Skip to content

Fagskole: Modulutdanning – Bedriftsøkonomi for ikke-økonomer

164 arrow small right

-

164 arrow small right

-

164 arrow small right

-

Fagskole: Modulutdanning – Bedriftsøkonomi for ikke-økonomer

 


1
Privat næringsliv og offentlig sektor i Kongsvingerregionen etterspør fagskolestudier!
Som et svar på dette behovet setter Høgskolesenteret i Kongsvinger, i samarbeid med Fagskolen Innlandet, opp både hele grader og kortere moduler innen industri, bygg- og anlegg, IT og helsefag. Denne satsingen på høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) er støttet av Sparebankstiftelsen Hedmark og Odal sparebank.
1

1

Bedriftsøkonomi for ikke-økonomer

Høsten 2024 tilbyr Fagskolen Innlandet modulen Bedriftsøkonomi for ikke-økonomer ved Høgskolesenteret i Kongsvinger.

Dette studiet passer for deg som ønsker å lære om hvordan regnskap leses, brukes og analyseres for å kunne ta gode økonomiske valg. Du vil også lære om budsjettering og budsjettoppfølging.

Studiet retter seg spesielt mot fagarbeidere, teamledere, formenn, ingeniører og andre som ønsker å utvikle forståelsen for grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi.

Studiet er spesielt utviklet for ikke-økonomer, så ingen forkunnskaper innenfor økonomifaget kreves.

Hva lærer du?

Følgende hovedtemaer inngår i modulen:

Regnskapsforståelse (resultatregnskap og balansen)
Driftsregnskap (produkt- og avdelingsregnskap)
Budsjettering (resultatbudsjett)
Innføring regnskapsanalyse (lønnsomhet, soliditet og likviditet)
Praktisk bruk av Microsoft Excel
Robusthet
Bærekraft og samfunnsansvar
Mennesket i sentrum
Studiet vil foregå med tradisjonell klasseromsundervisning, oppgaveløsning, bedriftsøkonomiske sammenhenger visualisert i spillform, undervisning via Teams og selvstudium. Du vil lære mye av å arbeide med obligatoriske arbeidskrav i form av innleveringer og presentasjoner, individuelt og i grupper. Vi inviterer også eksterne forelesere og legger til rette for relevante bedriftsbesøk.

Hva kan du bli?

Etter fullført utdanningsmodul vil du ha utviklet kompetanse som kan gjøre deg mer verdifull i arbeidslivet. Du vil ha en bredere forståelse av bedriftens økonomiske situasjon og vil være i stand til å bidra til å forbedre bedriftens økonomi og lønnsomhet. Dette kan åpne opp for nye og spennende arbeidsoppgaver innenfor ulike bransjer og bedrifter.

Opptakskrav

Opptakskrav er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Samlinger

Forelesninger på Teams er på mandager, kl. 12-17.

Uke 43: Fysisk oppstartssamling. 24. og 25. oktober.

Uke 44: Selvstudie.

Uke 45: Teams. 4. november.

Uke 46: Teams. 11. november.

Uke 47: Teams.18. november.

Uke 48: Fysisk samling. 25. og 26. november.

Uke 49: Teams. 2. desember.

Uke 50: Teams. 9. desember.

 

Oppstart

24. oktober, 2024
136 marker

Studiested

Kongsvinger, med forbehold om nok antall påmeldte i Kongsvinger

Gjennomføring

Samlingsbasert/nettbasert

Nivå

Fagskole
131 clock

Varighet

8 uker

Studiepoeng

5
71 lock

Søknadsfrist

15. september, 2024

Pris

Gratis
91 info

Tilbyder

Fagskolen Innlandet
Logo av Fagskolen Innlandet

Med forbehold om endringer