Student

Her finner du nødvendig informasjon om undervisning, søknadsprosessen, m.m.

Undervisning

Undervisningen foregår i lokalene til Høgskolesenteret i Kongsvinger. Her disponerer vi kantine, store og lyse klasserom, auditorium med kapasitet på 20 - 102 personer samt flere grupperom.

Fjernundervisning

Vi har også videokonferanseutstyr som brukes til å motta undervisning fra andre institusjoner. Dette benyttes i noen av studiene, som for eksempel bedriftsøkonomi og delvis for sykepleiestudiet. Høgskolesenteret har svært gode erfaringer i bruk av denne undervisningsformen. Høgskolesenteret har trådløst nettverk til alle studentene. Studiestedet har egen selvstendig administrasjon som fungerer som høgskolenes stedlige representant.

Ved feil i undervisning rapporter dette her: Rapportering av feil

Undervisning

Undervisningen foregår i lokalene til Høgskolesenteret i Kongsvinger. Her disponerer vi kantine, store og lyse klasserom, auditorium med kapasitet på 20 - 102 personer samt flere grupperom.

Fjernundervisning

Vi har også videokonferanseutstyr som brukes til å motta undervisning fra andre institusjoner. Dette benyttes i noen av studiene, som for eksempel bedriftsøkonomi og delvis for sykepleiestudiet. Høgskolesenteret har svært gode erfaringer i bruk av denne undervisningsformen. Høgskolesenteret har trådløst nettverk til alle studentene. Studiestedet har egen selvstendig administrasjon som fungerer som høgskolenes stedlige representant.

Ved feil i undervisning rapporter dette her: Rapportering av feil

Søknadsprosessen

Alle studietilbud på høgskolenivå har opptak gjennom samordna opptak eller "lokalt opptak" ved den enkelte høgskolen."Lokalt opptak" gjelder normalt studier av kortere varighet enn bachelor. Følg lenke under de enkelte fag på vår side.

Flere fag tilbys gjennom studiesenteret.no. I slike tilfeller vil du ikke finne "Kongsvinger" i første meny. Da må du velge "Studiesenteret" og så eventuelt "Kongsvinger" ved senere valgmuligheter.

Det kreves generell studiekompetanse (GENS) fra videregående skole eller realkompetanse. Unntak er videreutdanningstilbud, hvor det kreves fullført profesjonsutdanning.
Samordna opptak (SO) koordinerer opptaket til universiteter og høgskoler i Norge.

Søknadsprosessen

Alle studietilbud på høgskolenivå kunngjøres i lokalavisene eller har opptak gjennom samordna opptak eller "lokalt opptak" ved den enkelte høgskolen."Lokalt opptak" gjelder normalt studier av kortere varighet enn bachelor. Følg lenke under de enkelte fag på vår side.

Flere fag tilbys gjennom studiesenteret.no. I slike tilfeller vil du ikke finne "Kongsvinger" i første meny. Da må du velge "Studiesenteret" og så eventuelt "Kongsvinger" ved senere valgmuligheter.

Det kreves generell studiekompetanse (GENS) fra videregående skole eller realkompetanse. Unntak er videreutdanningstilbud, hvor det kreves fullført profesjonsutdanning.
Samordna opptak (SO) koordinerer opptaket til universiteter og høgskoler i Norge.

Kantine

Studentene ved HiK kan fritt benytte kantina, som ligger i 2. etasje på Høgskolesenteret. Det er ISS AS som er driver av kantina.

I kantina får du kjøpt god og næringsrik mat til en rimelig pris, i en atmosfære som gjør at du føler deg hjemme. Kantina kan tilby servering til møter, kurs, seminarer og større konferanser etter forespørsel.

Kantine

Studentene ved HiK kan fritt benytte kantina, som ligger i 2. etasje på Høgskolesenteret. Det er ISS AS som er driver av kantina.

I kantina får du kjøpt god og næringsrik mat til en rimelig pris, i en atmosfære som gjør at du føler deg hjemme. Kantina kan tilby servering til møter, kurs, seminarer og større konferanser etter forespørsel.

Studentene sier

Høsten 2012 startet jeg på studiet Serviceledelse på Høgskolesenteret i Kongsvinger. Dette ga mersmak og jeg har etter dette tatt Organisasjon & Ledelse, Kunnskapsledelse og emnegruppe i markedsføring som inneholdt fagene Markedsføringsledelse og Markedskommunikasjon. Jeg hadde noen fullførte studier fra andre institusjoner, og nå i februar har jeg nådd målet mitt om en fri bachelorgrad innen ledelse og organisasjon. Disse studiene har vært til stor inspirasjon når jeg har fått brukt både min erfaring og kompetanse parallelt med min jobb. Å være deltidsstudent ved Høgskolesenteret i Kongsvinger har vært godt tilrettelagt og fleksibelt, slik at jeg har kunnet være i jobb 100 %. Neste mål er å søke masterstudiet ved Høgskolen Innlandet høsten 2018.

Ann Christin Mengkrok

Student
Jeg søkte meg til bachelor sykepleie ved Høgskolesenteret i Kongsvinger fordi det var i nærheten av der jeg bodde. Det er få studenter i hvert kull, noe jeg opplever som positivt da det er lettere å oppnå god kontakt med lærerne, hvilket bidrar til tett og god oppfølging av hver enkelte student. Som sykepleierstudent ved Høgskolesenteret i Kongsvinger har jeg utviklet meg både faglig og personlig. Dette på grunn av gode lærere som hele tiden ser mine enkelte behov og ressurser, og hjelper meg til å utvikle disse. I tillegg jobber vi mye i grupper, der vi lærer å ta hensyn til hverandre, fremme hverandres ressurser og samarbeide tett. Ved fjernundervisning føler jeg likevel at jeg sitter i forelesningssalen, da vi på likhet med de andre studentene kan stille spørsmål og bidra ved diskusjoner. I tillegg har vi en øvingsavdeling nesten for oss selv hele tiden. Vi har blant annet tilgang til et nytt, moderne bibliotek i byen, som har et tett samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Kongsvinger er en egnet studentby da det er muligheter for quiz, sammenkomster med andre studenter (politistudenter), samt ulike aktiviteter klassene utformer selv. Det har blant annet vært et stort engasjement i volleyball tidligere. I tillegg har de ulike trinnene deltatt i Holmenkollstafetten som skolelag, og det har vært arrangert både klassefester og julebord. Byen og skolen byr på mange muligheter.

Kristin Jenssveen

Student
Jeg studerer i år Organisasjon og Ledelse ved Høgskolesenteret i Kongsvinger. Dette er et årsstudium på 60 studiepoeng, som er tilknyttet Høgskolen på Rena, med videoforelesninger på Kongsvinger, samt mye arbeid på egenhånd. Tidligere har jeg også tatt Årsstudium i Norsk (60 sp), også dette ved Høgskolesenteret på Kongsvinger. Når jeg skulle velge høyere utdanning var det viktig for meg å studere i nærmiljøet, siden jeg er alenemor til en skolegutt, og å reise lange avstander ikke passer inn i hverdagen. Å studere på deltid ved Høgskolesenteret gir god frihet til jobb ved siden av studiene, selv om det går mye tid til arbeid med både oppgaver og lesing av pensum også hjemme. Det krever god selvdisiplin når man ikke har jevnlig oppmøte på en skole hver dag. Jeg jobber med musikk ved siden av studiene, og har stor frihet i disponering av min tid, noe som kanskje gjør det lettere enn for de som har fast jobb, 9-16, selv om studiene er lagt opp slik at dette skal være godt gjennomførbart. Årsstudiumet i norsk var lagt opp slik at vi hadde forelesninger med foreleser til stede på Høgskolesenteret ca seks ganger i halvåret. Dette fungerte veldig godt, og vi fikk god oppfølging og hadde god dialog med alle foreleserne vi hadde gjennom deltidsstudiet som varte over to år. I tillegg til forelesningene hadde vi innlevering av arbeidskrav og annet oppgavearbeid hjemme, som vi i fellesskap snakket om på forelesningene. Årsstudiumet i Organisasjon og ledelse er lagt opp slik at vi kan møte på Høgskolesenteret til videoforelesninger som blir administrert fra Høgskolen på Rena. I tillegg har vi innlevering av arbeidskrav, både gruppeoppgaver og individuelle oppgaver, hvert semester. Disse videoforelesningene gir en annen distanse til foreleser enn det jeg opplevde på studiet i norsk. Det er vanskeligere å ha en åpen dialog når det er 100 studenter fordelt på veldig mange ulike studiesteder, som kun kommuniserer gjennom video-overføring. Derfor er det fint å kunne støtte seg til streamer som blir lagt ut på Fronter, og der blir det også lagt ut sammendrag fra video-forelesningene og oppgaver man kan arbeide med om man føler man trenger det. Nå våren 2016 har jeg to eksamener i henholdsvis Prosjektledelse og Teamledelse, og har da igjen ett år før jeg forhåpentligvis sitter med 60 sp i Organisasjon og ledelses-faget. Jeg ser for meg å søke etter jobb når jeg er ferdig med studiet i 2017, men vet foreløpig ikke hva jeg sikter meg inn på. Uansett er det godt å vite, at Høgskolesenteret også tilbyr videre utdanning om jeg skulle få lyst på flere år på skolebenken.

Kristin Jenssveen

Student

Overnatting

Vi har rabatterte priser på følgende overnattingssteder:
Husk å oppgi at du er student eller besøkende til Høgskolesenteret når du forespør pris.