Om HIK

Kunnskapslokomotivet

Høgskolesenteret i Kongsvinger tilbyr høyere utdanning rettet mot privat og offentlig sektor. Vi arrangerer også en rekke kurs i samarbeid med mer eller mindre faste aktører. Gjennom våre aktiviteter skal vi bidra til å utløse potensiale for vekst og utvikling i regionen. Vi ønsker at Høgskolesenteret i Kongsvinger i alle sammenhenger skal oppfattes som offensivt, engasjert og fleksibelt.

Nye studieplasser

I samarbeid med blant annet Hedmark Kunnskapspark/K+, Byregionprosjektet, kommunene i Kongsvingerregionen, Hedmark Fylkeskommune og Høgskolen i Innlandet har vi jobbet for å få flere fullfinansierte studieplasser over Statsbudjsettet. I 2017 ligger vi inne med 20 nye plasser innen IKT/analyse. Dette passer utrolig godt med tanke på vårt samarbeid mot lokalt næringsliv, denne gangen med SSB i spissen. Sammen med de og andre ønsker vi å bygge opp et fagmiljø i Kongsvinger.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet er hovedleverandør av studietilbud til Høgskolesenteret i Kongsvinger. Sykepleierutdanning, grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, kunnskapsledelse, markedsføring, spesialpedagogikk og samfunnsfag er eksempler på studier fra Høgskolen i Innlandet. Fra Campus Rena har vi en rekke tilbud innen, markedsføring, økonomi og ledelse, feks bedriftsøkonomi og organisasjon og ledelse. Det er svært gode muligheter til å bygge seg frie bachelorgrader ut fra dette studietilbudet. Fra høsten 2015 kan vi sammen med Campus Rena tilby en master i økonomi og ledelse med spesialisering markedsføringsledelse eller økonomistyring.

Ved skolestart 2016 var ca 600 studenter knyttet til Høgskolesenteret i Kongsvinger.

Sentralisering vs desentralisering

Vi jobber for å øke antall utdanninger både fra fagskole og høgskole. Mange politikere fra ulike partier snakker i disse dager varmt for desentralisert utdanning. Det kan virke som at den sterke sentraliseringstrenden som har regjert de siste tiårene er på retur. Med stadig større internasjonal konkurranse og nye utdanningsformer, mer og mer skreddersydd den enkelte student, mener vi det er god grunn til å satse på å utvikle solide lokale utdanningssentere. De internasjonale trendene er klare, og det går nok ikke mange år før utdanningsbransjen går gjennom noe av de samme endringene som forlags-, musikk- og mediebransjen.

Vi mener rett vei for høyere utdanning i Norge er å sentralisere institusjonene og desentralisere utdanningen.

Vegard Herlyng, Daglig leder

Samarbeidspartnere

Får å få gitt deg best mulig studietilbud, samarbeider vi med en rekke offentlige og private aktører. Utdanningsinstitusjoner:
Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Er leverandør av bachelor i sykepleie, lærer- og barnehagelærerutdanninger samt diverse studier i økonomi og ledelse.
Studiesenteret.no

Studiesenteret.no

Studiesenteret.no er formidler av videokonferanse- og nettbaserte studier fra ulike høgskoler.
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

HLB tilbyr bachelor i bygdeutvikling.
Nord universitet

Nord universitet

Nord universitet tilbyr studieprogrammet innkjøpsledelse
Offentlig forvaltning
Høgskolestiftelsen i Kongsvinger ble stiftet i 1992 av kommunene: Eidskog, Åsnes, Grue, Sør-Odal, Nord-Odal og Kongsvinger sammen med aktører fra næringslivet. Vi har et nært og godt samarbeid med de respektive kommunene. Utover dette samarbeider vi med:

- Byregionprosjektet Kongsvinger
- NAV
- Glåmdal regionråd
- Innovasjon Norge
- Hedmark Fylkeskommune
Privat næringsliv
Blant våre samarbeidsparnere innenfor privat næringsliv finner vi stifterne Sparebanken Hedmark, DnB, Glåmdalen, Maarud og Byggmester Odd Eriksen AS (sistnevnte eksisterer ikke i dag).


Vi samarbeider med Åsnes næringshage, Grue næringshage, Tretorget, Magnor næringshage, Odal næringshage, Hedmark kunnskapspark/K+, NHO, 7sterke og SINTEF Raufoss avd. Kongsvinger.

Facebook