#innsikt: Hva vil Innlandet Science Park bety for vekst i Kongsvingerregionen?

Bilde av Høgskolesenteret og byggingen av Innlandet Science Park

Tid: 24. mai kl. 1100-1230
Sted: Høgskolesenteret, auditoriet

Innlandet Science Park (InSP) ambisjon er å utvikle et internasjonalt anerkjent senter for vekst og nyskapning forankret i teknologi, bærekraft og forskning – for dermed å styrke forutsetningene for vekst i Innlandet. I april 2024 åpner InSPs første campus  – her i Kongsvinger. Gjennom InSP skal det legges til rette for både innovasjon i etablerte bedrifter og utvikling av nye selskaper.

I #innsikt 24. mai vil du få svar på hva InSP er og hvordan campus i Kongsvinger vil fungere. Vi vil også gi deg et lite innblikk i hvordan de nye lokalene vil se ut, hvordan de er tenkt benyttet og hvordan du kan bli del av miljøet.

Program:

 • Hva er Innlandet Science Park og hva vil etablering bety for vekst og utviklingsmuligheter for bedrifter i Kongsvinger/Kongsvingerregionen? v/ daglig leder Anette Mellbye
 • Science parks og lignende miljøer som drivkraft for vekst? En samtale med Startuplab Oslo og regionale aktører
 • Kort kreativ sesjon –  ideer til hvordan vi sammen kan utvikle InSP til å bli et nav for utvikling og vekst i Kongsvinger-regionen
 •  Lunsj og mingling
 • Dialog etter lunsj med aktører som informasjon om muligheter til å leie arbeidsplass og lokaler (ca 1230)

InSP er en stiftelse og et utviklingsprosjekt initiert av Sparebankstiftelsen Hedmark. I Kongsvinger vil InSP samarbeide tett med Klosser Innovasjon, Høgskolesenteret, forskningssenteret CREDS og 7sterke. Disse aktørene vil også være lokalisert i InSP.

Velkommen til en fremtidsrettet og mulighetsorientert #innsikt!

Påmelding på Kongsvingerregionen.no

Industri 5.0

Industri 5.0 – Fagskolen i Innlandet tilbyr modulbasert utdanning

Industri 5.0 er en modulbasert utdanning som leveres av Fagskolen Innlandet. Modulene kan tas separat og uavhengig av hverandre.

To fysiske samlinger pr. modul. Den første på Gjøvik og den siste på det stedet som flest studenter kommer fra (eksempelvis Kongsvinger?) Ellers leveres 5 digitale samlinger via Teams, og vi forsøker så langt det lar seg gjøre å stille rom til rådighet for at studentene kan sitte sammen her i Kongsvinger også på disse. På den måten blir det godt samarbeid og gode diskusjoner.

Les mer i linken: https://bit.ly/3zjAdtC

 

EU-millioner til Interreg-prosjekt!

Anders Øverby (til venstre) og Kristin Gressberg ved Høgskolesenteret i Kongsvinger

Stor jubel ved Høgskolesenteret i Kongsvinger og Arvika Näringslivscentrum etter at det ble kjent at vårt interregionale prosjekt mot utenforskap fikk grønt lys og millionstøtte gjennom EU-midler.

Høgskolesenteret i Kongsvinger er tildelt over 1,1 millioner kroner fra Interreg Sverige-Norge til prosjektet «SAIL – Et grenseløst samarbeid om arbeidskvalifisering». Prosjektet er initiert av grensekomiteen ARKO og skal omfatte til sammen 11 kommuner på tvers av grensen. Prosjektet «SAIL» (Samarbeid, Arbeidskvalifisering, Inkludering og Livsmestring) er styrt av Arvika Näringslivscentrum og Høgskolesenteret i Kongsvinger, og er tenkt å vare i tre år og har en samlet kostnad på ca. 6,5 millioner kroner. På norsk side har både Innlandet fylkeskommune og ARKO gått inn med midler for å støtte prosjektet.

Prosjektet er blitt utviklet sammen med Arvika Näringslivscentrum (ANC) på svensk side. SAIL sitt overordnede mål er å samarbeide på tvers av grensen for å bidra til å løse felles utfordringer med unge mennesker som har langvarig utenforskap fra arbeid, utdanning og opplæring.

– SAIL kommer til å støtte og utvikle både de unge som opplever utenforskap, arbeidsgivere og hjelpemiddelapparatet på begge sider av grensen i regionen. Det har vært viktig for oss å samarbeide tett med hjelpemiddelapparatet på begge sider av grensen under utviklingen av prosjektet, slik at det går i takt med det de trenger og ønsker fra et slikt grenseløst samarbeid, forklarer Marianne Olsen Brøntveit, som har vært prosjektleder for utviklingen av søknaden på norsk side.

– Viktig for regionen

Kristin Gressberg kommer til å lede prosjektet ved Høgskolesenteret i Kongsvinger i prosjektperioden. Hun er utdannet sosionom og har lang erfaring fra arbeidsinkluderingsfeltet. Nå ser hun fram til å ta fatt på en oppgave som hun tror og håper kan ha en viktig betydning for regionen.

– Prosjektet er viktig fordi utenforskap påvirker så mange andre aspekter i livet til mennesker som befinner seg i sårbare livssituasjoner. Det er ikke mangel på gode tiltak og initiativer fra offentlig sektor og andre aktører som jobber med problematikken allerede, men det er kanskje noe av det vanskeligste å finne gode løsninger for, fordi det er så sammensatte problemer det er snakk om, forklarer hun. Gressberg understreker at det unike ved dette prosjektet i stor grad handler om å utveksle kompetanse og ressurser på tvers av grensa.

– Det nytenkende i dette prosjektet handler om å se på alle de gode initiativene som finnes på hver side av grensa, og hvordan man kan lære av hverandre og i større grad spille på hverandres kompetanse og ikke minst arbeidsmarked og ressurser. Selv om vi er nære hverandre har vi forskjellige systemer for hvordan vi møter mennesker i sårbare situasjoner, og vi har et unikt potensiale til å faktisk sammenligne og dra nytte av hverandre, sier hun.

– Nå skal vi skape muligheter

Primær målgruppe for prosjektet er unge utenfor arbeidslivet (18-36 år), men SAIL skal også styrke laget rundt målgruppen. Dette skal skje gjennom fire innsatspunkter med søkelys på henholdsvis hjelpemiddelapparatet, arbeidsgivere, utenforskap, og interregional samhandling. Prosjektet utgjør et samarbeid mellom kommunene i grenseregionen ARKO og Årjäng kommun.

– Nå skal vi skape muligheter i utenforskapet gjennom et banebrytende og grenseløst samarbeid, der utfordringer blir løsningene som skal forme vår fremtid og region, jubler leder for Utviklingsenheten ved Høgskolesenteret i Kongsvinger, Anders Øverby. Han mener prosjektet gir en unik anledning til å skape et mulighetsrom i det som nå er et stort samfunnsproblem, nemlig utenforskapet.

– Samarbeidet skaper nye relasjoner og samhandlingsarenaer som vil ha verdiskaping langt utover prosjektets rammer. Samtidig bidrar dette til en viktig kultur for læring, arbeidsinkludering, og i det hele tatt en region som tar tak i utfordringer, finner løsninger og vokser sammen gjennom det, sier Øverby. Ved siden av ARKO og ANC, er også aktører som NAV, Karlstad Universitet, Høgskolen i Innlandet, Samordningsförbundet og Arbetsförmedlingen involverte parter i prosjektet.

– Vi har sammen skapt en grobunn for et godt INTERREG-prosjekt, fremtidige samarbeider, relasjoner og vennskap, understreker Øverby.

Dette er Interreg

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Interreg Sverige-Norge er et tosidig samarbeid mellom grensefylker langs den norsk-svenske grensen og i hvert prosjekt vil det alltid være minimum en svensk og en norsk prosjektaktør. Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune.

Les mer om Interreg Sverige-Norge på fylkeskommunens nettsider.

Sverige-Norge-programmet er delt inn i to delområder underprogram med styringskomiteer (for hvert delområde)

 • Nordens grønne belte
 • Indre skandinavia

Disse kan søke om støtte

 • Forsknings- og utdanningsinstitusjoner som universitet, høyskoler, forskningsinstitusjoner, folkehøyskoler, videregående skoler og grunnskoler.
 • Næringslivsorganisasjoner og bransjeorganisasjoner.
 • Offentlige myndigheter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.
 • Kulturinstitusjoner, stiftelser og ideelle organisasjoner.
 • Stiftelser, næringslivsorganisasjoner, økonomiske og ideelle foreninger.

Visjonen for Interreg Sverige-Norge 2021 – 2027 programmet er:

«En bærekraftig utvikling og omstilling i en attraktiv grenseregion uten grensehinder».

Sverige-Norge 2021-2027 programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor fire hovedmål, (med ni tilhørende innsatsområder):

 • En smartere grenseregion
  • Innovasjon, forskning og utvikling
  • Bærekraftig vekst og økt konkurransekraft i små og mellomstore bedrifter
 • En grønnere grenseregion
  • Klima og miljø
  • Sirkulær økonomi
 • En mer sosial grenseregion
  • Felles arbeidsmarked
  • Utdanning og livslang læring
  • Nettverk for kultur- og reiselivsnæringen
 • En sterkere grenseregion
  • Fremme lokal samfunnsutvikling i samarbeid mellom kommuner og ideelle/ikke-kommersielle aktører

 

Nettverkssamling 2023

Høgskolesenteret i Kongsvinger arrangerer nettverkssamling «for deg som brenner for fleksibel og distribuert utdanning» 

 

Samlingen finner sted på Høgskolesenteret i Kongsvinger 7. og 8. juni 2023 – lunsj til lunsj samling

Det blir faglige innlegg, diskusjoner og sosialt samvær!

Målet med samlingen er å samle UH-sektoren, distribuerte utdanningssentre og andre kompetansetilbydere, samt virkemiddelapparatet og andre aktører som er opptatt av fleksibel og distribuert utdanning, for å øke forståelsen og samarbeid mellom de ulike aktørene, i tillegg til forventningsavklaringer.

Dette er et viktig arbeid for å kunne tilby utdanning uavhengig av bosted og livssituasjon, i tråd med regjeringens ønske om at alle skal kunne få mulighet til «å lære hele livet»

Mer informasjon og påmelding HER

 

 

 

Innlandsprisen til Høgskolesenteret i Kongsvinger!

Bilde av Frank Larsen og Vegard Herlyng etter utdeling av Innlandsprisen 2022

– En solid anerkjennelse som inspirerer, sier daglig leder Vegard Herlyng ved Høgskolesenteret, etter at Innlandsprisen fra Innlandet fylkeskommunen ble tildelt senteret under konferansen Agenda Innlandet.

To stolte representanter for Høgskolesenteret i Kongsvinger, ved daglig leder Vegard Herlyng og styreleder Frank Larsen, inntok scenen på Gjøvik Olympiske Fjellhall for å motta prisen fra fylkesordfører i Innlandet, Even Aleksander Hagen (Ap).

– Årets Innlandspris må sees som en anerkjennelse av et imponerende arbeid over tid, der mange offentlige og private aktører gjennom samarbeid har bidratt til å løfte Kongsvingerregionen til et område nå ser til for læring og inspirasjon, sa Hagen under utdelingen.

– Dette er på mange måter en pris til en hel region. Først og fremst takk til styret og de ansatte for alt arbeidet som ligger bak. En stor takk til Kongsvinger kommune, Kongsvingerregionen, fylkeskommunen, Klosser Innovasjon, Odal Sparebank og 7Sterke, uttalte Herlyng fra scenen.

– Læring skjer gjennom hele livet. Økt kompetanse er ikke bare et individuelt gode, men det er et samfunnsgode. Prisvinneren spiller en stor rolle i dette arbeidet og er i seg selv et viktig redskap for utdanning. Både for sin region, men også for Innlandet, sa fylkesordfører Hagen under utdelingen.

– Særlig er arbeidet for å skape blest om nye tilbud lokalt og jobbe for desentralisert utdanning verdt å trekke fram. Prisvinneren deltar i nettverk og inviteres landet rundt for å fortelle om resultatene. De er ambassadører for hvordan utdanning og læring lokalt kan skape dynamikk og utvikling for hele samfunnet, understreket Hagen fra scenen.

– Tar samfunnsansvar

Juryen trakk også fram Høgskolesenterets arbeid med bærekraft og digitalisering. I begrunnelsen står det blant annet at: «Bærekraft er et sentralt begrep. Gjennom utvikling av kurs og være aktive i opprettelse og drift av bærekraftsnettverk og via utvikling av bachelorgrad i  bærekraftsøkonomi, så tar denne aktøren samfunnsansvar. Innsamling av 100 millioner kroner til opprettelsen av CREDS, et nytt forskningssenter for digitalisering og bærekraft, har vært imponerende. Og ikke nok med det, sammen med flere samarbeidspartnere, så realiseres nå Innlandet Science Park.»

– Juryen har landet på det som det som er en meget verdig vinner for årets Innlandspris, det er derfor en sann glede å dele ut årets Innlandspris til Høgskolesenteret i Kongsvinger, sa fylkesordføreren før utdelingen.

Innlandsprisen er en påskjønnelse til personer eller institusjoner som er med og fremmer satsinger i Innlandsstrategien. Vinneren skal ha skapt synlige resultater og bidra til utvikling av Innlandet innenfor sitt område, som for eksempel kan være kultur, næring og akademia.

– Vi skylder også en stor takk til Sparebankstiftelsen Hedmark, og vi hadde ikke vært der vi er i dag uten et tett og godt samarbeid med Høgskolen i Innlandet og Fagskolen Innlandet, understreket styreleder Frank Larsen under utdelingen.

– Inspirerer til videre arbeid

Agenda Innlandet er en konferanse for politikk, næringsliv, offentlig sektor, organisasjoner og akademia for Innlandet fylkeskommune. På programmet onsdag var både ministre, partiledere, næringslivsledere og organisasjonsledere til stede med innlegg og foredrag. Innlandsprisen, som ble delt ut for første gang i fjor, er en anerkjennelse som Herlyng setter enormt pris på.

– Vi er utrolig glade og stolte over å få denne prisen. Det er en solid anerkjennelse av den jobben vi har gjort i Kongsvingerregionen de siste årene, understreker han og legger til:

– Dette inspirerer oss til videre arbeid. Vi skal stå på for å løfte både Kongsvingerregionen og Innlandet.

I kriteriene for prisen, står det at juryen legger særlig vekt på følgende:
Prisvinneren skal:

 • være en ambassadør på vegne av Innlandet.
 • ha skapt synlige resultater.
 • bidra til utvikling av Innlandet innenfor sitt område.
 • ha en solid forankring i Innlandssamfunnet.
 • Vinneren skal vurderes opp mot målene i Innlandsstrategien.

 

Spennende kurs og muligheter for fagbrev for reiselivsbransjen

Flyfoto av Kongsvinger Festning

Ønsker du å få økt kunnskap gjennom gratis kurs sammen med andre fra reiselivsbransjen i regionen? Eller har du eller dine ansatte ønske om å få fagbrev? Nå finnes det gode muligheter til å styrke både kompetanse og øke innovasjonen i reiselivsbransjen i Kongsvingerregionen. Men søknadsfristen er rett rundt hjørnet, så det lønner seg å være rask.

NB! Søknadsfristen for bransjeprogram er utvidet så det er fremdeles mulig å melde seg på.

Gjennom ordningen bransjeprogram for reiselivet, tilbyr Fagskolen Viken gratiskurset «Innføring i lokal verdiskaping – arrangementsutvikling og ledelse». Kurset gir en grunnleggende innføring i bærekraftig destinasjons- og arrangementsutvikling.

Mange lokalsamfunn, regioner og næringsklynger ønsker å utvikle nye arrangement som festivaler, messer og annet der den enkelte aktør får bidra og synliggjøres med sine tjenester og produkter.

Dersom det er nok aktører fra Kongsvingerregionen som melder seg på kurset, vil det organiseres lokale tilpassede grupper som sammen vil kunne utforske mulighetene som ligger i utvikling av slike samarbeid. Høgskolesenteret ved Kongsvinger vil også kunne stille med lokaler og ressurser dersom studenter ønsker å samles for å samarbeide eller følge den digitale undervisningen.

Kurset er praktisk rettet og vi vil bruke både etablerte arrangement og de som deltakerne selv planlegger til oppgaver og diskusjoner. Fagskolen Viken setter sammen deltakere i grupper og veileder disse tett, gjerne helt frem til gjennomføring av konkrete arrangement.

Fagbrev på jobb gjennom Karriere Innlandet

Det er stor etterspørsel etter kvalifisert og fagutdannede ansatte innen reiselivsbransjen. Karriere Innlandet Kongsvinger håper flere innen bransjen benytter seg av en ny vei til fag-/svennebrev for voksne som er i arbeid. Nå trenger du bare ett års praksis for å søke arbeidsgiver og fylkeskommunen om å delta i ordningen Fagbrev på jobb.

Fagbrev på jobb er for deg som har minst ett års praksis i faget, og trenger veiledning og opplæring før du kan gå opp til fag- eller svenneprøven.  Du får en vurdering av realkompetansen din, restopplæring på arbeidsplassen og tar fagbrev på grunnlag av dette. Fagbrev på jobb sørger for teori og praksis i ett. Du får en praksisveileder og fagveileder som gir deg henholdsvis praktisk og teoretisk opplæring på arbeidsplassen din. Du er i jobb med vanlig lønn i hele læretiden.

Bedriften mottar tilskudd fra fylkeskommunen for opplæringen de gir. For 2022 var tilskuddet på kr 5452,- per måned (basistilskudd II).

Les mer om ordningen på Innlandet fylkeskommune sine nettsider om Fagbrev på jobb.

For å finne ut om dette vil kunne være et alternativ for din bedrift: Ta kontakt med Karriere Innlandet Kongsvinger ved daglig leder Atle Dyrøy, informasjon om hvordan de kan nås, finner du på deres nettsider: Kontakt oss – Karriere Innlandet

Har du spørsmål om disse ulike mulighetene, ta kontakt med Marianne Olsen Brøntveit ved Høgskolesenteret: marianne.brontveit@inn.no

Forskertorget 2022

Høgskolesenteret i Kongsvinger

Forskertorget i Kongsvinger vil bestå av ulike stander og boder fra akademia, kommuner, næringsliv og andre. Her vil forskning og kunnskapsrelaterte aktiviteter vises fram. I tillegg blir det underholdning fra scenen. Kulturskolen og Kulturkollektivet står for en time fullspekket med moro.

Continue reading

Nettverkssamling for distribuert og fleksibel utdanning 2022

Årlig arrangement for aktører innen fleksibel og desentral utdanning. Utdanningssentre fra hele landet, fagskoler, universiteter og høgskoler, politikere, direktorater og flere nasjonale interesseorganisasjoner er til stede for å diskutere fremtidens utdanning. Samlingen er en møteplass for gode diskusjoner om fremtidens distribuerte, fleksible og desentrale utdanninger.

Continue reading