Skip to content

Undersøkelse for kartlegging

Digital teknologi er både nøkkelen til og en forutsetning for den pågående digitale omstillingen av samfunnet. Samtidig er det en viktig forutsetning for bærekraftig omstilling. Den pågående transformasjonen vil kreve store endringer og mye organisasjonsutvikling, hvor ledelse og HR i virksomhetene må kunne analysere både behov og muligheter.

Gjennom denne undersøkelsen ønsker Digital Innlandet og Høgskolesenteret i Kongsvinger å få svar på hvordan virksomheter i Innlandet vurderer viktigheten av digitalisering og bærekraft for egen konkurransekraft og utvikling, samt barrierer og kompetansebehov. Kartleggingen skal bidra til utvikling av nye, relevante kurs og utdanningstilbud for næringslivet, og gi innspill til hvordan IKT-næringen kan spille en rolle i utviklingen av andre virksomheter og næringsklynger i Innlandet med tanke på å møte framtida.

Selve undersøkelsen er anonym og tar bare 5-8 minutter å svare på. Målgruppen for å svare på undersøkelsen er ledelsen i virksomheten, enten innen administrasjon, produksjon, HR eller IT. OBS! Undersøkelsen er nå avsluttet!

De som ønsker å motta en oppsummering av kartleggingen kan registrere sin e-post på slutten av undersøkelsen. Der kan man også registrere seg for å være med i trekningen av et kurs i Bærekraftig Forretningsmodellinnovasjon til en verdi av kr. 8.450,-.