Skip to content

Fagskole: Modulutdanning – Prosjektledelse innføring

164 arrow small right

-

164 arrow small right

-

164 arrow small right

-

Fagskole: Modulutdanning – Prosjektledelse innføring

1
Privat næringsliv og offentlig sektor i Kongsvingerregionen etterspør fagskolestudier!
Som et svar på dette behovet setter Høgskolesenteret i Kongsvinger, i samarbeid med Fagskolen Innlandet, opp både hele grader og kortere moduler innen industri, bygg- og anlegg, IT og helsefag. Denne satsingen på høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) er støttet av Sparebankstiftelsen Hedmark og Odal sparebank.
1

1

Denne modulutdanning: Modulen gir grunnleggende forståelse for begrepene prosjektarbeid og prosjektledelse innenfor industri 5.0. Den omfatter også målformulering, planlegging og praktisk gjennomføring av enkle og bærekraftige prosjekter.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

  • Begreper og kjennetegn ved prosjekt som arbeidsform
  • Organisering og strukturering av prosjektarbeidet
  • Nedbryting og planlegging av et prosjekt i hoved- og delaktiviteter
  • Formulering av mål i prosjekter
  • Fremdrift- og ressursplanlegging
  • Introduksjon digitalt prosjektplanleggingsverktøy (Microsoft Project)
  • Prosjektsimulator (Project Illustrator)
  • Daglig prosjektarbeid
  • Ledelse i et prosjekt
  • Teamtankegang 4MAT

Du skal etter gjennomført modulutdanning ha grunnleggende kunnskap om metodikk for styring, organisering og ledelse av bærekraftige prosjekter innenfor Industri 5.0 med vekt på bl.a. å ivareta medarbeidere/prosjektdeltakere. Du skal kunne initiere, planlegge og gjennomføre et prosjekt og utarbeide relevant dokumentasjon.

Hva kan du bli?

Denne modulen gir deg grunnleggende kompetanse og ferdigheter innen prosjektledelse. Du vil kunne bidra inn i organisasjonens prosjekter som prosjektdeltaker. Det kan gi deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver, og du vil kunne bidra til organisasjonsutvikling og utveksle synspunkter med andre i bransjen om utvikling av god praksis.

Fullført modul gir 5 studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle inn i studiet Industri 5.0.

Opptakskrav

Opptakskrav er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Samlinger

Forelesninger på Teams er på fredager, kl. 12-17.

Uke 3: Fysisk oppstartssamling 16.-17. januar.

Uke 4: Teams. 24. januar.

Uke 5: Selvstudie.

Uke 6: Teams. 7. februar.

Uke 7: Teams. 14. februar.

Uke 8: Fysisk samling. 20.-21. februar.

Uke 9: Selvstudie.

Uke 10: Teams. 7.mars.

Uke 11: Teams. 14.mars

Søkeportal åpner 01.11.2024

 

Oppstart

16. januar 2025
136 marker

Studiested

Kongsvinger

Gjennomføring

Samlingsbasert/nettbasert

Nivå

Fagskole
131 clock

Varighet

9 uker

Studiepoeng

5
71 lock

Søknadsfrist

8. desember 2024

Pris

Gratis
91 info

Tilbyder

Fagskolen Innlandet
Logo av Fagskolen Innlandet

Med forbehold om endringer