Skip to content

Bachelor i sykepleie

164 arrow small right

Du ønsker å jobbe med mennesker, vise omsorg og ta ansvar

164 arrow small right

Du får et allsidig yrke, med stabilitet og stort jobbmarked

164 arrow small right

Døråpner for mange og varierte videreutdanninger

Bachelor i sykepleie

Vil du lære å gi sykepleie til mennesker i alle aldersgrupper? Etter fullført studium er du sikret et allsidig yrke med tilgang til et stort jobbmarked.

Pleie, omsorg og behandling er sykepleierens kjernekompetanse. På studiet lærer du å gi sykepleie til mennesker i alle aldersgrupper med komplekse og sammensatte sykdomsbilder. Dette for å kunne ivareta pasienters grunnleggende behov, for å fremme helse, forebygge og behandle sykdom, lindre lidelse og sikre en verdig død.

Utdanningen har en jevn fordeling mellom teoretiske og praktiske studier. Deler av undervisningen foregår i høgskolens øvingsavdeling. Der lærer du grunnleggende, kunnskapsbaserte sykepleieferdigheter som forbereder deg på møte med pasienter og pårørende i klinisk praksis.

Forelesningene vil i hovedsak gjennomføres som videooverføring fra studiested Elverum til studiested Kongsvinger. Det er ansatt egne lærere i regionen.

Jobbmuligheter

Du blir etter fullført utdanning autorisert sykepleier med gode kunnskaper, ferdigheter, holdninger, skikkethet og respekt for mennesker. Du har som sykepleier tilgang til et mangfold av jobbmuligheter i alle felt av helsetjenesten, både i og utenfor institusjoner, i offentlig og privat sektor, nasjonalt og internasjonalt.

I tillegg vil du kunne bidra til klinisk forsknings- og utviklingsarbeid, sikre kvalitetsutvikling og ha ansvar for å organisere og lede sykepleietjenesten på ulike nivåer.

Praksisstudier

I løpet av studiet skal du gjennomføre minimum 50 uker med varierte praksisstudier i spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste. Praksisperiodene innbefatter områder som eldreomsorg og geriatri, medisin og kirurgi, psykisk helsearbeid og hjemmebasert omsorg. Det er totalt fem praksisperioder. I tillegg vil inntil 10 uker benyttes i øvingsavdelingen til ferdighetstrening, forberedelser til og refleksjon over praksisstudier.

Det er høgskolen som fordeler praksisplasser og disponerer praksisplasser i tidligere Hedmark fylke. I praksisstudier påregnes gjennomsnittlig tilstedeværelse til minimum 30 timer/uke, og det kreves minst 90 prosent oppmøte. Det må påregnes utgifter i forbindelse med praksisstudier.

Deler av praksisstudiet kan gjennomføres i utlandet som et utvekslingsopphold.

Videre utdanningsmuligheter

Etter fullført studium kan du spesialisere deg, blant annet innen eldreomsorg, kreftsykepleie, i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie, barnesykepleie, psykisk helsearbeid, administrasjon og ledelse, helsesykepleier, jordmor m.m. I tillegg kan du ta høyere grads utdanninger på master- og PhD nivå.

Med fullført bachelor i sykepleie kan du søke direkte på master i folkehelsevitenskap og master i avansert klinisk sykepleie ved Høgskolen i Innlandet.

Oppstart

Høst 2024
136 marker

Studiested

Kongsvinger

Gjennomføring

Heltid

Nivå

Bachelorgrad
131 clock

Varighet

3 år

Studiepoeng

180
71 lock

Søknadsfrist

15. april

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper
91 info

Tilbyder

Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Innlandet logo

Med forbehold om endringer