Skip to content
Bilde av fasade av Høgskolesenteret i Kongsvinger

Millioner til fagskolesatsing i Kongsvingerregionen

Nå satses det enda sterkere på Fagskole i Kongsvingerregionen, etter at Høgskolesenteret i Kongsvinger har fått bevilget kr. 3.625.000 i midler fra Sparebankstiftelsen Hedmark. – Nå åpner det seg muligheter til å kunne kartlegge enda flere behov i regionen, og dermed kunne tilby et større spekter av fagskoleutdanninger innenfor et større utvalg av fagretninger, forteller en glad prosjektleder for fagskolesatsingen ved Høgskolesenteret, Kristin Gressberg. Hun forteller videre at midlene gjør også Høgskolesenteret har ressurser til å kunne få flere fysiske samlinger for studenter på Kongsvinger Midlene skal gå til økt satsing på høyere yrkesfaglig utdanning i Kongsvingerregionen. Det gjør at det fortsatt skal være mulig for innbyggerne i regionen kan ta fagskolestudier nært der de bor, og dermed øke sin kompetanse i et arbeidsliv som er i stadig utvikling. – Støtten vi får fra Sparebankstiftelsen Hedmark betyr at vi kan fortsette det gode samarbeidet vi allerede har med Fagskolen Innlandet,
Bilde av Høgskolesenteret og byggingen av Innlandet Science Park

#innsikt: Hva vil Innlandet Science Park bety for vekst i Kongsvingerregionen?

Tid: 24. mai kl. 1100-1230 Sted: Høgskolesenteret, auditoriet Innlandet Science Park (InSP) ambisjon er å utvikle et internasjonalt anerkjent senter for vekst og nyskapning forankret i teknologi, bærekraft og forskning – for dermed å styrke forutsetningene for vekst i Innlandet. I april 2024 åpner InSPs første campus  – her i Kongsvinger. Gjennom InSP skal det legges til rette for både innovasjon i etablerte bedrifter og utvikling av nye selskaper. I #innsikt 24. mai vil du få svar på hva InSP er og hvordan campus i Kongsvinger vil fungere. Vi vil også gi deg et lite innblikk i hvordan de nye lokalene vil se ut, hvordan de er tenkt benyttet og hvordan du kan bli del av miljøet. Program: Hva er Innlandet Science Park og hva vil etablering bety for vekst og utviklingsmuligheter for bedrifter i Kongsvinger/Kongsvingerregionen? v/ daglig leder Anette Mellbye Science parks og lignende miljøer som drivkraft for vekst?

THE JAPANESE LANGUAGE PROFICIENCY TEST (JLPT) 2023

We are happy to announce that we will host JLPT in December, 2022, at Høgskolesenteret i Kongsvinger in Norway!

Industri 5.0

Industri 5.0 – Fagskolen i Innlandet tilbyr modulbasert utdanning Industri 5.0 er en modulbasert utdanning som leveres av Fagskolen Innlandet. Modulene kan tas separat og uavhengig av hverandre. To fysiske samlinger pr. modul. Den første på Gjøvik og den siste på det stedet som flest studenter kommer fra (eksempelvis Kongsvinger?) Ellers leveres 5 digitale samlinger via Teams, og vi forsøker så langt det lar seg gjøre å stille rom til rådighet for at studentene kan sitte sammen her i Kongsvinger også på disse. På den måten blir det godt samarbeid og gode diskusjoner. Les mer i linken: https://bit.ly/3zjAdtC  

Sign Up and Start Learning

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.