Skip to content

Sykepleierstudenter i Kongsvinger mest fornøyde

Khrono.no følger UH-sektoren i Norge tett. De har studert Studiebarometeret som utarbeides av NOKUT hvert år. Vi er skikkelig stolte av at innen sykepleie er det studentene i Kongsvinger som er de mest fornøyde.

Marie Hornslien, som er studieprogramansvarlig for sykepleieutdanningen i Kongsvinger, forteller til Khrono at hun tror ett av mange elementer som kan ha spilt inn, er at hennes studenter er vant til mye digital undervisning, med overføring av forelesninger fra Elverum. Det gjorde kanskje at overgangen til koronahverdag kanskje ikke var så stor. Hun trekker også frem små studentgrupper og at alle blir godt kjent med alle. Da blir det lettere å gjøre tilpasninger for den enkelte.

Karina Kråkenes Jørgensen (24) er en av de fornøyde sykepleiestudentene i Kongsvinger. Jørgensen mener også at en av de viktige årsakene til at studentene er så godt fornøyde er de små studentgruppene og den oversiktlige situasjonen.

  • Vi får veldig god oppfølging og raskt tilbakemeldinger når vi har spørsmål. Vi får også et nærere forhold til våre lærere og medstudenter. Det blir lettere å spørre om hjelp og få gode faglige debatter, vi forsvinner ikke i mengden her, forteller Jørgensen til Khrono.

Hun forteller til Khrono at det gode opplegget med nærhet, både til skole og praksissted, sykehus og sykehjem, teller veldig positivt.

  • Akkurat nå bor jeg Oslo, fordi all undervisning er digital. Men om en uke skal jeg i praksis. Da har skolen tilbud om studenthybler som jeg leier for kun den perioden jeg trenger. Det er i det hele tatt veldig god tilrettelegging i denne utdanningen, mener Jørgensen.

Vegard Herlyng, daglig leder ved Høgskolesenteret i Kongsvinger, er godt fornøyd med årets resultater. Han gleder seg selvsagt over topplassering, men mener det er enda viktigere at studentene i Kongsvinger kommer godt ut år etter år.

  • Vårt konsept er å ha nærhet til studentene. Det er på grunn av de vi er her. Vi har bygget både administrasjonen og de faglig ansatte sine kontorer i umiddelbar nærhet til der studentene ferdes hver dag. Her er terskelen for å ta kontakt lav og studentene ses hver dag, sier Herlyng.
  • Våre ansatte, som er i kontakt med studentene hver dag, og de faglig ansatte her i Kongsvinger gjør en kjempejobb. De har mye å være stolte av, avslutter Herlyng.

Les hele saken i Khrono her: https://khrono.no/de-mest-fornoyde-studentene-finner-du-pa-mindre-studiesteder/568269