Skip to content

Studietilbud

Alle studier

Fagområde

Subcategory

Organisering

Organisering filter

Nivå

Nivå
Helse og sosialfag
Har du lyst til å lære mer om veiledning, bli tryggere i rollen og utfordre deg selv? Kompetanse i veiledning er etterspurt i arbeidslivet, og modulen på 10 studiepoeng vil utfordre egne verdier, holdninger, tenkesett, væremåter og forutsetter et bevisst forhold til samspill med andre.
Økonomi, administrasjon og ledelse
Modulen gir grunnleggende forståelse for begrepene prosjektarbeid og prosjektledelse innenfor industri 5.0. Den omfatter også målformulering, planlegging og praktisk gjennomføring av enkle og bærekraftige prosjekter.
Logistikk
Behovet for fagfolk innen logistikk er stort i svært mange bransjer. Styrer vi verdikjeden bedre, blir bedriften mer lønnsom.
Helse og sosialfag
Ansatte i helse- og omsorgstjenester møter stadig sykere pasienter og beboere, og arbeidsoppgavene endrer seg raskt. Studiet Klinisk helsefagarbeid er en fagskoleutdanning som vil gi deg en fagskolegrad.
Bærekraft
Økonomi, administrasjon og ledelse
I dagens samfunn er det økte krav til rapportering på bærekraft og samfunnsansvar. Dette emnet går gjennom relevante problemstillinger og teorier. Du får en innføring i relevant rammeverk for å belyse formålet med rapporteringen, samt utviklingstrender og perspektiver på fremtiden for denne type rapportering.
Økonomi, administrasjon og ledelse
Modulen gir forståelse for begrepene prosjektarbeid og prosjektledelse innenfor industri 5.0. Det er en videreføring og fordypning av innføringsmodulen. Viktige emner er ressursplanlegging, økonomi, styring og oppfølging, ledelse, usikkerhetshåndtering, oppfølging og avslutning av et bærekraftig prosjekt.
Helse og sosialfag
Vil du i fremtiden jobbe for å fremme livskvalitet hos mennesker med funksjonsvansker? Dette studiet gir deg kompetanse innen blant annet helsefremming og miljøterapeutisk arbeid.
Digitalisering/Analyse
Oppvekst
Spennende modul for lærere og skoleledere starter våren 2024! Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) for lærere er mer enn mer grunnleggende digital innsikt og kompetanse. Emnet gir gjennom en utvidet forståelse av kompetansebegrepet en innføring i hvordan PfDK er med å skape rammene for lærerens undervisningspraksis og skoleutvikling.
Helse og sosialfag
Logistikk
Helse og sosialfag
Industriell produksjon
Bærekraft
Det påhviler både offentlige og private virksomheter et stort ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling. Er du med ?