Skip to content

EGENKONTROLL AV BRANNTEKNISKE FORHOLD

Dato

31 des 2021

Pris

kr.2100

EGENKONTROLL AV BRANNTEKNISKE FORHOLD

Dette videokurset er utarbeidet som en loggbok som er en del av virksomhetens interne kontrollsystem iht. «Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)» og  «Forskrift om brannforebygging».  Emner som behandles er bl.a.: risikovurdering i objektet/ virksomheten, prosedyrer og intervaller, brannperm, beskrivelse av brannøvelser m. sjekkliste og tiltaksplan, organisasjonsplan og arbeidsoppgaver, branninstruks og loggbok.

Kort skriftlig eksamen som leveres pr. mail.

Målgruppe: brannvernledere/ brannansvarlige i ulike typer av virksomheter, borettslag, sameier, forsamlingshus m.m.

Påmelding og informasjon 

Dette er et kurs i regi av KLIMAVENNLIG KOMPETANSE, et nasjonalt nettverk for opplæring!


KLIMAVENNLIG KOMPETANSE gir deg muligheten til å styrke din kompetanse der du er, enten det er hjemme, i bekyttede former på jobb eller samlet i trygge rammer på et av våre studiesteder.
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE tilbyr kurs rettet mot privatpersoner, privat næringsliv og offentlig sektor. Kursene har sin opprinnelse i behov fra relevante samarbeidspartnere lokalt, regionalt og nasjonalt, basert på et tett og nært samarbeid.
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE er et bærekraftig konsept som tilbyr kompetanseheving av kvalitet gjennom smart bruk av smart teknologi. Kursene gjennomføres digitalt via videokonferanse.
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE samarbeider med kompetente fagpersoner som tilbyr kompetanseheving av kvalitet til deg, der du er!


EGENKONTROLL AV BRANNTEKNISKE FORHOLD

Dato

31 des 2021

Pris

kr.2100

EGENKONTROLL AV BRANNTEKNISKE FORHOLD

Dette videokurset er utarbeidet som en loggbok som er en del av virksomhetens interne kontrollsystem iht. «Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)» og  «Forskrift om brannforebygging».  Emner som behandles er bl.a.: risikovurdering i objektet/ virksomheten, prosedyrer og intervaller, brannperm, beskrivelse av brannøvelser m. sjekkliste og tiltaksplan, organisasjonsplan og arbeidsoppgaver, branninstruks og loggbok.

Kort skriftlig eksamen som leveres pr. mail.

Målgruppe: brannvernledere/ brannansvarlige i ulike typer av virksomheter, borettslag, sameier, forsamlingshus m.m.

Påmelding og informasjon 

Dette er et kurs i regi av KLIMAVENNLIG KOMPETANSE, et nasjonalt nettverk for opplæring!


KLIMAVENNLIG KOMPETANSE gir deg muligheten til å styrke din kompetanse der du er, enten det er hjemme, i bekyttede former på jobb eller samlet i trygge rammer på et av våre studiesteder.
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE tilbyr kurs rettet mot privatpersoner, privat næringsliv og offentlig sektor. Kursene har sin opprinnelse i behov fra relevante samarbeidspartnere lokalt, regionalt og nasjonalt, basert på et tett og nært samarbeid.
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE er et bærekraftig konsept som tilbyr kompetanseheving av kvalitet gjennom smart bruk av smart teknologi. Kursene gjennomføres digitalt via videokonferanse.
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE samarbeider med kompetente fagpersoner som tilbyr kompetanseheving av kvalitet til deg, der du er!