Skip to content

Er du opptatt av økonomi og bærekraft, og samtidig nysgjerrig på hvordan organisasjoner kan drives på en grønnere måte? Da er en bachelorgrad i bærekraftsøkonomi midt i blinken for deg.

 

Publisert: 03.04.2020

Unike utdanninger med fokus på bærekraft

Både offentlig og privat sektor vil trenge ledere og økonomer med kunnskap om hvordan organisasjoner kan drives bærekraftig, men samtidig lønnsomt.

Høgskolen i Innlandet er en av Norges første, og den eneste offentlige utdanningsinstitusjonen, som tilbyr en bachelorgrad i bærekraftig økonomi. Her får studenter med interesse for økonomi konkret kunnskap om hvordan organisasjoner kan drives bærekraftig – på en måte som ivaretar mennesker, miljø og økonomisk overskudd samtidig.

Kompetansegap

Prosjektleder ved Høgskolesenteret i Kongsvinger, Hanne Lundberg Hogseth (26) tok påbyggingsfaget «Etikk, samfunnsansvar og bærekraftig forretningsmodeller» i fjor.

I prosjektlederstillingen jobbet Hanne i to år med å kartlegge markedet for å finne riktig innhold til studiene. Hun opplevde en manglende formell kompetanse på bærekraft i møte med virksomhetene.

– Det finnes i dag en rekke studier som fokuserer rundt miljødelen av bærekraft, men som ikke innlemmer den sosiale og økonomiske dimensjonen av faget. Derfor er etterspørselen stor etter kandidater som har forståelse for at bærekraft er mer enn miljø, sier Hanne.

Hun tror studentene med denne utdannelsen vil ha et stort fortrinn:

– Personlig vil jeg tro man er sikret jobb etter endt studie, og at mulighetene er mange.

– Samtidig er det er et veldig givende fag å ta – på flere plan. Som student her får du helt konkrete verktøy å bruke innen alle typer virksomheter for å gjøre næringen mer bærekraftig.

Hun mener også undervisningen tar utgangspunkt i norske forhold, som gjør det overførbart i næringslivet.

– I tillegg møter du mange, nye mennesker med erfaringer fra arbeidslivet. Diskusjoner som oppstår skaper en lærerik delingskultur, forteller Hanne.

 

Påfyll av kunnskap

Kjersti Rinde Omsted (40) er foreleser på etablereropplæringen i Hedmark, i tillegg til bonde ved Opaker gård.

– Jeg jobber med bærekraft i praksis, samtidig som jeg er opptatt av å finne gode, grønne løsninger som privatperson. Derfor ønsket jeg å få mer kunnskap om hvordan jeg kan drive gården min bærekraftig – og samtidig lønnsomt, sier Kjersti.

Hun fikk mye påfyll av å lære videre fra det samme påbyggingsfaget som Hanne tok. Studiet er en viktig bærebjelke i den nye bachelorgraden ved Høgskolen i Innlandet – som nå blir tilbudt som et frittstående påbyggingsfag.

– Vi har et stort gårdsbruk i norsk målestokk, og ønsker å drive det på en ansvarlig og inspirerende måte. Etter endt studium ønsket jeg bare å lære mer.

 

Vil utdanne fremtidens ledere

Fagansvarlig for studiet i bærekraftsøkonomi ved Høgskolen i Innlandet, Erlend Aas Gulbrandsen, påpeker at bachelorstudiet kan være en del av en mastergrad i økonomi og administrasjon, som ofte kalles siviløkonom.

– Vi ønsker å være med på å utdanne fremtidens ledere, som både har tradisjonelle økonomi og administrasjonsfag, men samtidig kunnskap om bærekraft som konkurransefortrinn, sier han.

– Av 180 studiepoeng dekker 82,5 av dem bærekraft og etikk, noe som gir deg som student to viktige språk i næringslivet, fortsetter han.

Etterspurt kunnskap

Tanken bak denne bachelorgraden har flere aspekter. Aas Gulbrandsen mener høgskolen har et samfunnsansvar hvor de plikter å tilby utdanning som dytter Norge i en mer positiv retning.

– Vi vil være en del av det grønne skiftet, og gjøre vår del for at Norge og verden skal gå fremtiden i møte med en klode vi fremdeles kjenner igjen, avslutter han.

 

Fakta om bachelor i bærekraftsøkonomi:

Høgskolen i Innlandet er en offentlig utdanningsinstitusjon. Det betyr at utdanningen ikke koster noe i seg selv. Man betaler kun semesteravgift, ingen skolepenger eller kursavgifter.

Høgskolen i Innlandet har mange campuser i Innlandet fylke (gamle Hedmark og Oppland). Studiet er samlingsbasert og tilbys i Kongsvinger.

Bachelor i bærekraftsøkonomi er et nytt studie, som kan brukes i en mastergrad i økonomi og administrasjonsfag, ofte kalt siviløkonom.

Bachelor i bærekraftsøkonomi passer for alle med interesse for økonomi, og som har generell studiekompetanse.

Studiet består av 180 studiepoeng, hvorav 82,5 studiepoeng inneholder undervisning i bærekraft og resten økonomi og administrasjon.

Studiet tar for seg norske forhold og gir konkret kunnskap om hvordan både private og offentlige organisasjoner og bedrifter kan drives både bærekraftig og lønnsomt.