SSB kommer på Researchers’ Night

 

Researchers’ Night er et arrangement som har som mål å fremme kunnskap til befolkningen på en underholdende måte. Det finner sted 29. september på Høgskolesenteret i Kongsvinger fra 18.00-22.00.

For mer informasjons om Researchers Night, se arrangementets hovedside eller Facebook-siden.

SSB

Statistisk sentralbyrå (SSB) er Norges fremste faktaleverandør og den sentrale myndigheten for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistikk, forskning og analyse fra SSB bidrar til innsikt om samfunnsutviklingen og gir allmenn folkeopplysning, danner grunnlag for det offentlige ordskiftet og gir mulighet for informerte beslutninger. På Kongsvinger jobber det rundt 320 medarbeidere og vi har stor bredde i kompetansemiljøet. Hos oss har vi mange ulike kompetanse- og fagbakgrunner. Blant annet samfunnsøkonomer, statsvitere, sosiologer, økonomer, ingeniører, IT-utdannede, psykologiutdannede, lærere og kommunikasjonsmedarbeidere.

Kodeverksted

SSB har med sine fremste IT-eksperter når de stiller med kodeverksted på Researchers’ Night. Er du mellom 13- 18 år og nysgjerrig på koding og programmering? Eller kan du allerede litt og vil lære mer? Visste du at du kan løse det meste du er nysgjerrig på via programmering? Lær å løse en utfordring innenfor koding med et spennende datasett. Du får med deg løsningen hjem, og kanskje er det årets julegave eller noe du vil jobbe videre med. Kodeverkstedet foregår fra 19.00 – 20.00 og vi har PC du kan låne. Det er også en fordel hvis du har en gmail-konto.

Meld deg på ved å sende e-post til marius.brandvold@inn.no. Husk å ha med:

-Navn, alder og om du har noen erfaring med koding fra før.

Miljø- og energistand

Hvor mye strøm trenger du til en varm dusj og hvor lenge bør vi egentlig dusje for at det skal være bærekraftig? Møt Norges fremste kompetansemiljø på energi, miljø og utslipp. Du vil blant annet lære mer om hvor mye energi man trenger til hverdagslige gjøremål og hvordan Norges energiregnskap ser ut. Hvem klarer å sykle sin egen varme dusj raskest mulig? Møt opp for konkurranse. Premie til raskeste dusj!

Millioner til studieplasser og forskning i Kongsvinger!

Gledelige utdannings- og forskningsmillioner til Kongsvinger. Nå kommer vernepleierutdanning og årlig millionstøtte til forskningssenteret CREDS over statsbudsjettet!

En viktig milepæl for Høgskolesenteret og Høgskolen i Innlandet da det ble kjent at det endelig starter opp vernepleierutdanning i Kongsvinger. Allerede høsten 2024 kan de første studentene sette seg i klasserommet i Kongsvinger. 

– Dette er den eneste utdanningen som folk ringer til oss eller sender mail og spør om vi har. Vi er veldig veldig glad for å få disse plassene her i dag, justisminister. Det er stort for oss, sa daglig leder Vegard Herlyng under pressekonferansen. 

Regjeringen, representert ved justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, kunne ved en pressekonferanse fredag fortelle at de over statsbudsjettet både bevilger penger til etableringen av vernepleierutdanning og støtte over statsbudsjettet med tre millioner årlig til forskningssenteret CREDS. 

– Dette kommer til å gjøre en forskjell. Ikke bare på samfunnsnivå, men også for mange enkeltmennesker som får hverdagen sin til å gå opp og får mulighet til å øke kompetansen sin og kunne bidra i samfunnet på en enda bedre måte, berømmet Herlyng. 

- Et stort samarbeidsprosjekt

– Jeg har gledet meg veldig mye til i dag. En ting er denne uken her som jeg har visst om at midlene skulle komme. Men jeg har også gledet meg til denne dagen i flere år, smilte stortingsrepresentant Margrethe Haarr (Sp), som sammen med stortingsrepresentant Lise Selnes (Ap) har stått intenst på for å få økt oppmerksomhet rundt hvilke muligheter som finnes i regionen. 

– Vi har jobbet ganske hardt med å få opp informasjon om mulighetene som finnes her, om behovet, både for nye studieplasser, men også framsnakket forskningssenteret. Så man har virkelig jobbet hardt i hele regionen, på tvers av kommuner, partier, næringsliv og sammen med høgskolen, for å få på plass at også de skal få en anerkjennelse nasjonalt, understreket Haarr. 

Selnes beskriver utviklingen av kompetansesatsingen i Kongsvingerregionen som et veldig samarbeidsprosjekt. 

– Det er den største suksesshistorien vi har i vår region og utviklingen av vår region, sier Selnes. Hun sier at Høgskolesenteret har vært med på å bidra til å utdanne og sørge for at utdanningsretninger har vært spennende og relevante og har en lokal og regional betydning. 

- Det begynner ofte med utdanning

Vegard Herlyng og statsråd Emilie Enger Mehl, portrettfoto ved siden av hverandre

Mehl forteller at bevilgningen er en del av regjeringens ønske om å styrke de regionale utdanningstilbudene. 

– Et viktig prosjekt for regjeringen er at vi klarer å nå ut til hele Norge med både arbeidsplasser og kompetanseutviklingstiltak. Og egentlig gjøre Norge, og for eksempel Kongsvingerregionen, til attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner. Og det begynner ofte med utdanning, understreket Mehl under pressekonferansen. 

- En gledens dag

Rektor ved Høgskolen i Innlandet, Peer Jacob Svenkerud uttaler at dette er en gledens dag på flere områder. 

– Dette befester aktiviteten i Kongsvinger, men den styrker også Høgskolen som en helhet. Fra Høgskolens ståsted så beskriver Svenkerud dette som en milepæl, ved at midlene er varig inne på statsbudsjettet. 

–  Dette er vi klare for og vi har sterke miljøer ved høgskolen som kan effektuere dette. Midlene til forskningssenteret har fakultetet og CREDS jobbet for å få til, berømmer han. 

Bård Tronvoll, professor og leder ved forskningssenteret CREDS, forteller at finansieringen på tre millioner årlig er et veldig viktig signal.

– Dette er virkelig hånd i hanske med tanke på satsingen som er satt i gang og innlandsporteføljen. Det er en boost og vi skal være med og bidra inn i å styrke en forståelse rundt hva det grønne skiftet innebærer og medfører i praksis. Vi opplever at næringslivet vil ha denne overgangen eller transisjonen, men at det fremdeles trengs mer kompetanse i det grønne skiftet rundt hva en bærekraftig framtid faktisk krever av oss, forteller Tronvoll.