Skip to content

Det finnes fortsatt noen ledige studieplass for høsten 2023 i Kongsvinger.

 

Se ledige studieplasser og søk her: LEDIGE STUDIEPLASSER – KONGSVINGER

 

 

Den 22.06.2023 er det mulig å søke på følgende studier:

Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller

I dagens samfunn er det stadig større krav til bærekraft. Dette emnet går gjennom relevante problemstillinger og teorier.

 

Algoritmisk tenkning og grunnleggende programmering 

Modulen er på 7,5 studiepoeng og gir videreutdanning i «Algoritmisk tenkning og grunnleggende programmering». Utdanningen gir studentene en praktisk innføring i framtidsrettede og viktige temaer for dagens skole. Studiet gir studentene en praktisk innføring i framtidsrettede og viktige temaer for dagens skole. Oppstart september 2023.

 

Påbygging i bærekraftsøkonomi

Er du en økonom eller mellomleder som ønsker faglig påfyll innen bærekraft? Studiet gir deg kunnskap om hvordan du kan endre organisasjoner i en mer bærekraftig retning.

 

Master i økonomi og ledelse – siviløkonom – hovedprofil digital ledelse og forretningsutvikling

Vil du bli siviløkonom og en leder som tar den digitale utviklingen på alvor? Dette masterstudiet gir deg dybdekunnskap i digitale verktøy og metoder, samt i strategisk ledelse, markedsføring og økonomistyring.

 

Ledige studieplasser – fagskole

Prosjektledelse

Målet med modulen er at du skal få en grunnleggende kompetanse i prosjektarbeid og prosjektledelse, fra planlegging til leveranse og evaluering.

 

Demens og alderpsykatri

En fagskoleutdanning innen demens og alderspsykiatri gir deg kompetanse som er etterspurt innen hjemmebasert omsorg, bo- og behandlingssenter, sykehjem, dagsenter, omsorgsboliger og andre institusjoner.

 

Moduler i Industri 5.0

Industri 5.0 handler om samhandling mellom mennesker og teknologi, med medarbeideren som positiv driver for bærekraftig teknologisk og organisasjonsmessig utvikling. Sjekk ut de ulike modulene du kan studere!