Digitalt informasjonsmøte om kompetanseløft for reiselivsnæringen

Illustrasjonsbilde av møte

Arbeider du innenfor reiselivsbransjen i Kongsvingerregionen og ønsker et kompetanseløft våren 2023?

NB! Møtet blir digitalt, husk å melde deg på så vi får sendt lenke til arrangementet.

Høgskolesenteret i Kongsvinger i samarbeid med Fagskolen i Viken, Karriere Innlandet Kongsvinger og Visit Kongsvingerregionen inviterer til informasjonskveld på Høgskolesenteret hvor vi presenterer spennende tilbud og muligheter denne våren. Representanter fra Fagskolen i Viken og Karriere Innlandet Kongsvinger vil presentere hvilke muligheter som finnes for kurs og fagbrev for bransjen i regionen:

 • Fagskolekurset «Innføring i lokal verdiskaping – arrangementsutvikling og ledelse» gir en grunnleggende innføring i bærekraftig destinasjons- og arrangementsutvikling. Mange lokalsamfunn, regioner og næringsklynger ønsker å utvikle nye arrangement som festivaler, messer og annet der den enkelte aktør får bidra og synliggjøres med sine tjenester og produkter. I dette kurset ser vi på noen av de utfordringene og mulighetene som ligger i slike samarbeid. Kurset er praktisk rettet og vi vil bruke både etablerte arrangement og de som deltakerne selv planlegger til oppgaver og diskusjoner. Vi setter også sammen deltakere i grupper og veileder disse tett, gjerne helt frem til gjennomføring av konkrete arrangement. Kurset er gratis og gjennomføres i regi av Fagskolen Viken, opptakskrav: Erfaring fra eller interesse for faget
 • Lokale muligheter for å gå opp som praksiskandidat innen restaurant og matfag våren 2023
 • Gjennomføre fagbrev i bedrift i samarbeid med arbeidsgiver og Karriere Innlandet Kongsvinger

Det åpnes for mulighet til å stille spørsmål om de ulike mulighetene underveis. For spørsmål om arrangementet eller om mulighetene som finnes, send e-post til: marianne.brontveit@inn.no

 

2 DAGERS KURS I PROSJEKTLEDELSE

Lær mer om prosjektledelse

Kurset gir deg kunnskaper, ferdigheter og forståelse for ulike sider ved ledelse og styring av prosjekter i ulike typer virksomheter, herunder planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekter.

Dette kurset passer for deg som ønsker å lære mer om prosjektledelse som arbeidsform eller at du allerede jobber med prosjekter, enten som leder eller som medarbeider. Det er en fordel å ha arbeidserfaring. Studiet er like relevant for både offentlig og privat sektor. Det er mye læringsutbytte å hente ved å møte opp på samlingene og treffe og diskutere med andre deltakere.

Det vil bli referert til aktuelle hendelser som belyser praksis opp i mot teori.

Foreleser har lang erfaring fra undervisning ved Høgskolen Innlandet, samt lang ledererfaring fra bank, industri og medeier i industribedrift.

Kurset vil gjennomføres fysisk på Høgskolesenteret i Kongsvinger.

Datoer for gjennomføring: 23. september og 30. september. Begge dager 09.00-15.00

Du vil blant annet lære dette om prosjektledelse:
 1. Organisere prosjekter i faser og forstå sammenheng mellom prosjektet og basisorganisasjonen
 2. Organisere, gjennomføre og evaluere prosjekter
 3. Kunnskap om økonomi- og ressursstyring i prosjektet
 4. Lede og utvikle prosjektgrupper
 5. Utvikle ferdigheter innen daglig prosjektarbeid, for eksempel kommunikasjon eksternt og internt

Innhold:

 1. Initiering og design av prosjekter, herunder forstudie, forprosjekt, delprosjekt
 2. Funksjoner og roller i et prosjekt
 3. Interessentanalyse
 4. Budsjettering, oppfølging og ressursstyring
 5. Håndtering av usikkerhet og risiko
 6. Prosjektstyringsverktøy
 7. Læring og kompetanseoverføring i prosjekter
 8. Kommunikasjon og konfliktløsning

Kursholder Trygve Stølan

Utdanning

 • Bankakademiet 1 og 2 avd.
 • Finnmark Distrikthøgskole Øk/adm.
 • Div. studiekurs BI – Oslo – Nadderud
 • Lederutdanning DnB
 • Styrekurs BI – Gjøvik
 • Master of Innovation Management, Universitetet i Karlstad – Høyskolen i Innlandet

Praksis

 • Bank i 13 år hvorav de 4 siste som Banksjef i DnB Elverum
 • Øk – adm. sjef. Glommen Skogeierforening
 • Industri . Adm.dir Rena Kartonfabrik
 • Adm.dir. Smurfit Kappa Rena
 • Daglig leder Dimension Agri Technologies AS
 • P.t. Daglig leder Rena Utviklingsselskap AS
 • Høgskolelektor Høgskolen i Innlandet Emneansvarlig: Innovasjon-entreprenørskap,
 • Prosjektledelse og strategi
 • Liten bistilling som markedssjef  og deleier i A/S Jømna Brug – spesialproduksjon av dører

Kurset holdes med forbehold om nok påmeldte

KARRIERE LAB

KarriereLAB

Bli med på en revolusjonerende og kreativ karriereworkshop! KarriereLAB passer virksomheter som ønsker en ny og morsom tilnærming til kompetanse- og karriereutvikling av ansatte.

I dagens arbeidsliv er det viktig at alle tar ansvar for egen karriere og kontinuerlig har fokus på å sikre egen relevans og ansettbarhet. Dagens arbeidstakere søker også til arbeidsgivere som er opptatt av karriereutvikling av ansatte, og som er et sted de opplever å bli satset på.

Ikke alle virksomheter har ressurser til å utvikle interne karriere- og kompetanseprogrammer. Gjennom konseptet KarriereLAB kan virksomheter tilby ansatte en ny og morsom tilnærming til utvikling og derav øke medarbeidertilfredsheten.

KarriereLAB er basert på konseptet fra boken Karrieredesign, der vi kombinerer verktøy fra karriereveiledningsfaget med innovasjonsmetodikk. Gjennom denne unike kombinasjonen kan deltakere personlig fornye seg selv for et arbeidsliv i endring, og ikke minst sikre at arbeidsgiver har den riktige kompetansen.

Under workshopen vil deltakerne jobbe med å finne løsninger på behov de har internt, enten det er å finne hvilken kompetanse de ønsker påfyll av, utforming av eksisterende rolle, eller finne ut hvilken ny rolle internt som kan være neste steg.

Deltakerne vil bli bevisstgjort egne styrker og behov og finne en retning som gir mening på en inspirerende og kreativ måte. De samarbeider med de andre deltakerne der de hjelper hverandre til å komme med ideer og forslag de selv ikke har tenkt på. Underveis vil de erfare læring og innsikt som tydeliggjør veien videre og gir økt motivasjon.

Kurset vil gjennomføres fysisk på Høgskolesenteret i Kongsvinger.

Kursholder Agnethe Ellingsen:

Agnethe er opptatt av å hjelpe ledere i lederrollen gjennom læring og bevisstgjøring. Hun har jobbet med lederutvikling siden 2005, og karriereutvikling og lederutvelgelse siden 2007. Agnethe underviser også på Høyskolen Kristiania, Institutt for ledelse og organisasjon, og har utgitt karrierebøkene «100-dagerskoden” og “Karrieredesign“. Agnethe har en tverrfaglig utdanning innen blant annet teknologi, ledelse og innovasjon. Hun er også internasjonalt sertifisert coach og organisasjonscoach.

Agnethe er en svært ettertraktet kursholder, spesielt kjent i Oslo-området. Hun holder åpne generelle kurs, men også skreddersydde kurs til en virksomhet.

Med forbehold om nok påmeldte