Skip to content

Vi skal hedre kunnskapsbaserte prestasjoner. Nå kan du foreslå kandidater til Kunnskapsprisen.

Statutter for Kunnskapsprisen 

  • Kunnskapsprisen er en pris i regi av Høgskolestiftelsen i Kongsvinger (HIK).
  • Prisen/utmerkelsen kan hvert år deles ut til en eller flere mottakere. Mottakere kan være privatpersoner, virksomheter, organisasjoner e.l.
  • Formålet med kunnskapsprisen er å hedre personer eller miljøer i Kongsvingerregionensom har utmerket seg gjennom stort engasjement og/eller gode kunnskapsbaserte prestasjoner det siste året.
  • Kunnskapsprisen skal anerkjenne og bidra som inspirasjon for kunnskapsbaserte prestasjoner i Kongsvingerregionen.
  • Alle innbyggere, virksomheter og organisasjoner i Kongsvingerregionen kan fremme forslag på kandidater innen den fastsatte fristen.
  • Fristen fastsettes av Høgskolestiftelsen i Kongsvinger hvert år, og skal kunngjøres seneste to uker før utdelingen av prisen.
  • Alle innkomne forslag til kandidater vil være unntatt offentlighet, det samme gjelder behandlingen av hvem som skal få Kunnskapsprisen.
  • Kunnskapsprisen deles ut av daglig leder ved HIK, eller utpekt representant fra HIK, på den årlige Kunnskapskonferansen. Vinneren(e) kontaktes.
  • Statuttene revideres årlig.

Send dine forslag til: hikpost@inn.no 

Sign Up and Start Learning

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.