Kunnskapskonferansen 2022

Bilde av alle foredragsholdere under Kunnskapskonferansen

Kunnskapskonferansen 2022

KUN DIGITALE BILLETTER IGJEN! Velkommen til regionens viktigste konferanse
for bærekraft og digitalisering!

Vår årlige gratis konferanse ønsker å bidra med ny kunnskap om bærekraft, digitalisering og hvordan virksomheter bruker det i strategisk utviklingsarbeid, samt koblingen mellom disse. Kunnskapskonferansen er en viktig del av vår satsing på å være pådriver for kunnskapsbasert utvikling og innovasjon i vår region. Vår målsetting er å skape en faglig og inspirerende bro mellom næringsliv, industri, akademia og offentlige aktører.

I år som i fjor vil vi gjennomføre en hybridkonferanse der det er mulig å enten delta fysisk eller digitalt. De fysiske plassene er nå fullbooket, men du er selvsagt velkommen til å delta digitalt. 

Program

08:30 – 09:00: Registrering og mingling

09:00 – 09:10: Velkommen til Høgskolesenteret.
Åpning i auditoriet v/ Vegard Herlyng, daglig leder ved Høgskolesenteret i Kongsvinger og dagens konferansier.

09:10 – 09:40: Ina Vikøren: «Fra boikott til bærekraftsleder»
Hvordan gikk Ina fra å boikotte fast fashion til å jobbe som bærekraftsleder for H&M? Hvordan innoverer man en forretningsmodell fra problem til løsning? Ina leverer et engasjerende og lærerikt foredrag der hun kobler klimakunnskap og historiske trender opp mot digitalisering, nye forretningsmodeller, endring, forbrukermakt og morsomme historier.

09:40 – 10:10: Harald Throne-Holst, OsloMet «Fremtiden i våre hender?»
Hva ser du for deg når du tenker på fremtiden? Flygende biler, mat på tube, eller høyteknologisk bekledning kan være blant bildene som dukker opp. Forskningsprosjektet IMAGINE studerer disse bildene som fremtidsforestillinger.

10:10 – 10:30: PAUSE

10:30 – 11:00: Cathrine Moksnes, Maarud «Hvor flink må en bedrift være før man kan begynne å snakke om bærekraft?»
Hvordan skal du og din bedrift, uavhengig av størrelse og bransje, sikre grønn vekst? Hva skiller vinnerne i markedet på bærekraftig merkevarebygging? Vi er trygge på at du kommer til se på temaet med helt nye briller etter Cathrine Moksnes
fra Maarud har forlatt scenen.

11:00 – 11:20: Hans Olaf Delviken, HINN «I samarbeid med næringsliv og kommuner i distriktet»
Hvilken rolle kan Høgskolen Innlandet spille for regionens utvikling innen bærekraft og digitalisering? Hans Olaf vil løfte frem gode eksempler og ideer på hva vi kan få til med godt samarbeid

11:20 – 11:30: Hackaton 2022 – Ved elever fra Sentrum videregående skole

11:30– 11:45: Kunnskapsprisen 2022

11:45 – 12:45: LUNSJ

12:45 – 12:50: Velkommen tilbake fra lunsj v/Vegard Herlyng

12:50 – 13:15: Arve Paulsen, TISK IKT «Må vi ha en krise for å skape gode løsninger raskt?»
Hvordan få 10 offentlige aktører til å jobbe sammen under en pandemi, slik at folk flest, helsepersonell og myndigheter kan håndtere en slik krise på best mulig måte? Og ikke minst hvordan kan vi utnytte det vi lærte i pandemien når vi nå er tilbake i ordinær drift.

13:15 – 13:40: Joachim Trøbråten, Itera «Å digitalisere Norge med 300 ansatte i et krigsherjet land»
Joachim skal snakke om hva det innebærer å være et bærekraftig konsulentselskap i 2022. Itera har også over en tredjedel av sine ansatte i Ukraina, og Joachim
vil dele erfaringer fra hvordan dette har påvirket selskapet etter eskaleringen av krigen i februar.

13:40 – 13:50: PAUSE

13:50 – 14:20: Kari Bech-Moen «Engasjerte medarbeidere sikrer en vellykket fremtid»
Engasjerte medarbeidere bidrar til verdiskapning. Utfordringen er at kun 15% er aktivt engasjerte i jobben sin. Refleksjoner rundt dette og konkrete tips om hvordan en kan utvikle en mer engasjert arbeidsstokk gis i dette inspirerende foredraget.

14:20 – 14:30: Avslutning v/Vegard Herlyng

Våre foredragsholdere:

Kari Bech-Moen

Portrettfoto Kari Bech-Moen

Kari Bech-Moen har mer enn 20 års ledererfaring fra internasjonale konsern til små oppstartsselskaper. Kari brenner for å skape verdi gjennom effektiv ledelse. Hun startet sin karriere i Telenor, hvor hun i 2009 ble kåret til topp tre ledertalent i Norge av E24 (2011). Videre startet Kari FamWeek, som skulle revolusjonere koordineringen i familielivet. Gjennom dette arbeidet ble hun kåret til topp 10 “Årets tech-gründer 2018” av Atea. De siste årene har Kari jobbet som Konserndirektør for People & Organisation i DNB. Hun jobber i dag selvstendig gjennom B-effective AS og er partner i TLT-leadership hvor formålet er å hjelpe organisasjoner, CEOs og ledergrupper med å få ut sitt fulle potensial.

Cathrine Moksnes

Portrettfoto Cathrine Moksnes

Cathrine Moksnes har ansvar for bærekraft og kommunikasjon hos Maarud. Med 20 års erfaring innen merkevarebygging og kommersiell strategi fra kjente merkevarer som blant annet McDonald`s vet Cathrine Moksnes hvordan man bygger merkevarebygging anno 2022.

Cathrine er en dreven foredragsholder som holder inspirerende foredrag som gjør at man ser verden litt annerledes etterpå. Cathrine mener at vinnerne i dagens marked og fremover er de som kjenner kundene sine best! Hun hjelper selskaper å forstå de endringer som skjer og hvordan det påvirker forbrukernes hverdag og dermed også norske bedrifter.

Ina Vikøren

Portrettfoto Ina Vikøren

Ina Vikøren er Head of Sustainability (Bærekraftsleder) NoA Consulting, og holder energiske foredrag om bærekraft. Hun er tidligere bærekraftsleder i Telia og H&M og jobber med å implementere løsninger for den sirkulære økonomien. Hun er en dreven foredragsholder og har bl.a. vært på flere foredragsturnéer for Miljødirektoratet der hun fremla et løsningsorientert syn på klimautfordringene. Ina har master i bærekraftig forretningsutvikling for en sirkulærøkonomi fra NTNU, Heriot-Watt og Stanford. Hun kobler klimakunnskap og historiske trender opp mot digitalisering, nye forretningsmodeller, endring, forbrukermakt og morsomme historier. Ina er kjent for sine engasjerende og lærerike foredrag og har mottatt priser for sin formidlingsevne..

Arve Paulsen

Portrettfoto Arve Paulsen

Hvordan få 10 offentlige aktører til å jobbe sammen under en pandemi, slik at folk flest, helsepersonell og myndigheter kan håndtere en slik krise på best mulig måte? Arve Paulsen har vært programleder for TISK-IKT, samarbeidet som skaffet oss digitale løsninger for å håndtere pandemien. Samarbeidet vant eHelseprisen i vår og Digitaliseringsprisen nå i høst. 17. november kommer han til oss og deler verdifull kunnskap om dette!

Harald Throne-Holst

Portrettfoto Harald Throne Holst

Harald Throne-Holst er seniorforsker på Forbruksforskningsinstituttet SIFO på Storbyuniversitetet OsloMet. Han er sivilingeniør fra NTH (nå NTNU), og har en doktorgrad i Governance studies fra Universitetet i Twente (Nederland). Throne-Holst er interessert i forholdet mellom teknologi , innovasjon og samfunn – og da spesielt hvordan ansvar blir forstått, fordelt og forhandlet mellom forbrukere, forskere og næringsliv.

Hans Olaf Delviken

Portrettfoto Hans Olaf Delviken

Hans Olaf Delviken er Høgskolelektor i bærekraft og digitalisering ved Høgskolen i Innlandet. Han har en mastergrad i miljøstrategi og har lang erfaring fra blant annet Kommunal- og moderniseringsdepartmentet og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Hans Olaf brenner for å påvirke og tilføre verdi til organisasjoner, prosesser og mennesker. For å skape en god balanse mellom økonomisk og organisatorisk vekst, trivsel og miljøet vårt.

Joachim Trøbråten

Portrettfoto av Joachim Trøbråten

Joachim Trøbråten har jobbet som Key Account Manager i Itera siden 2017, og har de siste årene hatt et utvidet fokus på bærekraft, og jobbet med Iteras verdiforslag innen bærekraftig business. Før det har han jobbet med markedsføring i Orkla Foods, og har en mastergrad i ledelse.

OBS! Sjekk mappen for søppelpost hvis du ikke har mottatt påmeldingsbekreftelse.

Arrangementet er gratis.