Skip to content

Vi skal hedre kunnskapsbaserte prestasjoner. Nå kan du foreslå kandidater til Kunnskapsprisen.

Statutter for Kunnskapsprisen 

  • Kunnskapsprisen er en pris i regi av Høgskolestiftelsen i Kongsvinger (HIK).
  • Prisen/utmerkelsen kan hvert år deles ut til en eller flere mottakere. Mottakere kan være privatpersoner, virksomheter, organisasjoner e.l.
  • Formålet med kunnskapsprisen er å hedre personer eller miljøer i Kongsvingerregionensom har utmerket seg gjennom stort engasjement og/eller gode kunnskapsbaserte prestasjoner det siste året.
  • Kunnskapsprisen skal anerkjenne og bidra som inspirasjon for kunnskapsbaserte prestasjoner i Kongsvingerregionen.
  • Alle innbyggere, virksomheter og organisasjoner i Kongsvingerregionen kan fremme forslag på kandidater innen den fastsatte fristen.
  • Fristen fastsettes av Høgskolestiftelsen i Kongsvinger hvert år, og skal kunngjøres seneste to uker før utdelingen av prisen.
  • Alle innkomne forslag til kandidater vil være unntatt offentlighet, det samme gjelder behandlingen av hvem som skal få Kunnskapsprisen.
  • Kunnskapsprisen deles ut av daglig leder ved HIK, eller utpekt representant fra HIK, på den årlige Kunnskapskonferansen. Vinneren(e) kontaktes.
  • Statuttene revideres årlig.

Send dine forslag til: hikpost@inn.no