Skip to content

ØVELSE GJØR MESTER

Dato

31 des 2021

Pris

kr.2850

ØVELSE GJØR MESTER

Godt planlagte og gjennomførte brannøvelser er det beste verktøy vi har for å styrke kompetansen og innsatsene hos innsatspersonell.

Dette videokurset tar sikte på å sette brannansvarlige i ulike virksomheter i stand til å gjennomføre slike øvelser med god kvalitet.

Emner som behandles i kurset er ansvarsforhold, etablering av øvingsplan, forståelse for forskjellige typer av øvelser, suksesskriterier i gjennomføringen m.m.

Kort skriftlig eksamen som leveres pr. mail. Eksamensoppgaven går bl.a. ut på å lage en øvelsesplan (brann og evakuering) m. struktur for evaluering og rapport.

Mulighet for praktiske øvelser etter egen avtale og til særskilt pris.

Målgruppe: Brannvernledere/ brannansvarlige i ulike typer av virksomheter, borettslag, sameier, forsamlingshus m.m.

Påmelding og informasjon 

Dette er et kurs i regi av KLIMAVENNLIG KOMPETANSE, et nasjonalt nettverk for opplæring!


KLIMAVENNLIG KOMPETANSE gir deg muligheten til å styrke din kompetanse der du er, enten det er hjemme, i bekyttede former på jobb eller samlet i trygge rammer på et av våre studiesteder.
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE tilbyr kurs rettet mot privatpersoner, privat næringsliv og offentlig sektor. Kursene har sin opprinnelse i behov fra relevante samarbeidspartnere lokalt, regionalt og nasjonalt, basert på et tett og nært samarbeid.
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE er et bærekraftig konsept som tilbyr kompetanseheving av kvalitet gjennom smart bruk av smart teknologi. Kursene gjennomføres digitalt via videokonferanse.
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE samarbeider med kompetente fagpersoner som tilbyr kompetanseheving av kvalitet til deg, der du er!


ØVELSE GJØR MESTER

Dato

31 des 2021

Pris

kr.2850

ØVELSE GJØR MESTER

Godt planlagte og gjennomførte brannøvelser er det beste verktøy vi har for å styrke kompetansen og innsatsene hos innsatspersonell.

Dette videokurset tar sikte på å sette brannansvarlige i ulike virksomheter i stand til å gjennomføre slike øvelser med god kvalitet.

Emner som behandles i kurset er ansvarsforhold, etablering av øvingsplan, forståelse for forskjellige typer av øvelser, suksesskriterier i gjennomføringen m.m.

Kort skriftlig eksamen som leveres pr. mail. Eksamensoppgaven går bl.a. ut på å lage en øvelsesplan (brann og evakuering) m. struktur for evaluering og rapport.

Mulighet for praktiske øvelser etter egen avtale og til særskilt pris.

Målgruppe: Brannvernledere/ brannansvarlige i ulike typer av virksomheter, borettslag, sameier, forsamlingshus m.m.

Påmelding og informasjon 

Dette er et kurs i regi av KLIMAVENNLIG KOMPETANSE, et nasjonalt nettverk for opplæring!


KLIMAVENNLIG KOMPETANSE gir deg muligheten til å styrke din kompetanse der du er, enten det er hjemme, i bekyttede former på jobb eller samlet i trygge rammer på et av våre studiesteder.
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE tilbyr kurs rettet mot privatpersoner, privat næringsliv og offentlig sektor. Kursene har sin opprinnelse i behov fra relevante samarbeidspartnere lokalt, regionalt og nasjonalt, basert på et tett og nært samarbeid.
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE er et bærekraftig konsept som tilbyr kompetanseheving av kvalitet gjennom smart bruk av smart teknologi. Kursene gjennomføres digitalt via videokonferanse.
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE samarbeider med kompetente fagpersoner som tilbyr kompetanseheving av kvalitet til deg, der du er!