Samarbeidspartnere

Får å få gitt deg best mulig studietilbud, samarbeider vi med en rekke offentlige og private aktører

Er leverandør av våre utdanninger innen helse, bærekraft og digitalisering

 

Stiftelsen er største eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østlandet. De bidrar til bankens videre utvikling og sørger for at store verdier føres tilbake til samfunnet og befolkningen i Hedmark.

 

Klosser Innovasjon arbeider for å fremme kunnskapsbasert næringsutvikling i hele Hedmark

 

Industriklyngen 7sterke symboliserer felleskap og samarbeid mellom industribedriftene i de 7 kommunene i Kongsvingerregionen

 

Klimavennlig Kompetanse er et nasjonalt nettverk av utdanningssentre som tilbyr kompetanseheving der du bor

Studiesenteret.no er formidler av videokonferanse- og nettbaserte studier fra ulike høgskoler.

 

Frittstående medlemsorganisasjon for kompetansemiljøer som utdanningssentre, kunnskapsparker, næringshager, klynger eller lignende.

Holder deg oppdatert i KongsvingerRegionen.

Offentlig forvaltning

Høgskolestiftelsen i Kongsvinger ble stiftet i 1990 av kommunene: Eidskog, Åsnes, Grue, Sør-Odal, Nord-Odal og Kongsvinger sammen med aktører fra næringslivet. Vi har et nært og godt samarbeid med de respektive kommunene. Utover dette samarbeider vi blant annet med:

- Byregionprosjektet Kongsvinger
- NAV
- Regionrådet for Kongsvingerregionen
- Innovasjon Norge
- Innlandet Fylkeskommune
- Kompetanse Norge
- DIKU

Privat næringsliv

Blant våre samarbeidspartnere innenfor privat næringsliv finner vi stifterne Sparebanken Hedmark, DnB, Glåmdalen, Maarud og Byggmester Odd Eriksen AS (sistnevnte eksisterer ikke i dag).

Vi samarbeider også blant annet med Klosser Innovasjon, NHO, 7sterke, SSB, Telenor, NCE Heidner Biocluster, Sustainability Hub Norway og Sør-Hedmark Næringshagene