Skip to content

Nettverkssamling 2023 - Oppsummering

Onsdag 7. og torsdag 8. juni arrangerte Høgskolesenteret i Kongsvinger nettverkssamling med tema «Distribuert og fleksibel utdanning» 

 

Samlingen har nasjonalt nedslagsfelt og i år deltok blant annet representanter fra utdanningssentre, fagskole-, universitet- og høgskolesektoren, direktorater, Kunnskapsdepartementet og ulike interesseorganisasjoner. De hadde meldt seg på samlingen for å diskutere dette viktige temaet, som kommer til å bli mer og mer aktuelt i årene som kommer. 

Virksomheter i og utenfor vår region, ja både nasjonalt og globalt, kjenner på at det er vanskelig å rekruttere riktig kompetanse til ledige stillinger. Det er derfor viktig å utdanne egne ansatte. For å få dette til må man tilby opplæring «der folk bor», og tilby mindre moduler som er overkommelig for den enkelte å gjennomføre i tillegg til full jobb. Å reise inn til campus i de større byene er ikke aktuelt for de fleste som er i jobb, har familie og/eller har andre forpliktelser. 

I tillegg er det også viktig å tilby bachelor og masterløp lokalt, for de som skal inn i yrkeslivet, men også for de som ønsker å bygge videre på sin kompetanse, eller starte på nytt. 

Utdanningssentre som Høgskolesenteret i Kongsvinger er et godt eksempel på at man kan lykkes med utdanning distribuert, både når det gjelder høg- og fagskole. Her er det fremtidsrettede utdanningsaktører som skreddersyr moduler tilpasset næringsliv og det offentliges behov. Mange av de mindre utdanningssentrene ser til Høgskolesenteret i Kongsvinger for å lære. 

 

Disse holdt innlegg på samlingen: 

Ordfører Eli Wathne åpnet samlingen og ønsket alle velkommen til Kongsvinger.  

«Jobben dere som utdannings og studiesentre gjør for ikke å få et kompetansemessig klasseskille mellom by og land, er kjempeviktig» 

Vegard Herlyng, daglig leder ved Høgskolesenteret i Kongsvinger, presenterte sin virksomhet og det gode arbeidet som gjøres for regionens innbyggere og andre aktører, relatert til kompetanseheving. 

Oddmund Løkensgard Hoel, statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, påpekte at desentral og fleksibel utdanning ikke er et distriktspolitisk virkemiddel, men er viktig for hele nasjonen! 

Dette ble understøttet av Ingvild Brekke Myhre, Samfunnskontakt og fagansvarleg for livslang læring ved Høgskulen på Vestlandet 

«Dei store spørsmåla er egentlig ikkje lokale, dei er globale» 

Direktoratet for høgere utdanning og kompetanse (HK-dir) ved Eline Wigdel informerte om utlysning og tildeling av midler til aktører som tilbyr distribuert og fleksibel utdanning ute i distriktene, i samarbeid med høg- og fagskoler. 

Leder i Fleksibel utdanning Norge, Eleni Simeou Askim, spurte forsamlingen følgende spørsmål 

«Utfordrer tanken og målet om fleksibilitet hvordan vi også legger til rette for fellesskap i utdanningen?» 

Interesseorganisasjonen Norske studie- og utdanningssentre v/ Vidar Gunnberg påpekte følgende 

«Studie- og utdanningssentrene bør inngå som en nødvendig og anerkjent del av norsk utdanning» 

Atle Dyrøy, leder for Karriere Innlandet Kongsvinger, pekte på viktigheten av godt samarbeid mellom aktører i regioner for å kunne lykkes. 

Dette understrekes også av Inger-Line Haraldsen fra Fagskolen Innlandet og Gudrun Ellingsen, daglig leder ved Dalane Utdanningssenter 

«Grunnen til at vi får til ting tror jeg handler om kommunikasjon, samhandling og samarbeid»  

Næringslivets stemme, Hanne Haukerud Rolsdorph, leder for GIVAS AS, hadde fokus på viktigheten av å ha et regionalt høgskolesenter 

«Et regionalt høgskolesenter sikrer bedriftenes konkurranseevne og tjenesteleveranse» 

 

Oxford Research presenterte resultater fra den nasjonale rapporten «Studiesentres betydning og utviklingsmuligheter for å møte lokale og regionale kompetansebehov», på oppdrag fra Kommunal og distriktsdepartementetFrode Bjørgo fra Oxford Research trakk blant annet fram følgende funn  

«Studiesentrene spiller en viktig rolle og fører til at personer som ellers ikke hadde tatt høyere utdanning, tar utdanning» 

 

Alt i alt en svært vellykket samling, med rom for gode faglige diskusjoner og innspill til videre arbeid for å fremme distribuert og fleksibel utdanning i det langstrakte landet vårt! 

I tillegg til at dette skal være en samling med god faglig substans, legges det også stor vekt på at det skal være en sosial samling med gode muligheter for å bli kjent og skape gode relasjoner og nettverk. Det er mye læring i det sosiale og deltagerne deler gladelig sin kompetanse og sine erfaringer med hverandre, noe som bidrar til videre utvikling og vekst. 

Sol og gode sommertemperaturer satte en ekstra spiss på årets samling, og de mange tilreisende koste seg med vandring gjennom Øvrebyen, deilig pizza på Bohem, og middag på Kongsvinger festning på kvelden. På festningen var det også vakker sang med Fredrik Amadeus Sannerud, som kom helt til finalen i «The Voice». De nærmere 70 påmeldte uttrykte beundring for den fine byen vår, og gleder seg til neste års samling.