Skip to content

Fagskole: Modulutdanning – Teamledelse

164 arrow small right

-

164 arrow small right

-

164 arrow small right

-

Fagskole: Modulutdanning – Teamledelse

1
Privat næringsliv og offentlig sektor i Kongsvingerregionen etterspør fagskolestudier!
Som et svar på dette behovet setter Høgskolesenteret i Kongsvinger, i samarbeid med Fagskolen Innlandet, opp både hele grader og kortere moduler innen industri, bygg- og anlegg, IT og helsefag. Denne satsingen på høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) er støttet av Sparebankstiftelsen Hedmark og Odal sparebank.
1

1

Ønsker du å lære om hvordan team kan bidra til individuell utvikling og endring av en organisasjon? Vil du lære om arbeid i team og hva som skal til for å lede et team i praksis?

Denne modulen vil gi deg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen teamledelse som er nyttig uavhengig av industri, bedrift eller rolle. Teamarbeid er sentralt i enhver virksomhet, og gjennom studiet vil du få en teoretisk plattform og praktiske tips til hvordan du kan utvikle teamet ditt positivt for individer og organisasjon.

Studiet tar for seg hva et team er og hva som skal til for å forme et velfungerende team.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

Hva lærer du?

Følgende emner inngår i modulen:

Teamarbeid – historisk utvikling, perspektiver og modeller
Team som organisasjonsform
Hvordan jobbe i team
Makt, medvirkning og ledelse i team
Studiet vil foregå med tradisjonell klasseromsundervisning, oppgaveløsning, undervisning via Teams og selvstudium. Du vil lære gjennom obligatoriske arbeidskrav i form av innleveringer, praktiske øvelser og presentasjoner, individuelt og i grupper. Vi inviterer også eksterne forelesere for å høre om hvordan teamledelse utøves i ulike virksomheter.

Hva kan du bli?

Innsikt i teamledelse vil være nyttig uavhengig av rolle i bedriften. Med innsikt i teamledelse kan det være aktuelt med roller som teammedlem (operatører, ingeniører, osv.), teamleder, avdelingsleder, produksjonsleder eller andre roller med operativt lederansvar.

Opptakskrav

Opptakskrav er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Samlinger

Forelesninger på Teams er på mandager, kl. 12-17.

Uke 49: Fysisk oppstartssamling. 2. og 3. desember.

Uke 50: Teams. 9. desember.

Uke 51: Teams. 16. desember.

Uke 52: Selvstudie.

2025

Uke 1: Selvstudie.

Uke 2: Teams. 6. januar.

Uke 3: Fysisk samling. 13. og 14. januar.

Uke 4: Teams. 20. januar.

Uke 5: Teams. 27. januar.

Oppstart

2. desember, 2024
136 marker

Studiested

Kongsvinger

Gjennomføring

Samlingsbasert/nettbasert

Nivå

Fagskole
131 clock

Varighet

9 uker

Studiepoeng

5
71 lock

Søknadsfrist

27. oktober, 2024

Pris

Gratis
91 info

Tilbyder

Fagskolen Innlandet
Logo av Fagskolen Innlandet

Med forbehold om endringer