Skip to content

Kurs- og modulundervisning 2021-2022

Sjekk ut brosjyren med informasjon om de ulike modulene her:


Kurs- og modulundervisning 2021-2022

Søk på fagskoleutdanning gjennom Høgskolesenteret i Kongsvinger nå! Vi har nylig etablert et samarbeid med Fagskolen i Innlandet om å levere en modulbasert fagskoleutdanning til Kongsvingerregionen. Det skal utvikles 12 moduler (hver modul på 10 studiepoeng) som kan tas valgfritt hver for seg, eller samtlige og da settes sammen til en fullstendig fagskoleutdanning på 120 studiepoeng. Hver modul er hovedsakelig nettbasert med to fysiske samlinger fordelt på Kongsvinger, Raufoss og Åndalsnes. Fysiske samlinger kombinerer undervisning med innslag fra lokalt næringsliv. En unik mulighet til videre utdanning for deg som har fagbrev eller har 5-års relevant arbeidserfaring, og som ønsker å kombinere studier med jobb!

Modul 1: Lean Manufacturing 4.0 (filosofi og ledelse)

Målet med studiet er at studentene skal kunne benytte ulike virkemidler
og verktøy fra Lean i forbedringsarbeid og produksjon, og de skal kunne
kartlegge og analysere prosesser og forsyningskjeder.

 • Studiepoeng: 10
 • Studiested: Fagskolen Innlandet. Nettbasert med samlinger
 • Lengde: 12 uker
 • Kostnad: Ingen kostnad
 • Varighet: fra uke 14 til og med uke 23
 • Fysiske samlinger:
  • Samling nr 1: 07. – 09. april (Læringsfabrikken Raufoss)
  • Samling nr 2: 09. – 11. juni (Lokasjon ikke bestemt)
 • Søknadsfrist: 07. mars 2021 (SØK NÅ!)
 • Spørsmål: Kontakt Ingeborg Øyhus Svendsen, tlf: 907 03 093

Les mer her: Lean Manufacturing 4.0 (filosofi og ledelse)

Modul 2: Sirkulærøkonomi, bærekraft og gjenbruk i plastindustrien

Målet med studiet er at studentene skal forstå begreper og innhold
i sirkulærøkonomi og verdikjeder, og de skal kjenne til hvordan man
designer produkter og bruker resirkulert materiale.

 • Studiepoeng: 10
 • Studiested: Fagskolen Innlandet. Nettbasert med samlinger
 • Lengde: 12 uker
 • Kostnad: Ingen kostnad
 • Varighet: fra uke 34 til og med uke 46
 • Søknadsfrist: 01. juni 2021
 • Spørsmål: Kontakt Ingeborg Øyhus Svendsen, tlf: 907 03 093

Les mer her: Sirkulærøkonomi, bærekraft og gjenbruk i plastindustrien

Modul 3-5 kommer senere

Modul 3: Ledelse av verdikjeder (SCM)

Målet med studiet er at studentene etter gjennomført modulutdanning
skal ha kunnskap om hvordan en verdikjede fungerer og om hvordan man
forbedrer, optimaliserer og utvikler verdikjeder basert på verdistrømsanalyser
og andre Lean-metoder.

 • Studiepoeng: 10
 • Studiested: Fagskolen Innlandet. Nettbasert med samlinger
 • Lengde: 12 uker
 • Kostnad: Ingen kostnad
 • Oppstart: Kommer senere
 • Spørsmål: Kontakt Ingeborg Øyhus Svendsen, tlf: 907 03 093

Les mer her: Ledelse av verdikjeder (SCM)

Modul 4: Smart og grunnleggende vedlikehold

Målet med studiet er at studentene skal etter gjennomført modulutdanning
ha kunnskap om hva smart vedlikehold og total vedlikeholdsforståelse er.

 • Studiepoeng: 10
 • Studiested: Fagskolen Innlandet. Nettbasert med samlinger
 • Lengde: 12 uker
 • Kostnad: Ingen kostnad
 • Oppstart: Sjekk lenken om mer informasjon
 • Søknadsfrist: Kommer senere
 • Spørsmål: Kontakt Ingeborg Øyhus Svendsen, tlf: 907 03 093

Les mer her: Smart og grunn­leggende vedlikehold

Modul 5: Materialkunnskap og produksjonsmetoder (plast)

Målet med studiet er at studentene etter endt modulutdanning skal
ha kunnskap om utvalgte begreper, teorier og modeller i kjemi. De
skal kjenne til bransjens historie og prosessene fra oljeproduksjon til
petrokjemi.

 • Studiepoeng: 10
 • Studiested: Fagskolen Innlandet. Nettbasert med samlinger
 • Lengde: 12 uker
 • Kostnad: Ingen kostnad
 • Oppstart: Sjekk lenken om mer informasjon
 • Søknadsfrist: Kommer senere
 • Spørsmål: Kontakt Ingeborg Øyhus Svendsen, tlf: 907 03 093

Les mer her: Materialkunnskap og produksjonsmetoder