Skip to content

Fagskole: Demens og alderspsykiatri

164 arrow small right

Bli en viktig ressurs både for brukere, pårørende og kolleger

164 arrow small right

Få kunnskap om kommunikasjons- og veiledningsteknikker, relasjonskompetanse, samhandling og forebyggende arbeid

164 arrow small right

Få en kompetanse og utdanning som er etterspurt i en rekke institusjoner og arbeidsplasser.

Fagskole: Demens og alderspsykiatri

Les mer og søk opptak her

En fagskoleutdanning innen demens og alderspsykiatri gir deg kompetanse som er etterspurt innen hjemmebasert omsorg, bo- og behandlingssenter, sykehjem, dagsenter, omsorgsboliger og andre institusjoner. Psykisk helsevern og andre spesialisthelsetjenester har også behov for slik kompetanse.

Hva lærer du?

Studiet består av fire hovedemner, i tillegg til praksis og hovedprosjekt:

  • Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
  • Naturlig aldring og alderdommens utfordringer
  • Demens og psykiatriske lidelser hos eldre
  • Organisering, system og ledelse
  • Praksis
  • Hovedprosjekt

Uansett arbeidssted vil økte kunnskaper gi deg en mer interessant arbeidshverdag der du mestrer krevende oppgaver på en bedre måte og blir en viktig ressurs både for brukere og kolleger.

Du får innsikt i hvordan helsetjenesten er organisert og hvilke lover og regler som gjelder. Kunnskap om gode kommunikasjons- og veiledningsteknikker, relasjonskompetanse, samhandling og forebyggende arbeid er også vektlagt. Studiet er bygget opp med klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjekter. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres som et utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass eller som tradisjonell utplassering et annet sted.

Søke studieplass?

Søk direkte til Fagskolen Innlandet ved å følge lenken: Lenke til Fagskolen Innlandet
Søknadsfrist: Dette studiet startet på Kongsvinger høsten 2023 og har planlagt ny oppstart høsten 2025. Ta kontakt med oss ved interesse.

Demens og alderspsykiatri

Forekomsten av demens øker i Norge, det gjør også behovet for å gi individuelt tilpasset pleie og omsorg både til de som rammes og til pårørende. Utdanningen vil gi deg kompetanse som er sterkt etterspurt i mange deler av helsevesenet.

Blant folk over 90 år i Norge har hele 35 prosent demens. Funksjonsevnen nedsettes kraftig, noen utvikler også personlighetsforandringer. Andre psykiske lidelser blant eldre må også håndteres i lys av aldring. Studiet skal gjøre deg i stand til å møte den enkelte bruker der han eller hun er, på bakgrunn av innsikt i den enkeltes livsfortelling og sykdomshistorie.

Ta kontakt for mer informasjon:

Kristin Gressberg, prosjektleder Høgskolesenteret i Kongsvinger: kristin.gressberg@inn.no
Mob: 93040679

Solvor Nybakken, faglærer Fagskolen Innlandet:  solnyb@fagskolen-innlandet.no
Mob: 91812977

Oppstart

Høsten 2025 (med forbehold om endringer)
136 marker

Studiested

Kongsvinger

Gjennomføring

Samlingsbasert/nettbasert og praksis

Nivå

Fagskole
131 clock

Varighet

2 år

Studiepoeng

60
71 lock

Søknadsfrist

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper
91 info

Tilbyder

Fagskolen Innlandet
Logo av Fagskolen Innlandet

Med forbehold om endringer