Skip to content

Fagskole: Modulutdanning – Prosjektledelse

164 arrow small right

Organisering og strukturering av prosjektarbeidet

164 arrow small right

Bygging av et godt prosjektteam

164 arrow small right

Prosjektplanleggingsverktøyet MS Project

Fagskole: Modulutdanning – Prosjektledelse

Prosjektledelse

Målet med modulen er at du skal få en grunnleggende kompetanse i prosjektarbeid og prosjektledelse, fra planlegging til leveranse og evaluering. Les mer om innhold, gjennomføring og opptakskrav på nettsiden til Fagskolen Innlandet.

Fagskolen Innlandet legger de fysiske samlingene til Kongsvinger (Høgskolesenteret), hvis det er nok påmeldte fra Kongsvingerregionen. Antall må da være minimum 15 studenter/deltagere. Noter «Ønsker fysiske samlinger i Kongsvinger» i søknaden. Ved liten interesse fra vår region, legges samlingene til Gjøvik.

Hvem kan søke?

Denne modulen kan du søke på både om du har fagbrev eller om du har generell studiekompetanse!

Gjennomføring av studiet

 • Oppstartsamling 3 dager fysisk: Uke 37, 2023, onsdag til fredag.
 • Avslutningssamling 3 dager fysisk: Uke 49, 2023, onsdag til fredag
 • Samlinger på Teams mellom oppstart og avslutning. Her kan man velge å sitte sammen på Høgskolesenteret eller på egen arbeidsplass/hjemmekontor
 • Digitale samlinger foregår fra kl. 12:00- 17:00, hver tirsdag fra uke 38 - 48 med unntak av uke 41 og 45.

Hva lærer du?

Denne modulen gir deg kunnskap og ferdigheter om prosjektledelse. Du får opplæring i metode, og gir deg verktøy som er riktige for dine prosjekter. Modulen omfatter temaer som hvordan man planlegger, organiserer og leder et prosjekt, interessentanalyse, usikkerhetshåndtering, budsjettering og gevinstrealisering.

Temaer i modulen:

 • Begreper og kjennetegn ved prosjekt som arbeidsform
 • Organisering og strukturering av prosjektarbeidet
 • Nedbryting og planlegging av et prosjekt
 • Formulering av mål i prosjekter
 • Interessentanalyse
 • Fremdrift og ressursplanlegging
 • Daglig prosjektarbeid
 • Ledelse i et prosjekt - introduksjon
 • Hvordan jobbe i team
 • Usikkerhet- og risikohåndtering i prosjekter
 • Tydelig og motiverende prosjektledelse
 • Bygging av et godt prosjektteam
 • Lønnsomhets- og kostnadsestimering
 • Økonomisk oppfølging
 • Informasjon og dokumentasjon i et prosjekt
 • Avslutning og evaluering av et prosjekt
 • Prosjektsimulering
 • Prosjektplanleggingsverktøyet MS Project

Studiet er modulbasert over 12 uker med digital og desentralisert undervisning

Søke studieplass?

Søk direkte hos Fagskolen Innlandet

Oppstart

Uke 37, 2023
136 marker

Studiested

Kongsvinger, med forbehold om nok antall påmeldte.

Gjennomføring

Samlingsbasert/nettbasert

Nivå

Fagskole
131 clock

Varighet

12 uker

Studiepoeng

10
71 lock

Søknadsfrist

18. august, 2023

Pris

Gratis
91 info

Tilbyder

Fagskolen Innlandet
Logo av Fagskolen Innlandet

Med forbehold om endringer

Sign Up and Start Learning

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.