Skip to content

Fagskole: Modulutdanning – Innkjøp og forhandlinger

164 arrow small right

-

164 arrow small right

-

164 arrow small right

-

Fagskole: Modulutdanning – Innkjøp og forhandlinger

Søk direkte til Fagskolen Innlandet

Modulutdanning: Innkjøp er et viktig område som påvirker bedriftens økonomi og drift, samt hvor bærekraftig driften er. Det påvirker bedriftens muligheter til å jobbe med logistikk og samhandling med andre aktører.

Gode og bærekraftige innkjøp krever innkjøpere med tverrfaglig kompetanse. Det er gjennom innkjøp vi velger hvilke leverandører vi skal jobbe med på alle områder i bedriften. Innkjøp påvirker blant annet hvilke energikilder vi skal benytte, hvilke lager og transportløsninger som er kostnadseffektive og bærekraftige og hvilke innsatsfaktorer og råvarer vi velger for å kunne redusere avfall og øke gjenvinningsgraden av innkjøpt vare.

Innkjøp skal kunne sette krav til leverandørene om produktets egnethet for gjenbruk, sluttbehandling, økonomi i et livsløpsperspektiv, miljøskadelige stoffer og etikk.

Modulen er en del av studiet Transport-, terminal- og lagerlogistikk.

Hva lærer du?

Innkjøpsdefinisjoner og omfang av innkjøp og ulike typer innkjøp.
Totalprisen for innkjøpet. Hvilke miljø og etiske krav settes til innkjøpet.
Innkjøpstrategiens påvirkning i verdi- og forsyningskjeden.
Innkjøpsrollen i verdi- og forsyningskjeden inn mot bærekraft.
Hvordan digitalisering kan bidra til grønne og ansvarlige innkjøp.
Kategorisering / Kraljic og ABC analyser.
De ulike trinnene i innkjøpsprosessen og optimalisering av den.
Innkjøpsstrategi/strategiske innkjøp, leverandørsamarbeid og forhandlinger.

Følgende emner inngår i modulen:

Innkjøps betydning for bedriften. Innkjøpsprosessen. Forhandling.
Grunnleggende innkjøp og organisering av innkjøpet i verdi og forsyningskjeden.
Digitale innkjøpsanalyser, metoder og modeller.
Leverandørsamarbeid. ABCanalyser. Forhandlingsmetoder.

Hva kan du bli?

Studiet er for deg som ønsker å jobbe med innkjøp og som ønsker innblikk i innkjøpsprosessen. Denne modulen egner seg for deg som ønsker å bidra til å gjøre innkjøp i din bedrift bedre, drive med bærekraftige innkjøp, også med tanke på krav til miljø og etiske aspekter, og som vil bli bedre på analyse og samarbeid med leverandører.

Utdanningen passer for deg som driver med logistikk og som ønsker videreutdanning. Innkjøp er en viktig del av en bedrifts logistikk generelt, og denne modulen gir deg innblikk i innkjøpsarbeidet generelt.

Opptakskrav

Opptakskrav er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Gjennomføring

Nettbasert med samlinger, 2 samlinger a to dager per modul
Lengde: 9 uker
17. -18. april: Fysisk 2 dager Kongsvinger
23. april: Digital
30. april: Digital
07. mai: Digital
14. mai: Digital
28. mai: Digital
06. -07. juni: Fysisk 2 dager Kongsvinger
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 16, 2024
Søknadsfrist: 18.03.2024
Spørsmål: Kontakt Frede Stenslie, freste@fagskolen-innlandet.no, 997 90 504, eller Ingeborg Øyhus Svendsen, inesve@fagskolen-innlandet.no, 907 03 093.

*Med forbehold om endringer

Oppstart

17. april 2024
136 marker

Studiested

Kongsvinger, med forbehold om nok antall påmeldte i Kongsvinger

Gjennomføring

Samlingsbasert/nettbasert

Nivå

Fagskole
131 clock

Varighet

9 uker

Studiepoeng

5
71 lock

Søknadsfrist

18. mars 2024

Pris

Gratis
91 info

Tilbyder

Fagskolen Innlandet
Logo av Fagskolen Innlandet

Med forbehold om endringer