Digitalisering og bærekraft Modul 1

Digitalisering og bærekraft Modul 1

Et studium for deg som vil lære mer om digitalisering for et bærekraftig næringsliv.

Studiested

Kongsvinger

Varighet

4 mnd

Studiepoeng

7,5

Organisering

Deltid

Søknadsfrist

03.03.21

Oppstart

4. mars 2021

Du er opptatt av å øke bevissthet om digitalisering og bærekraft

Du ønsker å bidra til utvikling innen digitalisering og bærekraft

I tråd med næringslivets behov har HINN på oppdrag fra HIK utviklet «Digitalisering og bærekraft», et modulbasert studie som vil øke bevissthet og kunnskap om digitalisering og bærekraft.  Dette vil kunne gi virksomheter et konkurransefortrinn og gjøre dem bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer. Digitalisering vil være et verktøy for effektivisering og samtidig hjelpe bedriften til å bli mer bærekraftig.

Studiet er på 7,5 studiepoeng og det består av tre emner som tas fortløpende i løpet av vårsemesteret. Det er avsluttende eksamen i hvert emne.

Målgruppen er personer som er i jobb i Kongsvingerregionen og som ønsker å øke sin og virksomhetens kompetanse innen digitalisering og bærekraft. Høgskolesenteret er oppdragsgiver. Oppdragsgiver prioriterer blant de kvalifiserte søkerne hvem som skal tilbys studieplass. Det er 30 studieplasser.

 

Pris: Kr. 750,- i tillegg til semesteravgift