Skip to content

Vi er godt fornøyd med søkertallene til alle studiene som har oppstart høsten 2020!

Publisert: 27.04.2020

KONGSVINGER: Aldri før har så mange søkt sykepleierutdanningen i Kongsvinger – og like gledelig er at mange har søkt det nye studietilbudet i bærekraftsøkonomi. Vi opplever en nasjonal interesse for flere av studietilbudene.

– Vi er veldig, veldig glad over den store responsen på studietilbudene våre., sier daglig leder Vegard Herlyng ved Høgskolesenteret i Kongsvinger.

Det nye studietilbudet innenfor bærekraftsøkonomi åpner til høsten. Til de 20 heltidsplassene i bachelorstudiet har det meldt seg 63 søkere, og til deltidsstudiet (påbygging, gir 60 studiepoeng) med like mange plasser har 35 meldt seg.

– Dette blir en kjempebra studentgruppe, og selv om vi har hatt en god følelse hele veien er man jo alltid spent på hvordan et helt nytt studietilbud blir mottatt.

– Er søkertallet en bekreftelse på at dere har tenkt riktig?

– Ja, og at timingen stemte. Bærekraft er et tema som både næringslivet og det offentlige etterspør mer kunnskap om, og studietilbudet skal forhåpentligvis bidra til at samfunnet får flere med kompetanse på dette feltet. Nå skal vi gjøre ferdig de siste faglige forberedelsene, og sørge for at studiet blir så interessant og relevant som mulig for studentene allerede fra høsten av.

Innenfor samme fagområde har også deltidsstudiet i etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller fått 39 søkere – som er flere enn ifjor.

Sykepleier-rekord

Tradisjonelt har den bachelorutdanningen innenfor sykepleie alltid vært populær, men aldri så attraktiv som nå: 152 førsteprioritetssøkere har meldt seg til de 40 studieplassene. Ifjor var søkertallet 95.

– Det er nærmest en eksplosjon, men en hyggelig sådan! I år har vi markedsført oss litt mer bevisst mot Oslo og Romerike, og det kan godt hende rekordøkningen er et resultat av det.

I dag er det 40 studieplasser i sykepleie, og søkertallet er en solid inspirasjon for dem som arbeider for å øke antall studieplasser.

Stabilt for DLBA

For siviløkonom-studiet i DLBA (digital ledelse & business analytics) er søkertallene forholdsvis stabile.

Heltidstudiet i DLBA har 20 studieplasser, og det har det meldt seg 54 søkere i år, mot 63 i 2019. Deltidsstudiet i DLBA har fått 83 søkere i år, mot 89 for ett år siden.

– Det er gode tall, som vitner om stabil interesse. Dette er et ganske ferskt studietilbud, og vi har høstet en del erfaringer fra starten som vi vil bruke til å utvikle studiene kommende år

Studietilbudet i Kongsvinger organiseres under paraplyen til HINN (Høgskolen i Innlandet), og også HINN er samlet sett godt fornøyd med årets søkertall.

7255 personer har søkt studium ved HINN som sitt førstevalg via Samordna Opptak. Det er 129 flere enn i fjor. Som i fjor tilbyr HINN 72 studier i årets samordna opptak.

– Totalt sett er vi godt fornøyd med søkertallene. Det har vært litt spenning knyttet til hvilken innvirkning korona-pandemien ville ha. Tallene viser at høyere utdanning blir sett på som verdifullt og en god investering, og det er gledelig at stadig flere søker seg til Innlandet, sier prorektor utdanning Stine Grønvold i HINN.

Det er viktig å se tallene fra Samordna Opptak i sammenheng med tallene fra det lokale opptaket. Totalt sett har 14 028 søkere HINN som førstevalg om vi slår sammen tallene fra Samordna Opptak og lokalt opptak. Det tilsvarer en økning på 3 prosent fra i fjor.

 

Oversikt over antall søkere per studie

Studieprogram Studie-plasser 1.pri 2019 1.pri 2020 Endring 19->20 Søker pr plass
Bærekraftsøkonomi, bachelor NYTT 20 63 +63 3,15
Påbygging i bærekraftsøkonomi, deltid NYTT 20 35 +35 1,75
Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller, deltid  

10

 

34

 

39

 

+5

 

3,9

Halvårsstudium i Kunnskapsledelse, deltid 70 110 106 -4 1,51
Offentlig styring, ledelse og økonomi, årsstudium 80 106 121 +15 1,51
Siviløkonom – digital ledelse & business analytics, deltid  

10

 

89

 

83

 

-6

 

8,3

Siviløkonom – digital ledelse & business analytics, heltid  

20

 

63

 

54

 

-9

 

2,7

Sykepleie, Kongsvinger, bachelor 40 95 152 +57 3,8

 

 

Studieprogram via Studiesenteret.no Antall søkere 1.pri 2019 Antall søkere 1.pri 2020 Endring 19->20
Årsstudium i bedriftsøkonomi 12 23 +11
Årsstudium i organisasjon og ledelse 31 33 +2
Påbygging i økonomi og administrasjon 8 7 -1
Påbygging i regnskap og økonomirådgivning 6 13 +7