Skip to content
Bilde av Høgskolesenteret og byggingen av Innlandet Science Park

Tid: 24. mai kl. 1100-1230
Sted: Høgskolesenteret, auditoriet

Innlandet Science Park (InSP) ambisjon er å utvikle et internasjonalt anerkjent senter for vekst og nyskapning forankret i teknologi, bærekraft og forskning – for dermed å styrke forutsetningene for vekst i Innlandet. I april 2024 åpner InSPs første campus  – her i Kongsvinger. Gjennom InSP skal det legges til rette for både innovasjon i etablerte bedrifter og utvikling av nye selskaper.

I #innsikt 24. mai vil du få svar på hva InSP er og hvordan campus i Kongsvinger vil fungere. Vi vil også gi deg et lite innblikk i hvordan de nye lokalene vil se ut, hvordan de er tenkt benyttet og hvordan du kan bli del av miljøet.

Program:

  • Hva er Innlandet Science Park og hva vil etablering bety for vekst og utviklingsmuligheter for bedrifter i Kongsvinger/Kongsvingerregionen? v/ daglig leder Anette Mellbye
  • Science parks og lignende miljøer som drivkraft for vekst? En samtale med Startuplab Oslo og regionale aktører
  • Kort kreativ sesjon –  ideer til hvordan vi sammen kan utvikle InSP til å bli et nav for utvikling og vekst i Kongsvinger-regionen
  •  Lunsj og mingling
  • Dialog etter lunsj med aktører som informasjon om muligheter til å leie arbeidsplass og lokaler (ca 1230)

InSP er en stiftelse og et utviklingsprosjekt initiert av Sparebankstiftelsen Hedmark. I Kongsvinger vil InSP samarbeide tett med Klosser Innovasjon, Høgskolesenteret, forskningssenteret CREDS og 7sterke. Disse aktørene vil også være lokalisert i InSP.

Velkommen til en fremtidsrettet og mulighetsorientert #innsikt!

Påmelding på Kongsvingerregionen.no