Skip to content

Ansatte / Organisering

Våre ansatte

Administrasjon Høgskolesenteret i Kongsvinger

Portrettbilde av Anders Øverby
Anders Øverby
Porteføljeleder
62 43 07 96 / 99 77 84 90

Anders har doktorgrad i biologi, snart ferdig med master i ledelse, og videreutdanninger innen bærekraft og digital økonomi. Han har ca. 9 år forskningserfaring (SINTEF, NTNU og Kitasato University i Japan) og har siden 2016 jobbet med utviklingsarbeid ved Høgskolesenteret.

163 arrow small downMer om Anders Øverby
Portrettfoto av Kristin Gressberg
Kristin O. Gressberg
Prosjektleder
93 04 06 79

Kristin er utdannet sosionom med Master i Peace and Development, og har videreutdanning i veiledning og Supported Employment. Hun har lang erfaring fra arbeidsinkluderingsfeltet, spesielt med flyktninger. Hun har også erfaring fra å lede prosjekter innenfor ulike fagområder og er i dag ansvarlig for Fagskolesatsningen til HIK.

163 arrow small downMer om Kristin O. Gressberg
Portrettbilde av Marianne Olsen Brøntveit
Marianne Olsen Brøntveit
Prosjektleder
62 43 03 86/90 02 87 89

Marianne er utdannet allmennlærer med Master Digital Læringsdesign. Hun har flere år bak seg i medie- og kommunikasjonsbransjen og har i tillegg erfaring fra flere ulike prosjekter i offentlig og privat sektor. Marianne jobber med prosjekter for utviklingsarbeid innenfor ulike fagområder ved Høgskolesenteret.

163 arrow small downMer om Marianne Olsen Brøntveit
DSC_1433
Sarah Littlejohns
Administrasjon
62 43 03 53/97 00 23 45

Sarah har en Bachelor i reiseliv og er på siste året av en Bachelor i regnskap og økonomirådgivning. Hun jobber innen administrasjon og har blant annet ansvar for økonomi og drift av Kongsvinger Studenthus. I tillegg tilrettelegger Sarah for møtevirksomhet og utleie.

163 arrow small downMer om Sarah Littlejohns
DSC_1451
Beate Skadsdammen
Etter- og videreutdanning
62 43 07 98 / 95 92 47 35

Beate har en 4-årig utdanning innen økonomi/finans og markedsføring i tillegg til en master i markedsføringsledelse. Hun har også et emne innen bærekraftsøkonomi, samt studium i pedagogikk. Hun har erfaring fra finans/økonomi, og har tidligere jobbet som selvstendig næringsdrivende og som lærer i videregående skole. Beate jobber i dag med utviklingsprosjekter knyttet til utdanninger og kurs innenfor ulike fagområder.

163 arrow small downMer om Beate Skadsdammen
Martin hik
Martin Norstrøm
Marked og relasjon
45 45 00 07

Martin har erfaring fra flere startups og rekruttering inn mot IT-bransjen. Han har ansvar for SkillUP Network, et nasjonalt nettverk som tilbyr kompetanseheving der du bor. Martin jobber også ut næringslivet lokalt, for å sette opp kurs, etter- og videreutdanning til regionen.

163 arrow small downMer om Martin Norstrøm
DSC_1401
Marte Nilsen
Administrasjon/økonomi
62 43 07 95 / 98 68 69 49

Marte er utdannet siviløkonom og har jobbet på Høgskolesenteret siden 2016. Hun jobber innen administrasjon med blant annet hovedansvar for økonomi og drift at Kongsvinger Studenthus. I tillegg jobber Marte med studentvelferd på Høgskolesenteret.

163 arrow small downMer om Marte Nilsen
Gunhild hik
Gunhild S. Andersen
Administrasjon/eksamen
62 43 07 94 / 95 21 56 95

Gunhild har lang erfaring innen kontor og administrasjon og har hovedansvar for eksamensgjennomføringen ved Høgskolesenteret. I tillegg legger hun tilrette for studenter, ansatte og besøkende og organiserer møtevirksomhet og utleie .

163 arrow small downMer om Gunhild S. Andersen
DSC_1417
Vegard Herlyng
Daglig leder
62 43 07 90 / 90 17 58 87

Vegard er utdannet adjunkt og siviløkonom og har tilleggsutdanning og sertifisering innen bærekraft. Han har jobbet med utviklingsprosjekter knyttet til utdanninger, kurs og verdiskapende prosjekter i regionen siden 2012.

 

163 arrow small downMer om Vegard Herlyng
Portrettbilde av Marius Brandvold
Marius Brandvold
Administrasjon
62 43 03 53/47 61 88 73

Marius har en Bachelor i forretningsutvikling og er på siste året av en Bachelor i bærekraftsøkonomi. Han jobber i administrasjonen med studentvelferd, organisering av arrangementer og tilrettelegging for besøkende og ansatte på Høgskolesenteret.

163 arrow small downMer om Marius Brandvold
DSC_1400
Emma Vestli
Etter- og videreutdanning bærekraft
41 56 14 83
163 arrow small downMer om Emma Vestli

Kontakt oss på telefon 62 43 07 95 eller hikpost@inn.no

Bachelor sykepleie

Marie Hornslien

Studieprogramansvarlig/ Høgskolelektor
62 43 07 64 / 92 64 65 83
marie.hornslien@inn.no 

Åse Leirvik

Førstelektor 
62 43 07 88 / 99 27 37 56
ase.leirvik@inn.no

Hanne S. Finbråten

Førsteamanuensis
62 43 07 89 / 97 14 32 88
hanne.finbraten@inn.no

Randi V. Skyrud

Førstelektor
62 43 07 92 / 92 41 30 10
randi.skyrud@inn.no

Birgit Hauger

Dr. gradsstipendiat/ Høgskolelektor 
62 43 03 60
birgit.hauger@inn.no 

Laila Lundgrenn

Høgskolelektor 
62 51 76 22
laila.lundgrenn@inn.no 

Emily B. Bergersen

Dr. gradsstipendiat
62 43 07 97
emily.bergersen@inn.no

Anne Lyngstad

Høgskolelektor
97 07 03 72
anne.lyngstad@inn.no

Brian David Unis

Førsteamanuensis
62 43 07 64/ +46 761 182 673

brian.unis@inn.no

Bachelor bærekraftsøkonomi

Christina Løvlund

Studieveileder 
                            62 43 05 02                              christina.lovlund@inn.no

Hans Olaf Delviken

Høgskolelektor
62 54 16 22
hans.delviken@inn.no

Andre fag ved Handelshøgskolen Innlandet

Handelshøgskolen Innlandet

Sentralbord 
62 43 05 10
handelshogskolen@inn.no 

Organisering

Høgskolesenteret i Kongsvinger administreres av Høgskolestiftelsen i Kongsvinger

Høgskolestiftelsen i Kongsvinger har 10 ansatte:

Vegard Herlyng                      Daglig leder
Gunhild Sander Andersen    Administrasjon/eksamen 
Marte Nilsen                           Administrastrativ leder
Anders Øverby                       Prosjektleder studier
Beate Skadsdammen            Prosjektleder kurs
Martin Norstrøm                     Marked og relasjon
Kristin Olivia Gressberg         Fagskole
Emma Vestli                            Etter- og videreutdanning bærekraft
Sarah Littlejohns                    Administrasjon
Marianne O. Brøntveit           Prosjektleder

Styret i Høgskolestiftelsen i Kongsvinger består av:

Frank Larsen                   Styreleder
Mette H. Anderssen       Nestleder
Anders Fjeld                    Styremedlem
Frode Ek. Skarnes          Styremedlem
Sjur A. Strand                 Styremedlem
Anne C. Holth                 Styremedlem
Jardar Andersen             Styremedlem
Astri Berrefjord               Styremedlem