Oppstart av fire spennende fagskoletilbud høsten 2024

Illustrasjonsbilde av fire ulike utdanningsretninger innen fagskole.

Fire varierte og solide fagskoletilbud starter opp ved Høgskolesenteret i Kongsvinger denne høsten. Les mer om mulighetene som starter innen prosjektledelse, IT-sikkerhet, teamledelse og økonomi

Høstens studieprogram er variert og svarer ut en rekke behov innen både privat næringsliv og offentlig sektor. Sammen med Fagskolen Innlandet, setter Høgskolesenteret i Kongsvinger opp både hele grader og kortere moduler innen industri, bygg- og anlegg, IT og helsefag og denne høsten er vi stolte av porteføljen som tilbys.

Fagskolemodul i prosjektledelse (fordypning)

For deg som ønsker å utvikle ferdigheter innen ledelse og organisering av prosjekter, tilbyr vi en fagskolemodul i Prosjektledelse med fordypning.

Dette studiet gir deg en dypere forståelse av prosjektledelse, inkludert planlegging, gjennomføring og evaluering. Med fokus på praktiske verktøy og metoder, vil du bli godt rustet til å lede prosjekter i ulike bransjer. Utdanningen er ideell for både nye og erfarne ledere som ønsker å styrke sin kompetanse innen prosjektstyring.

Les mer om modulutdanningen og søk plass her: Fagskole: Modulutdanning – Prosjektledelse fordypning (hik.no)

Fagskolemodul i IKT og datasikkerhet

Er du interessert i teknologi og datasikkerhet? Fagskolemodulen i IKT og Datasikkerhet er et tilbud for deg som vil lære mer om hvordan man beskytter informasjon og datasystemer. Studiet dekker alt fra grunnleggende nettverkssikkerhet til avanserte teknikker for å forhindre cyberangrep.

Med økende digitalisering er kompetanse innen datasikkerhet mer etterspurt enn noensinne, og denne utdanningen gir deg verktøyene du trenger for å sikre både små og store organisasjoner. Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri.

Les mer og søk om studieplass her: Fagskole: Modulutdanning – IKT – datasikkerhet (hik.no)

Fagskolemodul i bedriftsøkonomi for ikke-økonomer

Ønsker du å forstå økonomiske sammenhenger bedre uten å ha en økonomisk bakgrunn? Denne fagskolemodulen i Bedriftsøkonomi for Ikke-økonomer er perfekt for deg.

Her lærer du grunnleggende økonomiske prinsipper og hvordan du kan bruke dem i praksis. Gjennom studiet vil du få innsikt i regnskap, budsjettering og økonomistyring, noe som er essensielt for å ta informerte beslutninger i arbeidslivet.

Utdanningen er ideell for alle som ønsker å styrke sin økonomiske forståelse og bidra til bedre økonomiske resultater i sin virksomhet.  Studiet retter seg spesielt mot fagarbeidere, teamledere, formenn, ingeniører og andre som ønsker å utvikle forståelsen for grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi.

Les mer om modulutdanningen og søk om plass her: Fagskole: Modulutdanning – Bedriftsøkonomi for ikke-økonomer (hik.no)

Fagskolemodul i teamledelse

Har du ambisjoner om å bli en dyktig leder? Vår fagskolemodul i teamledelse er bygget for å gi deg ferdighetene til å lede og motivere team effektivt.

Studiet fokuserer på kommunikasjon, konfliktløsning og teamdynamikk, og gir deg verktøyene for å skape et produktivt og positivt arbeidsmiljø. Utdanningen passer både for nye og erfarne ledere som ønsker å forbedre sin teamledelseskompetanse.

Les mer om modulutdanning i teamledelse: Fagskole: Modulutdanning – Teamledelse (hik.no)

Undervisningen inkluderer klasseromsundervisning, oppgaveløsning, Teams-undervisning og selvstudium. Læring skjer gjennom obligatoriske innleveringer, praktiske øvelser og presentasjoner, både individuelt og i grupper.

Les mer om våre andre utdanningstilbud på denne siden: Studietilbud – HIK