Samarbeidspartnere

Får å få gitt deg best mulig studietilbud, samarbeider vi med en rekke offentlige og private aktører

 Utdanningsinstitusjoner:

Er leverandør av bachelor i sykepleie, emne i bærekraft, samt diverse studier i økonomi og ledelse.

Studiesenteret.no er formidler av videokonferanse- og nettbaserte studier fra ulike høgskoler.

HLB tilbyr bachelor i bygdeutvikling.

Holder deg oppdatert i KongsvingerRegionen.

Nord universitet tilbyr studieprogrammet innkjøpsledelse.

Offentlig forvaltning

Høgskolestiftelsen i Kongsvinger ble stiftet i 1990 av kommunene: Eidskog, Åsnes, Grue, Sør-Odal, Nord-Odal og Kongsvinger sammen med aktører fra næringslivet. Vi har et nært og godt samarbeid med de respektive kommunene. Utover dette samarbeider vi med:

- Byregionprosjektet Kongsvinger
- NAV
- Glåmdal regionråd
- Innovasjon Norge
- Hedmark Fylkeskommune

Privat næringsliv

Blant våre samarbeidsparnere innenfor privat næringsliv finner vi stifterne Sparebanken Hedmark, DnB, Glåmdalen, Maarud og Byggmester Odd Eriksen AS (sistnevnte eksisterer ikke i dag).

Vi samarbeider med næringshagene i Sør-Hedmark, Tretorget, Klosser Innovasjon, NHO, 7sterke, SSB, Telenor og SINTEF Raufoss avd. Kongsvinger.