Skip to content

 

I samarbeid med Fagskolen Innlandet kan du nå ta studie «Rehabilitering» i Kongsvinger

Flere eldre, høyere krav til helsetjenester og mer ansvar til kommunene betyr at ressursene må brukes bedre. Med god rehabilitering på brukerens premisser får brukeren høyere livskvalitet, og helsetjenestens ressurser kan brukes der de trengs mest. Skal vi klare det, trenger vi flere fagfolk med kompetanse på rehabilitering.

«Rehabilitering» er et deltidsstudie over 2 år med 60 studiepoeng

Opptakskrav: 
Ett av disse kravene må oppfylles:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider eller barne- og ungdomsarbeider, fra studieretning for helse- og oppvekstfag.

Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Søknadsfristen er 01. oktober 2020

Les mer om studiet og finn søknadskjema på Fagskolen Innlandet sin hjemmeside: REHABILITERING