Skip to content
Anders Øverby (til venstre) og Kristin Gressberg ved Høgskolesenteret i Kongsvinger

EU-millioner til Interreg-prosjekt!

Stor jubel ved Høgskolesenteret i Kongsvinger og Arvika Näringslivscentrum etter at det ble kjent at vårt interregionale prosjekt mot utenforskap fikk grønt lys og millionstøtte gjennom EU-midler. Høgskolesenteret i Kongsvinger er tildelt over 1,1 millioner kroner fra Interreg Sverige-Norge til prosjektet «SAIL – Et grenseløst samarbeid om arbeidskvalifisering». Prosjektet er initiert av grensekomiteen ARKO og skal omfatte til sammen 11 kommuner på tvers av grensen. Prosjektet «SAIL» (Samarbeid, Arbeidskvalifisering, Inkludering og Livsmestring) er styrt av Arvika Näringslivscentrum og Høgskolesenteret i Kongsvinger, og er tenkt å vare i tre år og har en samlet kostnad på ca. 6,5 millioner kroner. På norsk side har både Innlandet fylkeskommune og ARKO gått inn med midler for å støtte prosjektet. Prosjektet er blitt utviklet sammen med Arvika Näringslivscentrum (ANC) på svensk side. SAIL sitt overordnede mål er å samarbeide på tvers av grensen for å bidra til å løse felles utfordringer med unge mennesker

Nettverkssamling 2023

Høgskolesenteret i Kongsvinger arrangerer nettverkssamling «for deg som brenner for fleksibel og distribuert utdanning»    Samlingen finner sted på Høgskolesenteret i Kongsvinger 7. og 8. juni 2023 – lunsj til lunsj samling Det blir faglige innlegg, diskusjoner og sosialt samvær! Målet med samlingen er å samle UH-sektoren, distribuerte utdanningssentre og andre kompetansetilbydere, samt virkemiddelapparatet og andre aktører som er opptatt av fleksibel og distribuert utdanning, for å øke forståelsen og samarbeid mellom de ulike aktørene, i tillegg til forventningsavklaringer. Dette er et viktig arbeid for å kunne tilby utdanning uavhengig av bosted og livssituasjon, i tråd med regjeringens ønske om at alle skal kunne få mulighet til «å lære hele livet» Mer informasjon og påmelding HER      
Bilde av Frank Larsen og Vegard Herlyng etter utdeling av Innlandsprisen 2022

Innlandsprisen til Høgskolesenteret i Kongsvinger!

– En solid anerkjennelse som inspirerer, sier daglig leder Vegard Herlyng ved Høgskolesenteret, etter at Innlandsprisen fra Innlandet fylkeskommunen ble tildelt senteret under konferansen Agenda Innlandet. To stolte representanter for Høgskolesenteret i Kongsvinger, ved daglig leder Vegard Herlyng og styreleder Frank Larsen, inntok scenen på Gjøvik Olympiske Fjellhall for å motta prisen fra fylkesordfører i Innlandet, Even Aleksander Hagen (Ap). – Årets Innlandspris må sees som en anerkjennelse av et imponerende arbeid over tid, der mange offentlige og private aktører gjennom samarbeid har bidratt til å løfte Kongsvingerregionen til et område nå ser til for læring og inspirasjon, sa Hagen under utdelingen. – Dette er på mange måter en pris til en hel region. Først og fremst takk til styret og de ansatte for alt arbeidet som ligger bak. En stor takk til Kongsvinger kommune, Kongsvingerregionen, fylkeskommunen, Klosser Innovasjon, Odal Sparebank og 7Sterke, uttalte Herlyng fra scenen. – Læring skjer
Flyfoto av Kongsvinger Festning

Spennende kurs og muligheter for fagbrev for reiselivsbransjen

Ønsker du å få økt kunnskap gjennom gratis kurs sammen med andre fra reiselivsbransjen i regionen? Eller har du eller dine ansatte ønske om å få fagbrev? Nå finnes det gode muligheter til å styrke både kompetanse og øke innovasjonen i reiselivsbransjen i Kongsvingerregionen. Men søknadsfristen er rett rundt hjørnet, så det lønner seg å være rask. NB! Søknadsfristen for bransjeprogram er utvidet så det er fremdeles mulig å melde seg på. Gjennom ordningen bransjeprogram for reiselivet, tilbyr Fagskolen Viken gratiskurset «Innføring i lokal verdiskaping – arrangementsutvikling og ledelse». Kurset gir en grunnleggende innføring i bærekraftig destinasjons- og arrangementsutvikling. Mange lokalsamfunn, regioner og næringsklynger ønsker å utvikle nye arrangement som festivaler, messer og annet der den enkelte aktør får bidra og synliggjøres med sine tjenester og produkter. Dersom det er nok aktører fra Kongsvingerregionen som melder seg på kurset, vil det organiseres lokale tilpassede grupper som sammen vil kunne utforske mulighetene

Sign Up and Start Learning

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.