Samarbeidspartnere


Samarbeidspartnere

Får å få gitt deg best mulig studietilbud, samarbeider vi med en rekke offentlige og private aktører. Utdanningsinstitusjoner:
Offentlig forvaltning
Høgskolestiftelsen i Kongsvinger ble stiftet i 1992 av kommunene: Eidskog, Åsnes, Grue, Sør-Odal, Nord-Odal og Kongsvinger sammen med aktører fra næringslivet. Vi har et nært og godt samarbeid med de respektive kommunene. Utover dette samarbeider vi med:

- Byregionprosjektet Kongsvinger
- NAV
- Glåmdal regionråd
- Innovasjon Norge
- Hedmark Fylkeskommune
Privat næringsliv
Blant våre samarbeidsparnere innenfor privat næringsliv finner vi stifterne Sparebanken Hedmark, DnB, Glåmdalen, Maarud og Byggmester Odd Eriksen AS (sistnevnte eksisterer ikke i dag).


Vi samarbeider med Åsnes næringshage, Grue næringshage, Tretorget, Magnor næringshage, Odal næringshage, Hedmark kunnskapspark/K+, NHO, 7sterke og SINTEF Raufoss avd. Kongsvinger.

Facebook