Skip to content

Bachelor i vernepleie, deltid Kongsvinger

164 arrow small right

-

164 arrow small right

-

164 arrow small right

-

Bachelor i vernepleie, deltid Kongsvinger

Vil du i fremtiden jobbe for å fremme livskvalitet hos mennesker med funksjonsvansker? Dette studiet gir deg kompetanse innen blant annet helsefremming og miljøterapeutisk arbeid.

 

Deltidsstudiet i vernepleie er inndelt i sju teoriemner og tre praksisperioder, som alle er obligatoriske og må tas i den rekkefølgen de fremkommer i studieplanen.

I løpet av studietiden vil du skaffe deg kompetanse innenfor funksjonshemming, miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering, helsefremming og helsehjelp for mennesker med sammensatte behov og utviklingshemming. Fullført grad sikrer deg en helse- og sosialfaglig utdanning og autorisasjon som helsepersonell. Deltidsstudiet utdanner brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som opparbeider seg praktiske ferdigheter og kompetanse til å bistå mennesker med fysiske, psykiske, kognitive og/eller sosiale funksjonsvansker.

Studiet er tilpasset til deg som ikke har anledning til å ha fremdrift som en fulltidsstudent. Det gjør det mulig å kombinere studiet med for eksempel omsorgsoppgaver eller deltidsjobb.

Utdanningen er et deltidsstudium over fire år. Det vil si at hvert år på dette studiet har en arbeidsbelastning som tilsvarer 75 prosent av fulltid. Fulltids studiebelastning regnes som 1600 timer per år. Det innebærer at du som student må være forberedt på at studiet til tider vil kreve en innsats på 30 timer per uke.

Som hovedregel har hvert semester to obligatoriske ukesamlinger på studiesenteret i Kongsvinger. Største delen av studiet foregår før, mellom og etter samlingene, med utgangspunkt i digitale undervisningsopplegg.

Studiet krever selvdisiplin og evne til organisere dagene slik at det blir tid til å studere. Relevant yrkespraksis vil være nyttig.

Praksisperiodene er på til sammen tretti uker. Som hovedregel vil praksisutplassering skje i og i området rundt Kongsvinger i Innlandet fylke.

Jobbmuligheter

Det er et stort behov for kompetansen du vil inneha som nyutdannet vernepleier, slik at du etter fullførte studier har mange yrkesmuligheter å velge blant.

Som utdannet vernepleier kan du for eksempel jobbe i tjenester knyttet til mennesker med utviklingshemming, innen habilitering/rehabiliteringstjenester, psykisk helsearbeid, rusarbeid, skole, barnehage, eldreomsorg og innen kultur og fritid.

Praksisstudier

Kontakt med brukere og erfarne yrkesutøvere er viktig for læring av teori, ferdigheter og generell kompetanse. Utdanningen legger opp til tre perioder med direkte brukerrettet praksis, totalt tretti uker.

Høgskolen har ansvar for å skaffe og tildele praksisplasser. Som hovedregel vil praksisutplassering skje i og i området rundt Kongsvinger.

Utveksling

Som en del av internasjonaliseringen ved Høgskolen i Innlandet har du mulighet til å søke om å reise på utveksling i utlandet. Fordypningsoppgaven kan skrives i utlandet etter nærmere avtale.

Destinasjonene kan variere fra år til år og informasjon om mulighetene gis undervegs i studiet.

Se HINN sine nettsider eller kontakt studieprogramansvarlig Mari Solberg Lyftingsmo eller praksiskoordinator Åse Mari Fyksen.

Videre utdanningsmuligheter

Vernepleiere kan bygge videre på utdanningen med master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier eller master i karriereveiledning.

Studiet kvalifiserer for å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Oppstart

Høst 2024
136 marker

Studiested

Kongsvinger

Gjennomføring

Deltid 75%

Nivå

Bachelorgrad
131 clock

Varighet

4 år

Studiepoeng

180
71 lock

Søknadsfrist

15. april (1. mars for særskilt opptak og realkompetanse)

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper
91 info

Tilbyder

INN

Med forbehold om endringer