Skip to content

Fagskole: Modulutdanning – Lean, prinsipper og verktøy

164 arrow small right

-

164 arrow small right

-

164 arrow small right

-

Fagskole: Modulutdanning – Lean, prinsipper og verktøy

1
Privat næringsliv og offentlig sektor i Kongsvingerregionen etterspør fagskolestudier!
Som et svar på dette behovet setter Høgskolesenteret i Kongsvinger, i samarbeid med Fagskolen Innlandet, opp både hele grader og kortere moduler innen industri, bygg- og anlegg, IT og helsefag. Denne satsingen på høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) er støttet av Sparebankstiftelsen Hedmark og Odal sparebank.
1

1

Målet med modulen er at du skal kunne benytte ulike Lean-baserte virkemidler til praktisk forbedringsarbeid basert på bærekraftige prinsipper.

Du skal etter gjennomført modulutdanning ha kunnskap om hva Lean er, og hvordan det kan bidra til å utvikle og kontinuerlig forbedre en organisasjon. Modulen vektlegger å etablere bærekraft ved å skape robuste prosesser i alle typer virksomheter. Sammenhengen mellom Lean og bærekraft står sentralt i hele modulen.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

  • Lean - bakgrunn, kjennetegn
  • Den norske modellen
  • Lean-ledelse og den lærende organisasjonen

Du skal etter gjennomført modulutdanning ha kunnskap om hva Lean er, og hvordan det kan bidra til å utvikle og kontinuerlig forbedre en organisasjon. Modulen vektlegger å etablere bærekraft ved å skape robuste prosesser i alle typer virksomheter. Sammenhengen mellom Lean og bærekraft står sentralt i hele modulen.

Hva kan du bli?

Modulen gir deg økt kompetanse og ferdigheter innen Lean-prinsipper og -verktøy mot industri 5.0 i tjeneste, produkt og prosessindustri. Du får en grunnleggende forståelse innen Lean-fagområdet basert på etiske og verdibaserte grunnprinsipper. Du vil kunne bidra til Lean-basert forbedring ved egen arbeidsplass. Det kan gi deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver, og du vil kunne bidra til organisasjonsutvikling og utveksle synspunkter med andre i bransjen om utvikling av god praksis.

Fullført modul gir 5 studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle inn i studiet Industri 5.0.

Opptakskrav

Opptakskrav er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Samlinger

Forelesninger på Teams er på tirsdager, kl. 12-17.

Uke 3: Fysisk oppstartssamling. 14.-15. januar.

Uke 4: Teams. 21. januar.

Uke 5: Teams. 28. januar.

Uke 6: Teams. 4. februar.

Uke 7: Fysisk samling. 10.-11. februar.

Uke 8: Teams. 18. februar.

Uke 9: Selvstudie.

Uke 10: Teams. 4. mars.

Oppstart

14. januar 2025
136 marker

Studiested

Kongsvinger

Gjennomføring

Samlingsbasert/nettbasert

Nivå

Fagskole
131 clock

Varighet

8 uker

Studiepoeng

5
71 lock

Søknadsfrist

Kommer

Pris

Gratis
91 info

Tilbyder

Fagskolen Innlandet
Logo av Fagskolen Innlandet

Med forbehold om endringer