker’n, en matematikkonkurranse i regi av Nord-Odal Ungdomsskole og Mapei. 

 Matteknekker’n, som har blitt gjennomført siden 2004, har utvilsomt hatt en positiv påvirkning på kunnskapsnivået og interessen for realfag blant regionens skoleelever. Arrangementet er blitt en årlig arena for å utfordre og utvikle elevers matematikkferdigheter. Deltagerne må samarbeide og strekke seg for å finne løsninger på utfordringer de ellers ikke ville ha fått.  

I tillegg er Matteknekker’n blitt et verktøy for å øke fokuset og prestisjen rundt realfag i skolene i regionen. Samarbeidet mellom Nord-Odal Ungdomsskole og Mapei har gjort matematikkfaget mer attraktivt og engasjerende for elevene og motiverer unge talenter til å vurdere høyere utdanning innen realfag. Én historie som vi nylig kunne lese i Glåmdalen er om Johan Linstad, en deltaker som etter konkurransen tok steget inn i realfagsstudier og nå er en vellykket mastergradsstudent. Dette er med på å illustrere Matteknekker’n sin innvirkning på enkeltelever. 

Juryen ønsker å anerkjenne Nord-Odal Ungdomsskole og Mapei for deres innsats gjennom mange år. De har med sitt samarbeid aktivt bidratt til å skape en positiv endring i kunnskapskulturen i Kongsvingerregionen. En kultur som næringslivet som helhet etterspør.  

Engasjementet for realfag, kombinert med vellykkede resultater og inspirerende historier om enkeltmennesker, gjør Matteknekker’n til en verdig mottaker av årets Kunnskapspris. 

Vi gratulerer! 

SSB kommer på Researchers’ Night

 

Researchers’ Night er et arrangement som har som mål å fremme kunnskap til befolkningen på en underholdende måte. Det finner sted 29. september på Høgskolesenteret i Kongsvinger fra 18.00-22.00.

For mer informasjons om Researchers Night, se arrangementets hovedside eller Facebook-siden.

SSB

Statistisk sentralbyrå (SSB) er Norges fremste faktaleverandør og den sentrale myndigheten for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistikk, forskning og analyse fra SSB bidrar til innsikt om samfunnsutviklingen og gir allmenn folkeopplysning, danner grunnlag for det offentlige ordskiftet og gir mulighet for informerte beslutninger. På Kongsvinger jobber det rundt 320 medarbeidere og vi har stor bredde i kompetansemiljøet. Hos oss har vi mange ulike kompetanse- og fagbakgrunner. Blant annet samfunnsøkonomer, statsvitere, sosiologer, økonomer, ingeniører, IT-utdannede, psykologiutdannede, lærere og kommunikasjonsmedarbeidere.

Kodeverksted

SSB har med sine fremste IT-eksperter når de stiller med kodeverksted på Researchers’ Night. Er du mellom 13- 18 år og nysgjerrig på koding og programmering? Eller kan du allerede litt og vil lære mer? Visste du at du kan løse det meste du er nysgjerrig på via programmering? Lær å løse en utfordring innenfor koding med et spennende datasett. Du får med deg løsningen hjem, og kanskje er det årets julegave eller noe du vil jobbe videre med. Kodeverkstedet foregår fra 19.00 – 20.00 og vi har PC du kan låne. Det er også en fordel hvis du har en gmail-konto.

Meld deg på ved å sende e-post til marius.brandvold@inn.no. Husk å ha med:

-Navn, alder og om du har noen erfaring med koding fra før.

Miljø- og energistand

Hvor mye strøm trenger du til en varm dusj og hvor lenge bør vi egentlig dusje for at det skal være bærekraftig? Møt Norges fremste kompetansemiljø på energi, miljø og utslipp. Du vil blant annet lære mer om hvor mye energi man trenger til hverdagslige gjøremål og hvordan Norges energiregnskap ser ut. Hvem klarer å sykle sin egen varme dusj raskest mulig? Møt opp for konkurranse. Premie til raskeste dusj!

Fadderuka 2023

Bilde av fasade av Høgskolesenteret i Kongsvinger

FADDERUKA 2023

Kjære fadderbarn! Vi ønsker å invitere både nye og nåværende studenter til fadderuka for Høgskolen i Kongsvinger. Det blir en spennende uke med masse aktiviteter, og mulighet for å bli bedre kjent med hverandre. Du vil få en faddergruppe med en tildelt fadder, og sammen med denne gruppen kan dere sammen samle poeng igjennom uken. Vinnergruppen kåres på lørdagen, og det blir selvfølgelig premie!

Påmelding gjør du ved å vippse 150 kr til 530529 med navn og telefonnummer i meldingen. Meld deg på og bli med!

Mandag 14. august

Vi starter uka med pizza i Bomben ca. kl. 15:30. Her blir dere delt inn i faddergrupper, og møte faddere. Sammen bestemmer dere en gruppefarge for resten av uken. Etter dette inviteres dere på vors som organiseres av deres fadder, og kl. 19:00 blir det fest i bomben med tema «White Lies». Dette er en fest hvor man skal finne frem en løgn som du skriver på en hvit t-skjorte eller en lapp du fester på deg. Her er det kreativiteten som setter grenser og det blir muligheter for poenger i nominasjonene våre som avsløres under pizzaspisingen. Det blir også en artig rebus med flere muligheter for poengsanking!

Tirsdag 15. august

Tirsdag vil det være stands ved skolen. Her kan du bli litt mer kjent med noen av tilbudene som finnes for oss studenter i nærområdet. På kvelden blir det Hawaii-tema i Bomben! Så finn frem sommerskjorta og hula-skjørtet, for her blir det kåringer!

Onsdag 16. august

Onsdag inviterer vi på bowling og lazertag på Epa. Her blir det mange muligheter for å sanke inn masse poeng for gruppene. Vi møtes i Bomben klokka 18 før vi etter hvert drar til bowlingen. Her holder vi på til klokka 22:00 og kan dra på Bomben etter det.

Torsdag 17. august

Torsdag blir en hel dag med aktiviteter på Skansesletta på Tråstad hvor vi starter kl 11:00 med mange aktiviteter som boblefotball hvor alle lagene skal konkurrere! Her er det treningstøy og avslappet stemning! Vi fikser grilling og brus, men det er bare å ta med eget om det ønskes for vi blir her en stund. Her blir det mange muligheter for poengsanking til laget ditt og en artig dag fylt med gøy. 17:30 blir det finalekamp i boblefotball!! Vi holder på til 18:00.

Fredag 18.august

Fredag så samles vi til fest i Bomben klokken 19:00. Her blir det nok en gang muligheter til å hente inn poeng gjennom litt festrelaterte konkurranser.

Lørdag 19. august

Lørdag kl 13:00 drar vi på Bæreia badeplass hvor vi skal grille og spille Volleyball. Her blir det Premieutdeling, men kleskoden er avslappet – så du trenger ingen gallakjole.

Søndag 20.august

Søndag er det filmkveld i Bomben! Vi fyrer opp en rolig klassiker så alle får en fin avslutning på uka!

 

Følg Studentforeningens FB-side for oppdateringer og mer informasjon i løpet av fadderuka.