EXCEL VIDEREGÅENDE

Jobb smartere i Excel – Videregående kurs

Etter dette kurset kommer du til å være en mye mer effektiv Excel-bruker. Vi lærer om smarte verktøy som gjør jobben lettere for oss gjennom å beregne, analysere, visualisere og ordne dataene våre.

 

Smarte tips og triks for å jobbe effektivt

 • Autofyll og Egendefinerte lister
 • Egendefinert formatering
 • Målsøk

Vi går i dybden på referanser

 • Ulike typer absolutte referanser
 • Brukervennlige metoder: Overflyt og bruk av cellenavn

Visualisering med Betinget formatering

 • Ulike typer for Betinget formatering
 • Betinget formatering med formler

3-Dimensjonale arbeidsbøker

 • Administrere arbeidsbøker med flere regneark
 • Formler som beregner på tvers av regneark

Oppslagsfunksjoner – Funksjonene som finner data for deg

 • Vi ser spesielt på funksjonen Xoppslag for å slå opp data i dataliser og for å flette sammen tabeller

Funksjoner som inneholder betingelser – Funksjonene som gir deg fleksibilitet

 • Kongen på haugen: Hvis-funksjonen
 • Funksjoner som summerer, teller og beregner snitt på spesifiserte data, med ett eller flere vilkår

Lister og dataanalyse – få kontroll på organisering av datalister

 • Excel-tabeller – Formater som tabell-funksjonen for dynamiske tabeller
 • Krysstabulering av datalister vha. Pivotering

Diagrammer

 • Opprette diagrammer
 • Arbeide med diagramelementer
 • Kopiere diagram til Word/PowerPoint

 

Kursholder er Thor Kristiansen

Thor har 25 års erfaring som konsulent innenfor kontorstøtteapplikasjoner (Microsoft, Lotus, Corel, Micrografx, Adobe), og har utviklet opplæringskonsepter for flere store bedrifter, universiteter og departementer. Han holder kurs i Office-programmene opp til superbrukernivå.

EXCEL GRUNNKURS

Bli mer effektiv – Lær å bruke Excel i ditt arbeid

På dette kurset blir du godt kjent med Excel. Du lærer hvordan du kan legge inn og behandle lister og tabeller i et regneark. Vi ser også på hvordan du enkelt kan utføre beregninger og analyser av dine data og ikke minst hvordan vi kan få ut alt på en pen utskrift.

 

Bli kjent med Excel

 • Skjermbildet i Excel
 • Viktige begreper
 • Innskrift og enkel redigering
 • Lagre og opprette arbeidsbøker og regneark

Redigering

 • Innskrift, sletting og redigering av data
 • Datatyper i Excel (tall, tekst, datoer, klokkeslett etc.)
 • Fyll ut data automatisk med Autofyll
 • Navigasjon og merking vha tastatur og mus
 • Flytting og kopiering vha mus og utklippstavle
 • Innsetting og sletting av celler, rader og kolonner

Beregninger

 • Lage formler
 • Lær å bruke Funksjoner – Excels innebygde formler

Gi tabellene et proft utseende

 • Tallformater
 • Tilpassing av radhøyde og kolonnebredde
 • Kantlinjer og bakgrunnsfarger
 • Hurtiganalyse for effektiv visualisering

Datalister

 • Sortere data
 • Filtrere data

Få kontroll på utskriftene

 • Papirretning og skalering
 • Marger
 • Topptekst og bunntekst

 

Kursholder er Thor Kristiansen

Thor har 25 års erfaring som konsulent innenfor kontorstøtteapplikasjoner (Microsoft, Lotus, Corel, Micrografx, Adobe), og har utviklet opplæringskonsepter for flere store bedrifter, universiteter og departementer. Han holder kurs i Office-programmene opp til superbrukernivå.