Skip to content

 

Utvekslingsstudenter fra Kitasato University – Japan

HIK og HINN har et samarbeid om utveksling av sykepleiestudenter med Kitasato University i Japan. Samarbeidet ble initiert i 2017, og årets utveksling er den fjerde så langt. Utvekslingen skjer i begge retninger og fokuserer på å gi sykepleiestudentene et innblikk og forståelse av helsevesenet i de respektive landene. Spesielt fokuseres det på rollen til sykepleieren ved de ulike delene av helsevesenet som studentene besøker. Kombinert med dette gis det også en kulturell dimensjon ved at studentene får oppleve kultur, bli kjent med studenter fra hjemlandet og bo hjemme hos vertsfamilier.

Utvekslingen i år foregikk over 1,5 uke hvor vi fikk besøk av 10 sykepleiestudenter akkompagnert av 2 lærere fra Japan. De besøkte og fikk innføring hos Kongsvinger sykehus og DPS, Skyrud demenssenter, Nannestad helsestasjon, Hospice Sangen Hamar, HINN campus Elverum og Kvinnemuseet i Kongsvinger.
Studentene bodde på hotell de første dagene, men den siste uka bodde de i parvis hos norske vertsfamilier i Kongsvinger. Mot slutten av oppholdet mottok de et diplom for gjennomført utveksling i Norge.

 

 

 

Nedenfor vil du finne et kort sammendrag av hva studentene gjorde de ulike dagene under oppholdet her i Norge:

Torsdag 10. august:
Innlegg om norsk ambulansetjeneste, samt diskusjon om ambulansetjeneste i Norge og Japan. Demonstrasjon av norsk ambulanse. Velkomstmiddag på kvelden.

Fredag 11. august:
Forelesning og diskusjon om palliasjon, sykepleiers rolle og det å si farvel, av Dr. Aki Morita. Etterfulgt av tur til Sangen Hospice på Hamar, et hjem for palliative pasienter.

Lørdag 12. august:
Fridag, studentene tilbragte dagen på Hamar og koste seg på kafe og i gatene =)

Søndag 13. august:
Oppstart home-stay hos norske vertsfamilier.

Mandag 14. august:
Tur til Nannestad helsestasjon, innlegg og diskusjon om fødsel, hjemmefødsel og prevensjonsmetoder i Norge.

Tirsdag 15. august:
Besøk på Kongsvinger sykehus. Innlegg om sykehuset etterfulgt av omvisning på ortopedi avdeling, intensiv avdeling og legevakt. Lunsj sammen på sykehuset. Besøk på DPS, innlegg om psykisk helse i Norge, og innlegg av japanske studenter om psykisk helse i Japan. Diskusjon om kulturelle forskjeller knyttet til psykisk helse.

Onsdag 16. august:
Besøk Skyrud demenssenter, innlegg om senteret, omvisning på avdelingene, og til slutt en aktivitet/lek som de japanske studentene organiserte for pasientene, mye lek og moro =)

Torsdag 17. august:
Besøk Elverum campus og deltakelse på ulike øvingsposter sammen med norske studenter. Lunsj med instituttleder Mette Arnestad og utdeling av diplom til de japanske deltakerne.

Fredag 18. august:
Foredrag om gender equality, generelt hva det er, situasjonen i Norge og Japan, av Dr. Jennifer Branlat, forsker ved NTNU. Besøk på Kvinnemuseet i Kongsvinger for innlegg om utviklingen av kjønnslikestilling i Norge, samt guidet tour på museet.

 

 

Bosted hos vertsfamilier:
«Vi tok imot fire spente japanske sykepleiestudenter i vårt hjem. De hadde nok grudd seg litt til «homestay», da de ikke helt visste hva de gikk til. Kulturforskjeller var det, men vi kom veldig tett på disse studentene og de ble veldig raskt som en del av familien. Alle fire var åpne, varme og hyggelig mennesker, som vi virkelig koste oss med å ha i hus. De åpnet opp og vi hadde mange gode samtaler med gode refleksjoner, både faglige og mellommenneskelige. Jentene var vitebegjærlige og opptatt av å bli kjent med den norske kulturen og menneskene. Litt norske hverdagsfraser og telling ble lært, og flittig brukt.

Den friske luften og den norske naturen ble stadig kommentert og den norske maten falt meget godt i smak! Nordmenn ble karakterisert som snille og hyggelige og overraskelsen var stor over nordmenns «turmentalitet», der alle hilser på alle. Avskjeden ble tårevåt og de reiste tilbake med et løfte om å holde kontakten videre.
En intens, men svært verdifull uke! Vi anbefaler på det varmeste å åpne opp hjemmet for slike utvekslinger.»

«Det har vært veldig gøy å være vertsfamilie for japanske studenter. Studentene som bodde i vår familie var blide, positive, nysgjerrige og entusiastiske. De ble fra første dag endel av familien og ville være med på alt vi foreslo av aktiviteter.» 

Studenter hos vertsfamilie
Studentene hos vertsfamilien
Studenter og barnet i vertsfamilien