Skip to content
Student Bærerkaftsøkonomi

Kjersti - student bachelor i bærekraftsøkonomi

Kjersti går siste året på bachelor i bærekraftsøkonomi og har allerede blitt headhuntet til jobb som fagsjef for miljø og bærekraft i Norsk bergindustri. «Det hadde ikke skjedd om jeg ikke hadde begynt på dette studiet» sier Kjersti Hartvig Larsen fra Oslo.

Hadde et behov for å lære mer

Som tidligere prosjektleder i Fremtiden i våre Hender har Kjersti jobbet med bærekraft og miljøaspektet i mange år, men manglet en formell utdannelse innenfor området. Etter litt leting begynte hun på enkeltemnet; Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller, ved Høgskolen i Innlandet på Kongsvinger, noe som ga mersmak. Det endte med at hun sa opp jobben og begynte som fulltidsstudent på en bachelor i bærekraftsøkonomi.

«Jeg følte studiet traff med tanke på hva markedet er ute etter nå.» sier hun.  

«Jeg hadde ikke lyst til å gå et rent miljøstudiet, det var økonomibiten som var lokkende.»

Etter flere år i arbeid innrømmer hun at det også var litt skremmende å skulle begynne på et økonomistudium hvor godt gjemte mattekunnskaper fra videregående måtte letes opp fra glemselen.

«Det har vært ekstremt lærerikt. Jeg har lært utrolig mye av økonomifagene, noe jeg tror jeg kommer til å ha stor glede og nytte av i dialog med virksomheter i min nye jobb» forteller hun.  

Det siste halvet året har hun fått flere henvendelser fra rekrutteringsbyråer som er på jakt etter den kunnskapen hun tilegner seg gjennom bacheloren i bærekraftsøkonomi.  Og hun påpeker at det er økonomibiten som har vært viktig i rekrutteringsprosesser.

«Dette studiet er så relevant. Den koblingen mellom økonomi og miljø, er utrolig viktig for fremtiden.»

Arbeidsgiver tilrettelegger for studiene

Kjerstis nye arbeidsgiver er opptatt av å skape tid og mulighet til å fullføre bacheloren. Hun har fått klar beskjed om å prioritere og fullføre studiet. Arbeidsplassen tilrettelegger med fri slik at Kjersti Hartvig Larsen kan delta på samlinger, skrive oppgaver og gjennomføre eksamen.

«For dem er det viktig at jeg fullfører slik at jeg også får tittelen bærekraftsøkonom. Det vil gi dem og meg en helt annen tyngde når jeg skal ut og snakke med virksomheter» sier hun.

Studere på Kongsvinger

Kjersti Hartvig Larsen bor i Oslo og pendler til Kongsvinger når det er samlinger.

«Det går helt supert. Med samlingsbasert så fungerer det kjempefint. Vi har fått et godt arbeidsmiljø i klassen med kollokviegrupper og vi hjelper hverandre på kryss og tvers av alder. Så det har vært helt supert.»

Døråpner

Kjersti tror ikke den samme jobbmuligheten hadde dukket opp om hun ikke hadde valgt å begynne på bacheloren i bærekraftsøkonomi.

 

«Det har vært utrolig nyttig og lærerikt for meg som har jobbet i så pass mange år og ta denne ekstrautdannelsen. Og ikke minst se hvilke andre muligheter og dører det åpner. Jeg anbefaler det virkelig»