Skip to content

Fagskole: Modulutdanning – Teknisk salg

164 arrow small right

-

164 arrow small right

-

164 arrow small right

-

Fagskole: Modulutdanning – Teknisk salg

1
Privat næringsliv og offentlig sektor i Kongsvingerregionen etterspør fagskolestudier!
Som et svar på dette behovet setter Høgskolesenteret i Kongsvinger, i samarbeid med Fagskolen Innlandet, opp både hele grader og kortere moduler innen industri, bygg- og anlegg, IT og helsefag. Denne satsingen på høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) er støttet av Sparebankstiftelsen Hedmark og Odal sparebank.
1

1

Teknisk salg er en form for salg der komplekse produkter og tjenester selges til kunder for å løse spesifikke utfordringer. Teknisk salg kan involvere produkter, tjenester og prosjekter, programvare og maskinvare, konsulent- og ingeniørtjenester.

Teknisk salg vil kreve en grundig forståelse for det produktet eller den tjenesten som selges, og en god teknisk bakgrunn for å kunne forklare produktet eller tjenestens bruksområde og funksjonalitet. Et teknisk salg handler også om å forstå kundens utfordringer og behov for å kunne tilpasse produktet eller tjenesten til et spesifikt behov. Modulen vil ta for seg teknisk salg i perspektiv av bærekraft, fleksibilitet og robusthet i et samfunn som er preget av raske omstillinger.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

Hva lærer du?

Følgende tema inngår i modulen:

Salgsprosess
Prosjektprosess
Produkt- og markedskunnskap
Teknisk kommunikasjon
I modulen lærer du om produkt, salg, relasjonsbygging og teknisk kommunikasjon. Du vil også få en innføring i å jobbe prosjekt- og markedsbasert.

Hva kan du bli?
Utdanningen gir deg kompetanse til å jobbe prosjektbasert med teknisk salg. Modulen egner seg for ansatte i bedrifter som har dette som fagfelt.

Opptakskrav

Opptakskrav er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Samlinger

Forelesninger på Teams er på onsdager, kl. 12-17.

Uke 10: Fysisk oppstartssamling 4.-5. mars.

Uke 11: Teams. 12. mars.

Uke 12: Teams. 19. mars

Uke 13: Teams. 26. mars.

Uke 14: Fysisk samling. 2.-3. april.

Uke 15: Selvstudie.

Uke 16: Selvstudie.

Uke 17: Teams. 23. april.

Uke 18: Selvstudium.

Uke 19: Teams. 7. mai.

Søkeportal åpner 01.12.2024

 

Oppstart

4. mars 2025
136 marker

Studiested

Kongsvinger

Gjennomføring

Samlingsbasert/nettbasert

Nivå

Fagskole
131 clock

Varighet

10 uker

Studiepoeng

5
71 lock

Søknadsfrist

26. januar 2025

Pris

Gratis
91 info

Tilbyder

Fagskolen Innlandet
Logo av Fagskolen Innlandet

Med forbehold om endringer