Skip to content

Fagskole: Modulutdanning – Prosjektledelse fordypning

164 arrow small right

-

164 arrow small right

-

164 arrow small right

-

Fagskole: Modulutdanning – Prosjektledelse fordypning

Modulutdanning: Modulen gir forståelse for begrepene prosjektarbeid og prosjektledelse innenfor industri 5.0. Det er en videreføring og fordypning av innføringsmodulen. Viktige emner er ressursplanlegging, økonomi, styring og oppfølging, ledelse, usikkerhetshåndtering, oppfølging og avslutning av et bærekraftig prosjekt.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

Usikkerhet- og risikohåndtering i prosjekter
Interessentanalyse
Tydelig og motiverende prosjektledelse
Bygging av gode prosjektteam
Lønnsomhets- og kostnadsestimering
Informasjon og dokumentasjon i et prosjekt
Avslutning og evaluering av et prosjekt
Prosjektsimulatoren Project Illustrator
Det digitale planleggingsverktøyet Microsoft Project
Du skal etter gjennomført modulutdanning ha kunnskap om metodikk for styring, organisering og ledelse av bærekraftige prosjekter inn mot Industri 5.0 med vekt på bl.a. å ivareta medarbeidere/ prosjektdeltakere.

Hva kan du bli?

Modulen gir deg økt kompetanse og ferdigheter innen prosjektledelse, og hvordan prosjekter skal gjennomføres mot industri 5.0. Det kan gi deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver, og du vil kunne bidra til organisasjonsutvikling og utveksle synspunkter med andre i bransjen om utvikling av god praksis.

Fullført modul gir 5 studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle inn i studiet Industri 5.0.

Opptakskrav

Opptakskrav er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 

Mer informasjon om modulen kommer

Oppstart

Høsten 2024
136 marker

Studiested

Kongsvinger, med forbehold om nok antall påmeldte i Kongsvinger

Gjennomføring

Samlingsbasert/nettbasert

Nivå

Fagskole
131 clock

Varighet

9 uker

Studiepoeng

5
71 lock

Søknadsfrist

Pris

Gratis
91 info

Tilbyder

Fagskolen Innlandet
Logo av Fagskolen Innlandet

Med forbehold om endringer