Skip to content

Nye og spennende fagskolemoduler ved Høgskolesenteret i Kongsvinger

 

Fagskolen innlandet og Høgskolesenteret i Kongsvinger gir nå tre friske pust med nye fagskolemoduler for regionen denne våren. – Vi har virkelig tro på disse modulene og gleder oss til å sette i gang, smiler prosjektleder for fagskolesatsingen ved Høgskolesenteret, Kristin Gressberg.

Studiene er gratis og kan kombineres med jobb og spenner over flere fagområder. Innkjøp og forhandlinger, sirkulærøkonomi i trebransjen og prosjektledelse står på studieplanen.
– Fagskolemodulene hos oss ved Høgskolesenteret gir studentene sjansen til å balansere studier med jobb eller andre forpliktelser, forteller Gressberg. Hun legger til at å velge fagskoleutdanning kan være en klok beslutning av flere grunner.
– Det er aktuell, oppdatert og praksisnær kunnskap, som i tillegg vi vet er veldig etterspurt der ute i arbeidslivet, sier hun.

Innkjøp og prosjektledelse
Denne våren settes følgende studier opp i Kongsvinger:
Prosjektledelse, innføring (oppstart uke 12)
Innkjøp og forhandlinger (oppstart uke 16)

– Disse modulene er ikke bare at vi svarer ut et behov i arbeidsmarkedet, det er også faglig påfyll for fremtidens fagfolk og er designet for å være relevante og fremtidsrettede, understreker Gressberg.

Grunnleggende prosjektledelse
– Prosjektledelse er komplekst og har mange sider, denne modulen gir en innføring rundt det grunnleggende som ligger i denne rollen, forteller Gressberg.
I denne modulen lærer studentene grunnleggende metodikk for styring, organisering og ledelse av bærekraftige prosjekter på tvers av bransjer. Du lærer å initiere, planlegge og gjennomføre et prosjekt og utarbeide relevant dokumentasjon.
Modulen har 8 fysiske og digitale samlingsdager, med fysisk oppstarts- og avslutningssamling på Kongsvinger. Mellom samlingene foregår undervisning på Teams.

Innkjøp og forhandlinger
Gode og bærekraftige innkjøp krever innkjøpere med tverrfaglig kompetanse. Dette fagskolestudiet er for deg som ønsker å jobbe med innkjøp og som ønsker innblikk i innkjøpsprosessen.
– Denne modulen egner seg for de som ønsker å bidra til å gjøre innkjøp i din bedrift bedre, drive med bærekraftige innkjøp, også med tanke på krav til miljø og etiske aspekter, og som vil bli bedre på analyse og samarbeid med leverandører, forteller Gressberg.
Modulen har 9 fysiske og digitale samlingsdager, med fysisk oppstarts- og avslutningssamling på Kongsvinger. Mellom samlingene foregår undervisning på Teams.

– Godt samarbeid med Fagskolen Innlandet
– Vi ønsker å gjøre utdanning tilgjengelig, uavhengig av hvor de er i livet. Det er en spennende mulighet for de som ønsker å videreutvikle seg uten å måtte gi opp jobb eller andre forpliktelser, forteller Gressberg. Hun roser samarbeidet med Fagskolen Innlandet i Kongsvinger.
– Det vi får til sammen gir ikke bare nødvendige ferdigheter til stadig flere studenter, men det utgjør også et lokalt tilbud som møter behovene til bedriftene og de som bor i vår region. Det er utrolig givende å være en del av noe som gjør en forskjell, sier hun.

 

Mer om studiene denne våren:

Prosjektledelse, 5 studiepoeng innføring (oppstart uke 12)

Her lærer du grunnleggende metodikk for styring, organisering og ledelse av bærekraftige prosjekter på tvers av bransjer. Du lærer å initiere, planlegge og gjennomføre et prosjekt og utarbeide relevant dokumentasjon.

Modulen har 8 fysiske og digitale samlingsdager, med fysisk oppstarts- og avslutningssamling på Kongsvinger. Mellom samlingene foregår undervisning på Teams.

Les mer og søk her: https://hik.no/studietilbud/fagskole-modulutdanning-prosjektledelse-innforing/

 

Innkjøp og forhandlinger, 5 studiepoeng (oppstart uke 16)

Gode og bærekraftige innkjøp krever innkjøpere med tverrfaglig kompetanse. Studiet er for deg som ønsker å jobbe med innkjøp og som ønsker innblikk i innkjøpsprosessen. Denne modulen egner seg for deg som ønsker å bidra til å gjøre innkjøp i din bedrift bedre, drive med bærekraftige innkjøp, også med tanke på krav til miljø og etiske aspekter, og som vil bli bedre på analyse og samarbeid med leverandører.

Modulen har 9 fysiske og digitale samlingsdager, med fysisk oppstarts- og avslutningssamling på Kongsvinger. Mellom samlingene foregår undervisning på Teams.

Les mer og søk her: https://hik.no/studietilbud/fagskole-modulutdanning-innkjop-og-forhandlinger/

 

Alle tilbudene gjelder for våren 2024, men det planlegges også moduler til høsten 2024.

Ta kontakt med oss dersom noe av dette er av interesse, eller du har spørsmål.