Skip to content

Fagskole: Modulutdanning – IKT – datasikkerhet

164 arrow small right

-

164 arrow small right

-

164 arrow small right

-

Fagskole: Modulutdanning – IKT – datasikkerhet

Modulutdanning: Modulen handler om å få innblikk i hva datasikkerhet er, hvor viktig det er for oss både privat og på jobb.
Du vil lære om hva slags trusler som finnes, hvordan vi kan sikre oss og hva vi kan gjøre når det har vært en hendelse. Det vil også være fokus på GDPR og passordsikkerhet.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

Hva lærer du?

Følgende emner inngår i modulen:

GDPR
Holdninger til sikkerhet
Praktisk cybersikkerhet
Arbeidsformene vil variere, men i hovedsak vil det være klasseromsundervisning, gruppearbeid og praktiske oppgaver enten selvstendig eller i grupper.

Opptakskrav

Opptakskrav er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 

Mer informasjon om modulen kommer

Oppstart

Høsten 2024
136 marker

Studiested

Kongsvinger, med forbehold om nok antall påmeldte i Kongsvinger

Gjennomføring

Samlingsbasert/nettbasert

Nivå

Fagskole
131 clock

Varighet

9 uker

Studiepoeng

5
71 lock

Søknadsfrist

Pris

Gratis
91 info

Tilbyder

Fagskolen Innlandet
Logo av Fagskolen Innlandet

Med forbehold om endringer