Skip to content
Bilde av Frank Larsen og Vegard Herlyng etter utdeling av Innlandsprisen 2022

– En solid anerkjennelse som inspirerer, sier daglig leder Vegard Herlyng ved Høgskolesenteret, etter at Innlandsprisen fra Innlandet fylkeskommunen ble tildelt senteret under konferansen Agenda Innlandet.

To stolte representanter for Høgskolesenteret i Kongsvinger, ved daglig leder Vegard Herlyng og styreleder Frank Larsen, inntok scenen på Gjøvik Olympiske Fjellhall for å motta prisen fra fylkesordfører i Innlandet, Even Aleksander Hagen (Ap).

– Årets Innlandspris må sees som en anerkjennelse av et imponerende arbeid over tid, der mange offentlige og private aktører gjennom samarbeid har bidratt til å løfte Kongsvingerregionen til et område nå ser til for læring og inspirasjon, sa Hagen under utdelingen.

– Dette er på mange måter en pris til en hel region. Først og fremst takk til styret og de ansatte for alt arbeidet som ligger bak. En stor takk til Kongsvinger kommune, Kongsvingerregionen, fylkeskommunen, Klosser Innovasjon, Odal Sparebank og 7Sterke, uttalte Herlyng fra scenen.

– Læring skjer gjennom hele livet. Økt kompetanse er ikke bare et individuelt gode, men det er et samfunnsgode. Prisvinneren spiller en stor rolle i dette arbeidet og er i seg selv et viktig redskap for utdanning. Både for sin region, men også for Innlandet, sa fylkesordfører Hagen under utdelingen.

– Særlig er arbeidet for å skape blest om nye tilbud lokalt og jobbe for desentralisert utdanning verdt å trekke fram. Prisvinneren deltar i nettverk og inviteres landet rundt for å fortelle om resultatene. De er ambassadører for hvordan utdanning og læring lokalt kan skape dynamikk og utvikling for hele samfunnet, understreket Hagen fra scenen.

– Tar samfunnsansvar

Juryen trakk også fram Høgskolesenterets arbeid med bærekraft og digitalisering. I begrunnelsen står det blant annet at: «Bærekraft er et sentralt begrep. Gjennom utvikling av kurs og være aktive i opprettelse og drift av bærekraftsnettverk og via utvikling av bachelorgrad i  bærekraftsøkonomi, så tar denne aktøren samfunnsansvar. Innsamling av 100 millioner kroner til opprettelsen av CREDS, et nytt forskningssenter for digitalisering og bærekraft, har vært imponerende. Og ikke nok med det, sammen med flere samarbeidspartnere, så realiseres nå Innlandet Science Park.»

– Juryen har landet på det som det som er en meget verdig vinner for årets Innlandspris, det er derfor en sann glede å dele ut årets Innlandspris til Høgskolesenteret i Kongsvinger, sa fylkesordføreren før utdelingen.

Innlandsprisen er en påskjønnelse til personer eller institusjoner som er med og fremmer satsinger i Innlandsstrategien. Vinneren skal ha skapt synlige resultater og bidra til utvikling av Innlandet innenfor sitt område, som for eksempel kan være kultur, næring og akademia.

– Vi skylder også en stor takk til Sparebankstiftelsen Hedmark, og vi hadde ikke vært der vi er i dag uten et tett og godt samarbeid med Høgskolen i Innlandet og Fagskolen Innlandet, understreket styreleder Frank Larsen under utdelingen.

– Inspirerer til videre arbeid

Agenda Innlandet er en konferanse for politikk, næringsliv, offentlig sektor, organisasjoner og akademia for Innlandet fylkeskommune. På programmet onsdag var både ministre, partiledere, næringslivsledere og organisasjonsledere til stede med innlegg og foredrag. Innlandsprisen, som ble delt ut for første gang i fjor, er en anerkjennelse som Herlyng setter enormt pris på.

– Vi er utrolig glade og stolte over å få denne prisen. Det er en solid anerkjennelse av den jobben vi har gjort i Kongsvingerregionen de siste årene, understreker han og legger til:

– Dette inspirerer oss til videre arbeid. Vi skal stå på for å løfte både Kongsvingerregionen og Innlandet.

I kriteriene for prisen, står det at juryen legger særlig vekt på følgende:
Prisvinneren skal:

  • være en ambassadør på vegne av Innlandet.
  • ha skapt synlige resultater.
  • bidra til utvikling av Innlandet innenfor sitt område.
  • ha en solid forankring i Innlandssamfunnet.
  • Vinneren skal vurderes opp mot målene i Innlandsstrategien.