Skip to content

DIGITALISERING FOR ET BÆREKRAFTIG NÆRINGSLIV

I tråd med næringslivets behov har HINN etter oppdrag fra Høgskolesenteret i Kongsvinger utviklet «Digitalisering og bærekraft», et modulbasert studium som vil øke bevissthet og kunnskap om digitalisering og bærekraft.  Dette vil kunne gi virksomheter et konkurransefortrinn og gjøre dem bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer. Digitalisering vil være et verktøy for effektivisering og samtidig hjelpe bedriften til å bli mer bærekraftig.

Studiet er på 7,5 studiepoeng og det består av tre emner som tas fortløpende i løpet av vårsemesteret. Det er avsluttende eksamen i hvert emne.

Målgruppen er personer som er i jobb i Kongsvingerregionen og som ønsker å øke sin og virksomhetens kompetanse innen digitalisering og bærekraft.

Les mer om studiet og søk opptak HER