BRANNFOREBYGGENDE KURS / BRANNVERNLEDERKURS

Brannforebyggende kurs / Brannvernlederkurs

Dette er et grunnlegende videokurs i brannforebygging som dekker de behov du har som brannvernleder i enhver bedrift.

Etter at du har gjennomgått videoundervisningen, legges det opp til at du besvarer noen grunnlegende spørsmål som instruktøren evaluerer og gir deg tilbakemelding på. Du vil ha tilgang på kurset i to mnd. og du har dermed to mndrs. frist for å sende inn svarene. Du må ha minst 80% riktig for å få godkjent og kompetansebevis. Kompetansebeviset varer i 5 år. Det er ikke noe juridisk krav at du skal ha kompetansebevis, men erfaringsmessing er det en stor fordel.

Deltakere som besvarer oppgavene, men ikke oppnår 80% riktig får kun kursbevis. Kursbeviset kan bl.a. brukes som dokumentasjon i branndokumentasjonen til din virksomhet.

Som hjelpemiddel til spørsmålene kan du bruke alt av hjelpemidler, spesielt lover og forskrifter som omhandler brann og sikkerhet.

Kurset foregår på video, og er dermed stedsuavhengig.

Ved påmelding får du automatisk en e-post med bekreftelse og tilgang til kursmateriellet.

Målgruppe:

  • Brannvernledere – spesielt i henhold til brannvernlovens §13, men også personell i andre objekter med ansvar for sikkerhet i sin avdeling/arbeidssted m.m.
  • Ledere og eiere av ethvert brannobjekt
  • Styrer i borettslag og boligsameier
  • Andre som vil forbedre sine kunnskaper om brannsikkerhet

Påmelding og informasjon 

Dette er et kurs i regi av KLIMAVENNLIG KOMPETANSE, et nasjonalt nettverk for opplæring!


KLIMAVENNLIG KOMPETANSE gir deg muligheten til å styrke din kompetanse der du er, enten det er hjemme, i bekyttede former på jobb eller samlet i trygge rammer på et av våre studiesteder.
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE tilbyr kurs rettet mot privatpersoner, privat næringsliv og offentlig sektor. Kursene har sin opprinnelse i behov fra relevante samarbeidspartnere lokalt, regionalt og nasjonalt, basert på et tett og nært samarbeid.
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE er et bærekraftig konsept som tilbyr kompetanseheving av kvalitet gjennom smart bruk av smart teknologi. Kursene gjennomføres digitalt via videokonferanse.
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE samarbeider med kompetente fagpersoner som tilbyr kompetanseheving av kvalitet til deg, der du er!

ØVELSE GJØR MESTER

ØVELSE GJØR MESTER

Godt planlagte og gjennomførte brannøvelser er det beste verktøy vi har for å styrke kompetansen og innsatsene hos innsatspersonell.

Dette videokurset tar sikte på å sette brannansvarlige i ulike virksomheter i stand til å gjennomføre slike øvelser med god kvalitet.

Emner som behandles i kurset er ansvarsforhold, etablering av øvingsplan, forståelse for forskjellige typer av øvelser, suksesskriterier i gjennomføringen m.m.

Kort skriftlig eksamen som leveres pr. mail. Eksamensoppgaven går bl.a. ut på å lage en øvelsesplan (brann og evakuering) m. struktur for evaluering og rapport.

Mulighet for praktiske øvelser etter egen avtale og til særskilt pris.

Målgruppe: Brannvernledere/ brannansvarlige i ulike typer av virksomheter, borettslag, sameier, forsamlingshus m.m.

Påmelding og informasjon 

Dette er et kurs i regi av KLIMAVENNLIG KOMPETANSE, et nasjonalt nettverk for opplæring!


KLIMAVENNLIG KOMPETANSE gir deg muligheten til å styrke din kompetanse der du er, enten det er hjemme, i bekyttede former på jobb eller samlet i trygge rammer på et av våre studiesteder.
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE tilbyr kurs rettet mot privatpersoner, privat næringsliv og offentlig sektor. Kursene har sin opprinnelse i behov fra relevante samarbeidspartnere lokalt, regionalt og nasjonalt, basert på et tett og nært samarbeid.
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE er et bærekraftig konsept som tilbyr kompetanseheving av kvalitet gjennom smart bruk av smart teknologi. Kursene gjennomføres digitalt via videokonferanse.
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE samarbeider med kompetente fagpersoner som tilbyr kompetanseheving av kvalitet til deg, der du er!

BRANNVERN PÅ CAMPINGPLASSER

BRANNVERN PÅ CAMPINGPLASSER

BRANNVERN PÅ CAMPINGPLASSER

Dette er et grunnleggende videokurs i brannforebygging rettet spesielt mot eiere og driver av campingplasser.

Etter at du har gjennomgått videoundervisningen, legges det opp til at du besvarer noen grunnleggende spørsmål som instruktøren evaluerer og gir deg tilbakemelding på. Du vil ha tilgang på kurset i en mnd. og du har dermed en mndrs. frist for å sende inn svarene. Du må ha minst 80% riktig for å få godkjent og kursbevis.

Kursbeviset kan bl.a. brukes som dokumentasjon i branndokumentasjonen til din virksomhet.

Som hjelpemiddel til spørsmålene kan du bruke alt av hjelpemidler, spesielt lover og forskrifter som omhandler brann og sikkerhet.

Kurset foregår på video, og er dermed stedsuavhengig.

Ved påmelding får du automatisk en e-post med bekreftelse og tilgang til kursmateriellet.

Målgruppe:

  • Eiere, driver og ansatte på campingplasser. 

Påmelding og informasjon 

Dette er et kurs i regi av KLIMAVENNLIG KOMPETANSE, et nasjonalt nettverk for opplæring!


KLIMAVENNLIG KOMPETANSE gir deg muligheten til å styrke din kompetanse der du er, enten det er hjemme, i bekyttede former på jobb eller samlet i trygge rammer på et av våre studiesteder.
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE tilbyr kurs rettet mot privatpersoner, privat næringsliv og offentlig sektor. Kursene har sin opprinnelse i behov fra relevante samarbeidspartnere lokalt, regionalt og nasjonalt, basert på et tett og nært samarbeid.
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE er et bærekraftig konsept som tilbyr kompetanseheving av kvalitet gjennom smart bruk av smart teknologi. Kursene gjennomføres digitalt via videokonferanse.
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE samarbeider med kompetente fagpersoner som tilbyr kompetanseheving av kvalitet til deg, der du er!

EGENKONTROLL AV BRANNTEKNISKE FORHOLD

EGENKONTROLL AV BRANNTEKNISKE FORHOLD

Dette videokurset er utarbeidet som en loggbok som er en del av virksomhetens interne kontrollsystem iht. «Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)» og  «Forskrift om brannforebygging».  Emner som behandles er bl.a.: risikovurdering i objektet/ virksomheten, prosedyrer og intervaller, brannperm, beskrivelse av brannøvelser m. sjekkliste og tiltaksplan, organisasjonsplan og arbeidsoppgaver, branninstruks og loggbok.

Kort skriftlig eksamen som leveres pr. mail.

Målgruppe: brannvernledere/ brannansvarlige i ulike typer av virksomheter, borettslag, sameier, forsamlingshus m.m.

Påmelding og informasjon 

Dette er et kurs i regi av KLIMAVENNLIG KOMPETANSE, et nasjonalt nettverk for opplæring!


KLIMAVENNLIG KOMPETANSE gir deg muligheten til å styrke din kompetanse der du er, enten det er hjemme, i bekyttede former på jobb eller samlet i trygge rammer på et av våre studiesteder.
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE tilbyr kurs rettet mot privatpersoner, privat næringsliv og offentlig sektor. Kursene har sin opprinnelse i behov fra relevante samarbeidspartnere lokalt, regionalt og nasjonalt, basert på et tett og nært samarbeid.
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE er et bærekraftig konsept som tilbyr kompetanseheving av kvalitet gjennom smart bruk av smart teknologi. Kursene gjennomføres digitalt via videokonferanse.
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE samarbeider med kompetente fagpersoner som tilbyr kompetanseheving av kvalitet til deg, der du er!