Skip to content

Personvernerklæring HIK

/ Om HIK

1. Grunnleggende krav til behandlingen av personopplysninger

Høgskolesenteret i Kongsvinger, org. nr 977116740, er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger («Behandlingsansvarlig»). Se punkt 6 for kontaktinformasjon til Behandlingsansvarlig.

Opplysningene blir behandlet basert på ditt samtykke og i samsvar med kravene i personopplysningsloven med forskrifter.

Det er frivillig å avgi opplysninger.

2. Formål med behandlingen og opphør

Formålet med behandlingen av personopplysninger er for å kunne levere det kunden ønsker, samt nyttig når det er behov for dialog. Det vil også bli brukt for tilsending av nødvendig informasjon og fakturering i forbindelse med deltakelse på arrangement eller studier.

Opplysningene om deg vil bli slettet når de ikke lenger trengs for dette formålet (med mindre lovgiving skulle være til hinder for dette) eller dersom du eksplisitt samtykker til fortsatt behandling for et nytt formål (dersom vi skulle be om dette). Opplysninger som eventuelt lagres etter krav i lov vil kun bli behandlet for lovens formål og tilgangen til opplysningene vil bli sterkt begrenset.

3. Personopplysninger som blir behandlet

Følgende personopplysninger blir behandlet:
Navn, adresse, fakturaadresse og e-post adresse.

4. Hvordan Høgskolesenteret i Kongsvinger beskytter personopplysningene

Høgskolesenteret i Kongsvinger har iverksatt hensiktsmessige tekniske og organisasjonsmessige tiltak for å sikre personopplysningene din mot tap, misbruk og uautorisert tilgang, utlevering, endring eller destruksjon. Vi beskytter også informasjonen din ved å kreve at alle våre ansatte og andre som har tilgang til eller er forbundet med bearbeidingen av dataene, respekterer konfidensialiteten.

5. Tredjeparter

Høgskolesenteret i Kongsvinger kan engasjere tjenesteleverandører som kan få tilgang til personopplysningene dine for å utføre visse oppgaver som inngår i de normale, legitime aktivitetene de skal utføre for Høgskolesenteret i Kongsvinger (f.eks. IT-leverandører i forbindelse med administrering av kunderelasjoner).

Høgskolesenteret i Kongsvinger vil (i) være nøye ved utvelgelse av alle slike tjenesteleverandører; (ii) sørge for at de tar nødvendige tekniske og organisasjonsmessige forholdsregler for å beskytte personopplysningene dine og (iii) utføre tiltak, inkludert hensiktsmessige kontraktinngåelser, for å sikre at disse tjenestetilbyderne bruker personopplysningene utelukkende slik Høgskolesenteret i Kongsvinger har anvist, i henhold til det som er nødvendig for å utføre de avtalte tjenestene, eller for å oppfylle alle gjeldende juridiske krav, og ikke til noen andre formål.

Når vi deler informasjon med tredjeparter som arbeider på vegne av Høgskolesenteret i Kongsvinger, gjør vi vårt ytterste for å sørge for at de skriftlig samtykker i å følge Høgskolesenteret i Kongsvingers retningslinjer for personvern.

Det kan også være at Høgskolesenteret i Kongsvinger må utlevere informasjonen din til offentlige organer eller reguleringsorganer, hvis det kreves for å oppfylle lovpålagte eller regulatoriske krav.

6. Rettigheter - mer informasjon

Høgskolesenteret i Kongsvinger utfører nødvendige tiltak for å sørge for at personopplysningene dine er nøyaktige og oppdaterte.

Du kan kontakte oss hvis du har spørsmål eller synspunkter vedrørende vår behandling av dine personopplysninger.

Du kan (i) be om innsyn i de personopplysninger som Høgskolesenteret i Kongsvinger har om deg, (ii) be om å få rettet eller slettet personopplysninger som er unøyaktige, ufullstendige eller irrelevante, og (iii) be om mer informasjon om Høgskolesenteret i Kongsvingers retningslinjer og praksis når det gjelder behandling av personopplysninger.

Høgskolesenteret i Kongsvinger kan kontaktes på følgende måter:

Post: Høgskolesenteret i Kongsvinger, Strandvegen 3, 2212 Kongsvinger
E-post: hikpost@inn.no
Telefon: 624 30 795 / 624 30 794

7. Klage til Datatilsynet

Du kan klage til Datatilsynet. Se www.datatilsynet.no for kontaktinformasjon.