Skip to content

Om HIK

Om Høgskolesenteret i Kongsvinger

Høgskolestiftelsen i Kongsvinger ble stiftet i 1990 av kommunene: Eidskog, Åsnes, Grue, Sør-Odal, Nord-Odal og Kongsvinger sammen med aktører fra næringslivet.

Høgskolesenteret i Kongsvinger (HIK) er i ferd med å ta høyere utdanning i Kongsvinger til et nytt nivå. Vi satser sterkt på unike, relevante og fremtidsrettede studier. Vi har i mange år vært en stødig tilbyder av høyere utdanning i Kongsvingerregionen. Vi har blant annet levert sykepleiere, lærere, økonomer, vernepleier, og holdt en rekke kurs for næringslivet og den offentlige forvaltningen. Dette er viktig, og det skal vi fortsette med.

Med bachelor sykepleie, bachelor i bærekraftsøkonomi, siviløkonomi-master, en rekke kortere utdanninger innen økonomi og ledelse og etterspurte fagskoletilbud er vi rigget for å serve både Kongsvingerregionen og resten av landet med relevante utdanninger.
I tillegg til å tilby studier med studiepoeng leverer og fasiliterer vi også en rekke ulike kurs og etter- og videreutdanninger både med og uten studiepoeng. Her er det både kortvarige kurs rettet mot privat, offentlig og næringslivet i tillegg til skreddersydde lengre kurs spesielt utformet for en eller flere virksomheter.

Vi er også sterkt engasjert i etableringen av et forskningssenter innen digitalisering og bærekraft samt utviklingen av eiendommen og studiestedet i bredeste forstand og Innlandet Science park Kongsvinger.

Målet er at alt dette skal videreutvikle Kongsvinger som høgskoleby og løfte regionen og næringslivet til nye høyder.

Vi er klare for fremtiden!

Vår virksomhetsidé

Høgskolesenteret i Kongsvinger

Regionens pådriver for kunnskapsbasert utvikling og innovasjon 

Høgskolesenteret i Kongsvinger skal være et senter for høyere utdanning, forskning og kompetansetiltak rettet mot privat og offentlig sektor. HIK skal bidra til å heve kunnskapsnivået og gjennom det dekke kompetansebehov som bidrar til å utløse potensiale for vekst og utvikling i regionen. Konkurransefordelen til HIK er et tett og aktivt forhold til næringslivet og offentlig sektor, og ønsket om å være innovative i forhold til nye nærings- og samfunnsrettede studietilbud.
Våre verdier

Kunnskapsrik

Vi skal ha høyt utdannende og erfarne personer i vår organisasjon

Offensiv

Vi skal være nytenkende og utnytte ny teknologi

Engasjert

Vi skal være en aktiv, kvalitetsbevisst og inkluderende deltager i samfunnsutviklingen

Fleksibel

Vi skal være åpne, nære og endringsvillige

"HIK har utviklet seg til å bli en viktig aktør for Kongsvingerregionen og Innlandet. Gjennom banebrytende samarbeid med akademia, kommuner, næringsklynger, Klosser Innovasjon og regionalt næringsliv har vi også greid å posisjonere oss nasjonalt. Nye utdanninger, etablering av forskningssenter og en rekke utviklingsprosjekter er resultatet.
Vi skylder mange samarbeidspartner en stor takk. Sammen skaper vi nå det som for noen år siden var et veldig ambisiøst mål"
Frank Larsen
Styreleder
"Høgskolesenteret i Kongsvinger tar høyere utdanning i Kongsvinger til et nytt nivå. Vi satser sterkt på unike, relevante og fremtidsrettede studier. Målet er at dette skal videreutvikle Kongsvinger som høgskoleby og løfte næringslivet til nye høyder.

Vi er klare for fremtiden!"
Vegard Herlyng
Daglig leder

Høgskolesenteret i Kongsvinger tar høyere utdanning i Kongsvinger til et nytt nivå. Vi satser sterkt på unike, relevante og fremtidsrettede studier.

Sammen med Høgskolen i Innlandet (HINN) og næringslivet har vi utviklet en ny spesialisering i masterutdanningen for økonomi og ledelse (siviløkonom; Digital ledelse og Business Analytics). Sammen med HINN startet vi høsten 2020 en ny bachelorutdanning innen bærekraftsøkonomi. Dette er det første etablerte studieløpet i Norge innen bærekraftsøkonomi, og vil bidra til å dekke et godt dokumentert kompetansegap i næringsliv og offentlig sektor. Det er godt dokumentert at virksomheter som har fokus på bærekraft har bedre resultater. Dette er en bachelor som ikke bare gjennomsyres av bærekraftstanken, men den kvalifiserer til opptak på mastergrad som siviløkonom.

Vi har i mange år vært en stødig tilbyder av høyere utdanning i Kongsvingerregionen. Vi har blant annet levert sykepleiere, lærere, økonomer, vernepleier, og holdt en rekke kurs for næringslivet og den offentlige forvaltningen. Dette er viktig og det skal vi fortsette med.

Med bachelor sykepleie, bachelor i bærekraftsøkonomi, siviløkonomi-master, en rekke kortere utdanninger innen økonomi og ledelse og etterspurte fagskoletilbud er vi rigget for å serve både Kongsvingerregionen og resten av landet med relevante utdanninger.

I tillegg til å tilby studier med studiepoeng leverer og fasiliterer vi også en rekke ulike kurs og etter- og videreutdanninger både med og uten studiepoeng. Her er det både kortvarige kurs rettet mot privat, offentlig og næringslivet i tillegg til skreddersydde lengre kurs spesielt utformet for en eller flere virksomheter.

Målet er at dette skal videreutvikle Kongsvinger som høgskoleby og løfte næringslivet til nye høyder.

Vi er klare for fremtiden!

Vegard Herlyng, Daglig leder

/ Om HIK

Making sure that our products exceed customer expectations, for quality, style and performance.

Our Mission

Duis aute irure dolor in reprehenderit voluptate velit esse cillums dolore eu fugiat nulla pariaturxcepteur sint occaecat cupidatate non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum sedut perspiciatis.

Plan Overview

Duis aute irure dolor in reprehenderit voluptate velit esse cillums dolore eu fugiat nulla pariaturxcepteur sint occaecat cupidatate non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum sedut perspiciatis.