Skip to content

Fagskole: Modulutdanning – Prosjektledelse fordypning

164 arrow small right

-

164 arrow small right

-

164 arrow small right

-

Fagskole: Modulutdanning – Prosjektledelse fordypning

1
Privat næringsliv og offentlig sektor i Kongsvingerregionen etterspør fagskolestudier!
Som et svar på dette behovet setter Høgskolesenteret i Kongsvinger, i samarbeid med Fagskolen Innlandet, opp både hele grader og kortere moduler innen industri, bygg- og anlegg, IT og helsefag. Denne satsingen på høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) er støttet av Sparebankstiftelsen Hedmark og Odal sparebank.
1

1

Denne modulen gir forståelse for begrepene prosjektarbeid og prosjektledelse innenfor industri 5.0. Det er en videreføring og fordypning av innføringsmodulen. Viktige emner er ressursplanlegging, økonomi, styring og oppfølging, ledelse, usikkerhetshåndtering, oppfølging og avslutning av et bærekraftig prosjekt.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

Usikkerhet- og risikohåndtering i prosjekter
Interessentanalyse
Tydelig og motiverende prosjektledelse
Bygging av gode prosjektteam
Lønnsomhets- og kostnadsestimering
Informasjon og dokumentasjon i et prosjekt
Avslutning og evaluering av et prosjekt
Prosjektsimulatoren Project Illustrator
Det digitale planleggingsverktøyet Microsoft Project
Du skal etter gjennomført modulutdanning ha kunnskap om metodikk for styring, organisering og ledelse av bærekraftige prosjekter inn mot Industri 5.0 med vekt på bl.a. å ivareta medarbeidere/ prosjektdeltakere.

Hva kan du bli?

Modulen gir deg økt kompetanse og ferdigheter innen prosjektledelse, og hvordan prosjekter skal gjennomføres mot industri 5.0. Det kan gi deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver, og du vil kunne bidra til organisasjonsutvikling og utveksle synspunkter med andre i bransjen om utvikling av god praksis.

Fullført modul gir 5 studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle inn i studiet Industri 5.0.

Opptakskrav

Opptakskrav er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Samlinger

Uke 34: Fysisk oppstartssamling 22.-23. august.

Uke 35: Teams. 30. august.

Uke 36: Teams. 6. september.

Uke 37: Teams. 13. september.

Uke 38 Fysisk samling. 19.-20. september.

Uke 39: Teams. 27. september.

Uke 40: Teams. 4. oktober.

Forelesninger på Teams er på dagtid, kl. 12-17.

 

Oppstart

22. august, 2024
136 marker

Studiested

Kongsvinger

Gjennomføring

Samlingsbasert/nettbasert

Nivå

Fagskole
131 clock

Varighet

7 uker

Studiepoeng

5
71 lock

Søknadsfrist

28. juli, 2024

Pris

Gratis
91 info

Tilbyder

Fagskolen Innlandet
Logo av Fagskolen Innlandet

Med forbehold om endringer