Nyheter

Vi lyser ut to ledige prosjektlederstillinger!

Høgskolestiftelsen i Kongsvinger er regionens kunnskapslokomotiv og arbeider med høgskoletilbud til regionen. I samarbeid med flere utdanningsinstitusjoner huser vi i dag ca 600 studenter, og leverer høyere utdanning og kurs som regionen etterspør.

Vi er på offensiven og ser store utviklingsmuligheter innen kurs, studier, FoU og internasjonalt samarbeid. Vi har ambisjoner om å etablere Kongsvinger som en studentby med 1900 studenter. Vi er i gang med å utvikle unike studier med nasjonalt nedslagsfelt (Digital Ledelse og Business Analytics og Bærekraftsøkonomi). Våre aktiviteter skal utløse potensialet for vekst og utvikling i regionen. Derfor trenger vi flere medarbeidere og lyser ut følgende stillinger:

  • 2 prosjektledere

Viktige arbeidsoppgaver vil være å drive frem ulike prosjekter som tar sikte på å etablere varige utdanningstilbud i Kongsvingerregionen. Å utvikle samarbeid med nye og gamle samarbeidspartnere samt tett dialog med næringsliv og offentlig sektor vil være sentralt for begge stillingene. Målet er at skreddersydde kurs- og utdanningstilbud på høyere nivå og etableringen av Kongsvinger som høgskole- eller universitetsby skal utløse potensialet for vekst og utvikling i regionen.

Det kreves det at du er fleksibel, selvstendig, har gode samarbeidsevner og er løsningsorientert.

Ønsker du å være med på å øke kompetansen i Kongsvingerregionen, samtidig som du bidrar til å utløse potensialet for vekst og utvikling, send inn din søknad!

Nærmere opplysninger ved henvendelse til daglig leder Vegard Herlyng på 624 30 790/901 75 887.

 

Søknad vedlagt CV sendes vegard.herlyng@inn.no innen 01. mars

Alle søknader behandles konfidensielt. Tilsendte dokumenter returneres ikke.

Dette er en del av et treårig prosjekt med gode muligheter for forlengelse. Gjennomføres med forbehold om ekstern finansiering.

Ledige stillinger

Vi lyser ut to ledige prosjektlederstillinger!

Nettverkssamling med fokus på utdanning og kompetanse

19. januar arrangeres nettverkssamling med fokus på utdanning og kompetanse her på Høgskolesenteret i Kongsvinger!

Fremtiden kommer til Kongsvinger

Fremtiden kommer til Kongsvinger Høgskolesenteret i Kongsvinger har i mange å vært en stødig tilbyder av høyere utdanning i Kongsvingerregionen. Vi har blant annet levert sykepleiere, […]

Fremtidens utdanning – fleksibel og innovativ!

Høgskolen Innlandet inviterer til Spor 2017, en nasjonal konferanse om innovasjon i fleksibel utdanning på Lillehammer, 18. – 19. oktober 2017. For næringslivet, utdanningssektoren og alle […]

Facebook