Skip to content

Studietilbud

Alle studier

Fagområde

Subcategory

Organisering

Organisering filter

Nivå

Nivå
Økonomi, administrasjon og ledelse
Modulen gir forståelse for begrepene prosjektarbeid og prosjektledelse innenfor industri 5.0. Det er en videreføring og fordypning av innføringsmodulen. Viktige emner er ressursplanlegging, økonomi, styring og oppfølging, ledelse, usikkerhetshåndtering, oppfølging og avslutning av et bærekraftig prosjekt.
Digitalisering/Analyse
Økonomi, administrasjon og ledelse
Modulen handler om å få innblikk i hva datasikkerhet er, hvor viktig det er for oss både privat og på jobb.
Økonomi, administrasjon og ledelse
Vil du lære grunnleggende regnskap og økonomi? Dette studiet er designet for deg som ønsker å forstå bedriftens resultatregnskap og balanse, og hvordan du kan dra nytte av denne kunnskapen for bedriften og din egen karriere.
Økonomi, administrasjon og ledelse
Ønsker du å lære om hvordan team kan bidra til individuell utvikling og endring av en organisasjon? Vil du lære om arbeid i team og hva som skal til for å lede et team i praksis?
Logistikk
Behovet for fagfolk innen logistikk er stort i svært mange bransjer. Styrer vi verdikjeden bedre, blir bedriften mer lønnsom.
Økonomi, administrasjon og ledelse
Målet med modulen er at du skal kunne benytte ulike Lean-baserte prinsipper til ledelse og forbedringsarbeid.
Økonomi, administrasjon og ledelse
Modulen gir grunnleggende forståelse for begrepene prosjektarbeid og prosjektledelse innenfor industri 5.0. Den omfatter også målformulering, planlegging og praktisk gjennomføring av enkle og bærekraftige prosjekter.
Digitalisering/Analyse
Økonomi, administrasjon og ledelse
Teknisk salg er en form for salg der komplekse produkter og tjenester selges til kunder for å løse spesifikke utfordringer. Teknisk salg kan involvere produkter, tjenester og prosjekter, programvare og maskinvare, konsulent- og ingeniørtjenester.
Helse og sosialfag
Har du lyst til å lære mer om veiledning, bli tryggere i rollen og utfordre deg selv? Kompetanse i veiledning er etterspurt i arbeidslivet, og modulen på 10 studiepoeng vil utfordre egne verdier, holdninger, tenkesett, væremåter og forutsetter et bevisst forhold til samspill med andre.
Helse og sosialfag
Ansatte i helse- og omsorgstjenester møter stadig sykere pasienter og beboere, og arbeidsoppgavene endrer seg raskt. Studiet Klinisk helsefagarbeid er en fagskoleutdanning som vil gi deg en fagskolegrad.
Bærekraft
Økonomi, administrasjon og ledelse
I dagens samfunn er det økte krav til rapportering på bærekraft og samfunnsansvar. Dette emnet går gjennom relevante problemstillinger og teorier. Du får en innføring i relevant rammeverk for å belyse formålet med rapporteringen, samt utviklingstrender og perspektiver på fremtiden for denne type rapportering.
Helse og sosialfag
Vil du i fremtiden jobbe for å fremme livskvalitet hos mennesker med funksjonsvansker? Dette studiet gir deg kompetanse innen blant annet helsefremming og miljøterapeutisk arbeid.