Skip to content

Studietilbud

Alle studier

Fagområde

Organisering

Nivå

Helse og sosialfag
Industriell produksjon
Oppvekst
Digitalisering/Analyse
Språk
Engelsk er et viktig kommunikasjonsspråk både nasjonalt og internasjonalt, og det er viktig å kunne beherske dette godt, både muntlig og skriftlig
Bærekraft
Det påhviler både offentlige og private virksomheter et stort ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling. Er du med ?
Digitalisering/Analyse
Mastergrad i økonomi og ledelse med fokus på digital ledelse og business analytics.
Helse og sosialfag
Som sykepleier hjelper du mennesker i sårbare situasjoner, i alle faser av livet, og med forskjellig bakgrunn og utfordringer.
Bærekraft
Påbygging i bærekraftsøkonomi retter seg mot personer som allerede har økonomisk-administrativ kompetanse og som ønsker å bygge på denne med spesialisert kompetanse innenfor bærekraft.
Bærekraft
Økonomi, administrasjon og ledelse
Studiet i Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller vil gi deg etterspurt og konkret kunnskap som setter deg i stand til å arbeide systematisk for å øke bærekraftigheten til organisasjoner
Økonomi, administrasjon og ledelse
Studiet gir deg kunnskap innen fagområdene; ledelse av læring, kompetanseutvikling, økonomistyring og serviceutvikling i organisasjoner.

Sign Up and Start Learning

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.