Millioner til fagskolesatsing i Kongsvingerregionen

Bilde av fasade av Høgskolesenteret i Kongsvinger

Nå satses det enda sterkere på Fagskole i Kongsvingerregionen, etter at Høgskolesenteret i Kongsvinger har fått bevilget kr. 3.625.000 i midler fra Sparebankstiftelsen Hedmark.

– Nå åpner det seg muligheter til å kunne kartlegge enda flere behov i regionen, og dermed kunne tilby et større spekter av fagskoleutdanninger innenfor et større utvalg av fagretninger, forteller en glad prosjektleder for fagskolesatsingen ved Høgskolesenteret, Kristin Gressberg. Hun forteller videre at midlene gjør også Høgskolesenteret har ressurser til å kunne få flere fysiske samlinger for studenter på Kongsvinger

Midlene skal gå til økt satsing på høyere yrkesfaglig utdanning i Kongsvingerregionen. Det gjør at det fortsatt skal være mulig for innbyggerne i regionen kan ta fagskolestudier nært der de bor, og dermed øke sin kompetanse i et arbeidsliv som er i stadig utvikling.

– Støtten vi får fra Sparebankstiftelsen Hedmark betyr at vi kan fortsette det gode samarbeidet vi allerede har med Fagskolen Innlandet, samtidig som vi kan sette inn et ekstra gir for å nå vår målsetning om mer permanente og forutsigbare muligheter for å ta fagskoleutdanning for alle som bor i Kongsvingerregionen, sier Kristin Gressberg.

– Viktig tiltak for å tette kompetansegapet

Kristin Vitsø Bjørnstad, Leder for gaver og samfunn i Sparebankstiftelsen Hedmark ønsker til lykke med videre satsing.

– Det er et stort og økende kompetansebehov hos bedriftene i Innlandet. Å styrke fagskoleutdanningen er et viktig tiltak for å tette kompetansegapet. Høgskolesenteret har siden 2020 og i samarbeid med Fagskolen i Innlandet, skapt et godt fundament for en desentral fagskoleutdanning som vi nå har besluttet å støtte opp under i det videre gjennom denne tildelingen, understreker hun.

Midlene tildeles for perioden 2023-2025, og skal blant annet gå til videre kartlegging av behov for kompetanseheving ute i arbeidslivet, rekruttering av studenter og gjennomføring av studier. Sparebankstiftelsen Hedmark har støttet fagskolesatsing for Kongsvingerregionen siden 2020, og med den oppskaleringen av støtte som skjer nå vil Høgskolesenteret kunne kartlegge enda flere behov, samarbeide tettere med Fagskolen Innlandet og ikke minst tilby høyere yrkesfaglig utdanning innenfor enda flere ulike fagområder.

Viktig støtte og starthjelp

Fagskolen Innlandet er tilbyder av utdanningen, mens Høgskolesenteret i Kongsvinger fungerer som en brobygger mellom Fagskolen Innlandet og arbeidslivet i Kongsvingerregionen. Høgskolesenteret i Kongsvinger har tilbudt desentral utdanning siden 1990, og har mange eksempler på studenter som har tilegnet seg kunnskap de ellers ikke hadde hatt muligheten til dersom de måtte reist utenfor regionen.

– Studentene hos oss er gjerne godt etablert med jobb og familie, noe som begrenser mulighetene for å reise langt for å ta utdanning. Prinsippet om livslang læring og desentralisert utdanning som gir like muligheter for å øke sin kompetanse uavhengig av hvor gammel du er eller hvor du bor, står beskrevet i både Regjeringen og Innlandet Fylkeskommune sine strategier. Høgskolesenteret jobber etter nettopp disse prinsippene, og er utrolig glad for at Sparebankstiftelsen Hedmark gir oss den støtten og starthjelpen vi trenger for å lykkes med oppdraget vårt, sier Gressberg.

Hun forteller at støtten fra Sparebankstiftelsen Hedmark er avgjørende for at Høgskolesenteret kan fortsette det gode samarbeidet med Fagskolen Innlandet.

– Uten støtten hadde vi ikke hatt mulighet til å jobbe med kartlegging, rekruttering og markedsføring. Støtten gjør også at vi sammen kan bygge en kultur for fagskoleutdanning i vår region, noe som krever arbeid over tid, understreker hun.

#innsikt: Hva vil Innlandet Science Park bety for vekst i Kongsvingerregionen?

Bilde av Høgskolesenteret og byggingen av Innlandet Science Park

Tid: 24. mai kl. 1100-1230
Sted: Høgskolesenteret, auditoriet

Innlandet Science Park (InSP) ambisjon er å utvikle et internasjonalt anerkjent senter for vekst og nyskapning forankret i teknologi, bærekraft og forskning – for dermed å styrke forutsetningene for vekst i Innlandet. I april 2024 åpner InSPs første campus  – her i Kongsvinger. Gjennom InSP skal det legges til rette for både innovasjon i etablerte bedrifter og utvikling av nye selskaper.

I #innsikt 24. mai vil du få svar på hva InSP er og hvordan campus i Kongsvinger vil fungere. Vi vil også gi deg et lite innblikk i hvordan de nye lokalene vil se ut, hvordan de er tenkt benyttet og hvordan du kan bli del av miljøet.

Program:

  • Hva er Innlandet Science Park og hva vil etablering bety for vekst og utviklingsmuligheter for bedrifter i Kongsvinger/Kongsvingerregionen? v/ daglig leder Anette Mellbye
  • Science parks og lignende miljøer som drivkraft for vekst? En samtale med Startuplab Oslo og regionale aktører
  • Kort kreativ sesjon –  ideer til hvordan vi sammen kan utvikle InSP til å bli et nav for utvikling og vekst i Kongsvinger-regionen
  •  Lunsj og mingling
  • Dialog etter lunsj med aktører som informasjon om muligheter til å leie arbeidsplass og lokaler (ca 1230)

InSP er en stiftelse og et utviklingsprosjekt initiert av Sparebankstiftelsen Hedmark. I Kongsvinger vil InSP samarbeide tett med Klosser Innovasjon, Høgskolesenteret, forskningssenteret CREDS og 7sterke. Disse aktørene vil også være lokalisert i InSP.

Velkommen til en fremtidsrettet og mulighetsorientert #innsikt!

Påmelding på Kongsvingerregionen.no