EU-millioner til Interreg-prosjekt!

Anders Øverby (til venstre) og Kristin Gressberg ved Høgskolesenteret i Kongsvinger

Stor jubel ved Høgskolesenteret i Kongsvinger og Arvika Näringslivscentrum etter at det ble kjent at vårt interregionale prosjekt mot utenforskap fikk grønt lys og millionstøtte gjennom EU-midler.

Høgskolesenteret i Kongsvinger er tildelt over 1,1 millioner kroner fra Interreg Sverige-Norge til prosjektet «SAIL – Et grenseløst samarbeid om arbeidskvalifisering». Prosjektet er initiert av grensekomiteen ARKO og skal omfatte til sammen 11 kommuner på tvers av grensen. Prosjektet «SAIL» (Samarbeid, Arbeidskvalifisering, Inkludering og Livsmestring) er styrt av Arvika Näringslivscentrum og Høgskolesenteret i Kongsvinger, og er tenkt å vare i tre år og har en samlet kostnad på ca. 6,5 millioner kroner. På norsk side har både Innlandet fylkeskommune og ARKO gått inn med midler for å støtte prosjektet.

Prosjektet er blitt utviklet sammen med Arvika Näringslivscentrum (ANC) på svensk side. SAIL sitt overordnede mål er å samarbeide på tvers av grensen for å bidra til å løse felles utfordringer med unge mennesker som har langvarig utenforskap fra arbeid, utdanning og opplæring.

– SAIL kommer til å støtte og utvikle både de unge som opplever utenforskap, arbeidsgivere og hjelpemiddelapparatet på begge sider av grensen i regionen. Det har vært viktig for oss å samarbeide tett med hjelpemiddelapparatet på begge sider av grensen under utviklingen av prosjektet, slik at det går i takt med det de trenger og ønsker fra et slikt grenseløst samarbeid, forklarer Marianne Olsen Brøntveit, som har vært prosjektleder for utviklingen av søknaden på norsk side.

– Viktig for regionen

Kristin Gressberg kommer til å lede prosjektet ved Høgskolesenteret i Kongsvinger i prosjektperioden. Hun er utdannet sosionom og har lang erfaring fra arbeidsinkluderingsfeltet. Nå ser hun fram til å ta fatt på en oppgave som hun tror og håper kan ha en viktig betydning for regionen.

– Prosjektet er viktig fordi utenforskap påvirker så mange andre aspekter i livet til mennesker som befinner seg i sårbare livssituasjoner. Det er ikke mangel på gode tiltak og initiativer fra offentlig sektor og andre aktører som jobber med problematikken allerede, men det er kanskje noe av det vanskeligste å finne gode løsninger for, fordi det er så sammensatte problemer det er snakk om, forklarer hun. Gressberg understreker at det unike ved dette prosjektet i stor grad handler om å utveksle kompetanse og ressurser på tvers av grensa.

– Det nytenkende i dette prosjektet handler om å se på alle de gode initiativene som finnes på hver side av grensa, og hvordan man kan lære av hverandre og i større grad spille på hverandres kompetanse og ikke minst arbeidsmarked og ressurser. Selv om vi er nære hverandre har vi forskjellige systemer for hvordan vi møter mennesker i sårbare situasjoner, og vi har et unikt potensiale til å faktisk sammenligne og dra nytte av hverandre, sier hun.

– Nå skal vi skape muligheter

Primær målgruppe for prosjektet er unge utenfor arbeidslivet (18-36 år), men SAIL skal også styrke laget rundt målgruppen. Dette skal skje gjennom fire innsatspunkter med søkelys på henholdsvis hjelpemiddelapparatet, arbeidsgivere, utenforskap, og interregional samhandling. Prosjektet utgjør et samarbeid mellom kommunene i grenseregionen ARKO og Årjäng kommun.

– Nå skal vi skape muligheter i utenforskapet gjennom et banebrytende og grenseløst samarbeid, der utfordringer blir løsningene som skal forme vår fremtid og region, jubler leder for Utviklingsenheten ved Høgskolesenteret i Kongsvinger, Anders Øverby. Han mener prosjektet gir en unik anledning til å skape et mulighetsrom i det som nå er et stort samfunnsproblem, nemlig utenforskapet.

– Samarbeidet skaper nye relasjoner og samhandlingsarenaer som vil ha verdiskaping langt utover prosjektets rammer. Samtidig bidrar dette til en viktig kultur for læring, arbeidsinkludering, og i det hele tatt en region som tar tak i utfordringer, finner løsninger og vokser sammen gjennom det, sier Øverby. Ved siden av ARKO og ANC, er også aktører som NAV, Karlstad Universitet, Høgskolen i Innlandet, Samordningsförbundet og Arbetsförmedlingen involverte parter i prosjektet.

– Vi har sammen skapt en grobunn for et godt INTERREG-prosjekt, fremtidige samarbeider, relasjoner og vennskap, understreker Øverby.

Dette er Interreg

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Interreg Sverige-Norge er et tosidig samarbeid mellom grensefylker langs den norsk-svenske grensen og i hvert prosjekt vil det alltid være minimum en svensk og en norsk prosjektaktør. Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune.

Les mer om Interreg Sverige-Norge på fylkeskommunens nettsider.

Sverige-Norge-programmet er delt inn i to delområder underprogram med styringskomiteer (for hvert delområde)

 • Nordens grønne belte
 • Indre skandinavia

Disse kan søke om støtte

 • Forsknings- og utdanningsinstitusjoner som universitet, høyskoler, forskningsinstitusjoner, folkehøyskoler, videregående skoler og grunnskoler.
 • Næringslivsorganisasjoner og bransjeorganisasjoner.
 • Offentlige myndigheter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.
 • Kulturinstitusjoner, stiftelser og ideelle organisasjoner.
 • Stiftelser, næringslivsorganisasjoner, økonomiske og ideelle foreninger.

Visjonen for Interreg Sverige-Norge 2021 – 2027 programmet er:

«En bærekraftig utvikling og omstilling i en attraktiv grenseregion uten grensehinder».

Sverige-Norge 2021-2027 programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor fire hovedmål, (med ni tilhørende innsatsområder):

 • En smartere grenseregion
  • Innovasjon, forskning og utvikling
  • Bærekraftig vekst og økt konkurransekraft i små og mellomstore bedrifter
 • En grønnere grenseregion
  • Klima og miljø
  • Sirkulær økonomi
 • En mer sosial grenseregion
  • Felles arbeidsmarked
  • Utdanning og livslang læring
  • Nettverk for kultur- og reiselivsnæringen
 • En sterkere grenseregion
  • Fremme lokal samfunnsutvikling i samarbeid mellom kommuner og ideelle/ikke-kommersielle aktører