Skip to content
Flyfoto av Kongsvinger Festning

Ønsker du å få økt kunnskap gjennom gratis kurs sammen med andre fra reiselivsbransjen i regionen? Eller har du eller dine ansatte ønske om å få fagbrev? Nå finnes det gode muligheter til å styrke både kompetanse og øke innovasjonen i reiselivsbransjen i Kongsvingerregionen. Men søknadsfristen er rett rundt hjørnet, så det lønner seg å være rask.

NB! Søknadsfristen for bransjeprogram er utvidet så det er fremdeles mulig å melde seg på.

Gjennom ordningen bransjeprogram for reiselivet, tilbyr Fagskolen Viken gratiskurset «Innføring i lokal verdiskaping – arrangementsutvikling og ledelse». Kurset gir en grunnleggende innføring i bærekraftig destinasjons- og arrangementsutvikling.

Mange lokalsamfunn, regioner og næringsklynger ønsker å utvikle nye arrangement som festivaler, messer og annet der den enkelte aktør får bidra og synliggjøres med sine tjenester og produkter.

Dersom det er nok aktører fra Kongsvingerregionen som melder seg på kurset, vil det organiseres lokale tilpassede grupper som sammen vil kunne utforske mulighetene som ligger i utvikling av slike samarbeid. Høgskolesenteret ved Kongsvinger vil også kunne stille med lokaler og ressurser dersom studenter ønsker å samles for å samarbeide eller følge den digitale undervisningen.

Kurset er praktisk rettet og vi vil bruke både etablerte arrangement og de som deltakerne selv planlegger til oppgaver og diskusjoner. Fagskolen Viken setter sammen deltakere i grupper og veileder disse tett, gjerne helt frem til gjennomføring av konkrete arrangement.

Fagbrev på jobb gjennom Karriere Innlandet

Det er stor etterspørsel etter kvalifisert og fagutdannede ansatte innen reiselivsbransjen. Karriere Innlandet Kongsvinger håper flere innen bransjen benytter seg av en ny vei til fag-/svennebrev for voksne som er i arbeid. Nå trenger du bare ett års praksis for å søke arbeidsgiver og fylkeskommunen om å delta i ordningen Fagbrev på jobb.

Fagbrev på jobb er for deg som har minst ett års praksis i faget, og trenger veiledning og opplæring før du kan gå opp til fag- eller svenneprøven.  Du får en vurdering av realkompetansen din, restopplæring på arbeidsplassen og tar fagbrev på grunnlag av dette. Fagbrev på jobb sørger for teori og praksis i ett. Du får en praksisveileder og fagveileder som gir deg henholdsvis praktisk og teoretisk opplæring på arbeidsplassen din. Du er i jobb med vanlig lønn i hele læretiden.

Bedriften mottar tilskudd fra fylkeskommunen for opplæringen de gir. For 2022 var tilskuddet på kr 5452,- per måned (basistilskudd II).

Les mer om ordningen på Innlandet fylkeskommune sine nettsider om Fagbrev på jobb.

For å finne ut om dette vil kunne være et alternativ for din bedrift: Ta kontakt med Karriere Innlandet Kongsvinger ved daglig leder Atle Dyrøy, informasjon om hvordan de kan nås, finner du på deres nettsider: Kontakt oss – Karriere Innlandet

Har du spørsmål om disse ulike mulighetene, ta kontakt med Marianne Olsen Brøntveit ved Høgskolesenteret: marianne.brontveit@inn.no