Skip to content

Studietilbud

Alle studier

Fagområde

Subcategory

Organisering

Organisering filter

Nivå

Nivå
Helse og sosialfag
Logistikk
Økonomi, administrasjon og ledelse
Prosjektledelse
Helse og sosialfag
Industriell produksjon
Oppvekst
Digitalisering/Analyse
Helse og sosialfag
Det norske helsevesenet trenger flere fagfolk med spesialisert kompetanse innen rehabilitering, hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring.
Logistikk
Bærekraftperspektivet og sirkulærøkonomien løftes fra plan til gjennomføring. 3 ulike moduler.
Språk
Engelsk er et viktig kommunikasjonsspråk både nasjonalt og internasjonalt, og det er viktig å kunne beherske dette godt, både muntlig og skriftlig
Bærekraft
Det påhviler både offentlige og private virksomheter et stort ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling. Er du med ?
Digitalisering/Analyse
Mastergrad i økonomi og ledelse med fokus på digital ledelse og business analytics.
Helse og sosialfag
Som sykepleier hjelper du mennesker i sårbare situasjoner, i alle faser av livet, og med forskjellig bakgrunn og utfordringer.

Sign Up and Start Learning

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.